Брой 1-2 на в-к "Тишина" от 23 януари 2013 г.

 

Извънредно общо събрание на пълномощниците

на Съюза на глухите в България

 

  На 13 и 14 декември 2012 година в гр. Стара Загора, в конферентната  зала на хотел „Железник”,  се проведе извънредно общо събрание на пълномощниците на Съюза на глухите в България. 
  То бе свикано от УС на СГБ  на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ.
  Темата на събранието бе:

ПРИЕМАНЕ НА СТРАТЕГИЯ ЗА ПЕРСПЕКТИВНО РАЗВИТИЕ НА СГБ И ТЪРГОВСКИТЕ ДРУЖЕСТВА
  Освен пълномощниците, в работата на събранието участваха и почетни  членове на СГБ, управителите на търговските дружества на СГБ, координатори  на РО на глухите, гости и експерти от ЦУ на СГБ.

„СТРАТЕГИЯ  2013-2020” има за цел подобряване на качеството на живот на глухите хора, недопускане на дискриминация по признак „увреждане”, осигуряване на равни възможности, пълноценно и активно участие във всички области на обществения живот. Тя отстоява принципите на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания, която през януари 2012 година бе ратифицирана от българския парламент.
  Заедно с това стратегията включва възможните сценарии за процесите по оздравяването на нашите предприятия „Тих труд” и „Тишина 14” ЕООД, с цел ефективно развитие  на стопанската дейност и почивното дело, както и за успешно реализиране, конкурентност, стабилност на труда и почивка за хората с увреден слух.

alt alt

alt alt

alt alt

alt alt

alt


  СЪСТОЯ СЕ ЗА ТРЕТИ  ПЪТ                                                  

МЛАДЕЖКА ПРЕДПРИЕМАЧЕСКА БОРСА

   На 11 декември 2012 г. в конферентен център „Венус” на бул. "Дондуков" № 9 в столицата, младежкият информационно-консултантски център „Каузи” организира „Младежка предприемаческа борса 2012”. Третото поред издание се осъществи в рамките на проект, финансиран от Национална програма за младежта (2011-2015).
   Основната цел на проекта e насърчаване на мотивацията и инициативността  на младежите с увреждания на възраст между 15 и 29 години в сферата на предприемачеството, за повишаване на практическите им знания и умения за представяне на свои бизнес и социални идеи, надграждане на опита им за себепредставяне и утвърждаване на тяхното самочувствие като равностойни участници на пазара на труда.


  СЪЮЗЕН ЖИВОТ                                                                       

ДОБРОВОЛЦИ ПРИДРУЖИХА ДЯДО КОЛЕДА В УЧИЛИЩЕТО ЗА

ДЕЦА С УВРЕДЕН СЛУХ В СОФИЯ

   Младежи от Европейската доброволческа служба, участници в проект „Младежи с увреждания - доброволци с увреждания за диалог между поколенията” , реализиран от Сдружение „Отворено общуване”, бяха активна част от новогодишното тържество на ССУ с ДГ за деца с увреден слух "Проф.д-р Дечо Денев".
  Проектът се финансира от програмата „Младежта в действие” на Европейската комсия, администрирана в България от Национален център европейски младежки програми и инициативи - НЦЕМПИ.

alt alt


  Доброволците - Емили, Фрида и Бастиан от Швеция, самите те с увреден слух, както и Мари от Франция и Джули от Австрия, са в България от началото на месец ноември.
  Тяхната задача е активно да помагат в работата на организации, институции и ресурсни центрове, които работят с деца, младежи и възрастни хора с увреден слух. Част от техните дейности са и с екологична насоченост.


  ОТ СВЕТА                                                                                     

ПРЕЗИДЕНТЪТ ВЛАДИМИР ПУТИН УТВЪРДИ ЕЗИКА НА ЖЕСТОВЕТЕ

   Президентът на Русия Владимир Путин утвърди поправките към Закона за „Социална защита на инвалидите в Руската Федерация”. В последните дни на миналата година по негово предложение бе уточнен статусът на руския език на жестовете, определящи го като език за общуване при наличието на  нарушения на слуха и /или/ речта, в това число и в сферите на устното използване на държавния език на Руската федерация.
  Поправките привеждат нормите на действащото законодателство, регулиращи правните отношения в сферата на използването на езика на жестовете, в съответствие с точките на Конвенцията за правата на хората с увреждания, която Русия ратифицира на 3 май 2012 година.
  Това съобщение бе официално разпространено в сайта на радиостанция „Гласът на Русия” на 30 декември миналата година.

   То, обаче, предизвиква нашия законен въпрос:
   КЪДЕ СМЕ НИЕ?!?
  Българският парламент ратифицира Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания през януари 2012 година. Но и до днес, година по-късно – никой  от факторите в отговорните  министерства не е съобщил за някакво решение, свързано с предложенията, направени от национално представените организации на хората с увреждания.
  Сравнение няма. Остава само силната ни надежда  за по-бързи държавнически решения и инициативи - така, както го правят по света!


Тишина®


 

   

В момента има 19  гости и няма потребители и в сайта

© ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ