Брой 3 на в-к "Тишина" от 12 февруари 2013 г.

Необходимата промяна

за стопанската ни дейност

  На 5 и 6 февруари т.г. се състоя работна среща – семинар, организирана от ЦУ на СГБ, с ръководителите на финансовите отдели на търговските дружества към СГБ.
   Присъстваха представители на всички Търговски дружества, собственост на СГБ.
  Срещата бе ръководена от г-жа Мая Георгиева, главен счетоводител на СГБ и член на Управителния съвет на СГБ.
  Обсъдени бяха актуални въпроси, свързани с изпълнението на икономическите аспекти в  Решенията на извънредното Общо събрание на пълномощниците на СГБ, което се проведе през декември м.г. в Стара Загора.
  Специално внимание бе отделено за запознаване на участниците в семинара с промените в българското законодателство, които влязоха в сила от 1 януари 2013 г.
Състоя се и среща с фирма „Eр Eм Би Екс” ООД, която одитира производствените и финансови отчети на СГБ и търговските дружества.
   В работата на семинара участва и председателят на Съюза на глухите в България г-н ВАСИЛ ПАНЕВ.
   Очаквайте в следващия брой на вестник „Тишина” неговото изказване, в което той  представи своите съображения и конкретни изисквания към  работата на главните счетоводители на нашите предприятия. Защото промените в обществото днес изискват и коренна промяна в подхода към работата на стопанските деятели.


ИКОНОМИЧЕСКИЯТ И СОЦИАЛЕН СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ВКЛЮЧИ В ПЛАНА ЗА ДЕЙНОСТТА СИ ПРЕЗ 2012 г. РАЗРАБОТВАНЕ НА

СТАНОВИЩЕ НА ТЕМА


„ТРУДОВАТА ЗАЕТОСТ НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ”

    На свое заседание от 12.11.2012 г. Комисията по труд, доходи, жизнено равнище и индустриални отношения обсъди и прие проекта за становище, а на пленарна сесия от 30.11.2012 г. Икономическият и социалeн съвет прие настоящото становище.


  НАША ГОРДОСТ                                                                        

УСПЕШЕН ФИНАЛ НА МЛАДЕЖКИЯ ПРОЕКТ

И АЗ МОГА И ГО ПРАВЯ УСПЕШНО

   На 25.01.2013г. доброволците от проект „И аз мога и го правя успешно” заедно с екипа на Сдружение „Отворено общуване", координиращ проекта, официално представиха крайните резултати, постигнати при реализирането му, пред широката общественост и медиите. Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Национална програма за младежта  2011 г. – 2015 г.

alt

 

    Участници от младежката организация на глухите в София, заедно с младежи от ССУ за деца с увреден слух "Проф. д-р Дечо Денев" (София), участваха в различни доброволни дейности на организациите и институциите, партньори по проекта - РО на глухите в гр. София, Столична библиотека, БФС, Национална пациентска организация, Асоциация "Родители", Национална  асоциация на доброволците в България и др.


ЕВРОПЕЙСКА ПЛАТФОРМА ЗА МЛАДЕЖИ С УВРЕЖДАНИЯ

alt

  Много от младите хора притежават способности да генерират чудесни идеи за обществено полезни проекти или за разрешаване на съществуващи проблеми. Но онова, което им липсва, са или предприемачески качества, или повече решителност за реализация на идеите им. МЛАДЕЖКИЯТ ИНФОРМАЦИОННО-КОНСУЛТАНТСКИ ЦЕНТЪР (МИКЦ) „Каузи” е управляван от фондация „Каузи”, по двугодишен проект, финансиран по Национална програма на младежта 2011-2015, Национален център „Европейски младежки програми и инициативи”. Мисията на фондация „Каузи” е да работи за създаване на хармонично, устойчиво и взаимодействащо общество.


ТРАДИЦИИТЕ НИ ОБЕДИНЯВАТ

  Има такива дни, които по традиция честваме за здраве, за успех, за берекет!
В края на януари  обаче,  един такъв ден обединява всички в семействата ни,  и ни направи  мили един към друг!
БАБИНДЕН!  
Идването на живота!
Коя българка не би  почела тайнството на раждането, коя българка  няма да си спомни как се е сдобила  със своите рожби?

 

ДЕНЯТ НА РОДИЛНАТА ПОМОЩ   - 21  ЯНУАРИ


СТО И ЧЕТИРИДЕСЕТ ГОДИНИ ОТ ОБЕСВАНЕТО

НА ВАСИЛ ЛЕВСКИ

   Българино, спри, помисли, поклони се на пресветия подвиг на Апостола на Свободата!
   На 19 февруари нека всеки със стръкче цвете отдаде почит на един от най-великите синове на нашия народ! 


Тишина®


 

   

В момента има 10  гости и няма потребители и в сайта

© ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ