Брой 8 на в-к "Тишина" от 29 април 2013 г.

 

 

В РАЗГАРА СИ Е ОТЧЕТНАТА КАМПАНИЯ

НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ В СИСТЕМАТА НА СГБ

СИЛНИ СМЕ И ДНЕС!

  В тези дни цялото наше общество на глухите дава гласност на своите проблеми, но отчита и своите постижения. Постижения, сътворени в трудното време, в което живеем днес.!
 И нека сме горди. Въпреки всичко, ние успяваме!


Младежката организация в София  - с нови лидери

Във все още топлият късен следобед на 12 април младите членове на МОСГБ внесоха в залата на съюза ентусиазъм и добро настроение. За тях събранието за годишен отчет на свършеното от младежкото ръководство е добър повод да се видят отново и да сверят плановете си за следващата година.
Бъдещето на МОСГБ в следващите две години е в ръцете на това ново поколение млади и ентусиазирани хора, чиито постижения нашият вестник тепърва ще отразява. Желаем им успех и сполука!


Ползотворна дейност през изминалия отчетен период

Годишното отчетно събрание на районната организация в Дупница се състоя на 20 април т.г. До уречения час, в който то трябваше да започне, почти всички пълномощници бяха дошли и се поздравяваха едни други с прегръдки и топли думи. Събранието бе открито от председателя на районната организация г-н Петър Тричков, който приветства всички с „Добре дошли!”. Той покани дошлите като гости г-н Митко Попов, заместник председател на  Контролната ревизионна комисия на СГБ, както  и г-н Пламен Кръстев, управител на „Тих труд” ЕООД в Дупница, да заповядат в деловия президиум и предложи за водещ на събранието г-жа Петра Ганчева, член на районния съвет на РО, а за протоколчик – г-жа Мария Стоицева, организационен секретар на ТО в Кюстендил.


Годишно отчетно събрание на ТО Смолян

  На 28.03.2013 г. в залата на Планетариума се проведе годишното отчетно събрание на  ТО на глухите в гр.Смолян. От ранни зори членовете и гостите от отдалечените места, квартали, махали, малките градчета и града заприиждаха като за празник. С  ръкуване и прегръдка бяха посрещнати от домакините и се настаниха в уютно подредената и затоплена зала.
  Събранието беше открито от г-жа Юлия Милева – орг. секретар. Гости и активни участници в събранието бяха г-н Красимир Альов - председател на районната организация  на глухите в Пловдив и  г-жа Спаска Джангозова - координатор на РО, която превеждаше с жестомимика. и с това допринесе за по-доброто протичане на събранието.
  Присъстваха и представители от областната и общинската администрация на Смолян: г-жа Любка Бадева, гл. експерт в дирекция „Общинска дейност и заетост”, г-жа Таня Чаушева, началник на отдел „Пенсионно осигуряване”, г-жа Софка Инджова и г-жа Светла Асенова от дирекция „Социално подпомагане” и отдел „Хора с увреждания”, колеги от Националната асоциация на сляпо-глухите в България  и журналисти.

 

 


  ИНВЕСТИРАМЕ В НАШЕТО БЪДЕЩЕ                             

По Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси”, в раздела „Съпричастност”, съфинансирaн от Европейския социален фонд  на Европейския съюз, през този месец

СТАРТИРАХА ТРИ ПРОЕКТА

ЗА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ

  Първият е на

СЪЮЗА НА ГЛУХИТЕ В БЪЛГАРИЯ

  СГБ спечели  участието си в проект за изграждане на два центъра в страната за подкрепа и предоставяне на най-съвременни  възможности на хората с увреден слух за активно участие в обществения живот.
   Проектът е на сума 179 837, 36 лева и ще бъде реализиран за 18 месеца.
  Официалното представяне на проекта ще се състои на 29 април т.г. в сградата на СГБ.
  Предвижда се да бъдат създадени  ДВА РЕПУБЛИКАНСКИ ЦЕНТЪРА  за хора с увреден слух, които ще съществуват в рамките на организацията, като нейна обособена част. Единият ще бъде изграден В СОФИЯ, а другият - В ПЛОВДИВ.

  ОЧАКВАНИЯТ ЕФЕКТ за потребителите на услуги в центровете за подкрепа на потребителите с уреден слух ще се изразяват в:
  Предоставяне на професионални услуги от експерт за пазара на труда, психолог,  IT специалист и жестомимичен преводач
  Създаване на възможности за участие на хората с увреден слух за популяризиране на проблемите им и търсене на възможности за реализация.
   Повишаване на възможностите на нечуващите хора за самостоятелно справяне с всекидневните ситуации.
   Изграждане на чувство за значимост и себеуважение.
  Получаване на подкрепа за активно социално включване.


АГЕНЦИЯТА ЗА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ 

  обяви своя проект за „Създаване на единна система за управление на цялостния процес за реализация на държавната политика за работа с хората с увреждания в България”.
   Проектът ще се изпълнява в продължение на 28 месеца.
   Стойността на проекта е 1 859 999,59  лева.

  ЦЕЛТА е да бъде създадена единна, централизирана  национална база от данни за социалния и икономическия статус на хората с увреждания и за институциите, заети с обслужването им. Ще бъде разработена и внедрена информационна система за обслужване на базата данни, както и за мониторинг, оценка, изпълнение и контрол на държавната политика за работа с хората с увреждания. 
  На представянето на проекта присъстваха: г-жа Иванка Шалапатова, зам.министър на социалната политика, г-н Бисер Петков, председател на Националния осигурителен  институт, г-жа Марияна Кърковска, ръководител на Агенцията по заетостта, г-жа Стойнева, зам.министър в МТСП, отговаряща за изпълнението на Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси”.
 Специални средства ще бъдат отделни за  обучението и осигуряването на кадри от национално представените организации на хората с увреждания за реализирането на проекта.
  Тестването на информационното обслужване на  програмата ще завърши до края на този месец.
  След осъществяването на всички цели на проекта, близо 800 хиляди души с увредено здраве ще могат да разчитат на най-добрата информация за своя статус  и за своите семейства.


СЪЮЗЪТ НА СЛЕПИТЕ В БЪЛГАРИЯ

 обяви спечелен проект за „Създаване на Център за подкрепа и целева ориентация на хора със зрителни увреждания с изнесени офиси”.
  Изпълнение на дейността по проекта  ще се осъществява  в София и в още 15 града от цялата страна, в които ще се разположат изнесените офиси на Центъра.
  Продължителността на проекта е 20 месеца, а стойността му е 275 163.57 лв.
  Според  ЦЕЛИТЕ на проекта, изнесените центрове  за подкрепа и  целева ориентация на хората със зрителни увреждания ще дават най-добри възможности на невиждащите хора да бъдат най-пълноценно информирани и ориентирани за възможностите, които им се предоставят в съответните региони. По този начин социалното включване на хората със зрителни увреждания ще става  по-лесно, по-интелигентно и по-достойно. 


  ОТ СВЕТА                                                                                   

КОНТАКТИ? О, ДА!  ВСИЧКО МОЖЕ В ИНТЕРНЕТ

МРЕЖАТА „В КОНТАКТ”

   За връзките между глухите хора в Русия, за срещите им - /онлайн и офлайн/ по проблемите на жестовия език, разказва АНАСТАСИЯ ЖУРАВЛЕВА, ръководител на интернет съобществото „Център за образование на глухите и жестовия език” в Москва.

  Уважаеми читатели,
 Предлагаме ви днес един  изключително интересен материал, публикуван неотдавна  в списание „ВЕС”- месечното издание на Всерусийското общество на глухите.  Защо е толкова интересен ли? Ще прочете.
  Не случайно обаче, а пък и съвсем нарочно,  свързваме тази публикация с една наша болка. Знаете, че  интернет-пространството може да се използва всякак – както за добро, така и за друго. За съжаление, дори и в този момент някои хора у нас имат лоши помисли, когато включват своя компютър – в някакви страници, с някакви думички…
  Но нека прочетат всички сега – какво правят хората по света.
  Как за добро хиляди души  могат да организират енергията си, как искат и се стремят да  си помагат,  да  използват ума си и възможностите, за да се чувстват щастливи.
  В този момент участниците в социалната  група на глухите в Центъра  наброяват 16 хиляди и 500 души, като техният брой всекидневно се увеличава.
Що за общество е това? Какви хора участват в него? И какъв живот живеят?

КОИ СА  ХОРАТА В НАШИЯ ЦЕНТЪР
  Оказа се, че около една трета от социалната ни група в мрежата са чуващи хора. Порой от въпроси предизвикваха недоумение в тази връзка – „Защо чуващите се интересуват толкова много от нашия жестов език”?  Проблемът може би е в манталитета ни, защото и самите глухи не винаги си дават сметка, че жестовият език е наистина пълноценен език, който е в основата на уникална  култура. За съжаление и досега жестовият език остава непопулярен. Защото и самите глухи се отнасят към него без необходимото уважение. Популяризирането и формирането на правилно отношение към езика на жестовете – това са нашите глобални цели!

ЕЗИКЪТ И КУЛТУРАТА СА НЕРАЗДЕЛНИ
Жестовият  език се явява основа за културата на глухите. И това е действително самобитна култура.


  ПОРТРЕТ                                                                         

 ТРЕТА САМОСТОЯТЕЛНА ИЗЛОЖБА НА ХУДОЖНИКА

С УВРЕДЕН СЛУХ РАДОСЛАВ ГЕНЕВ


 

 На 13 март т. г. , в 19 ч. в  столичната галерия „Финес” на ул. „Христо Белчев”, № 17,  бе официалното откриване на ТРЕТАТА САМОСТОЯТЕЛНА ИЗЛОЖБА НА МЛАДИЯ ХУДОЖНИК С УВРЕДЕН СЛУХ  РАДОСЛАВ ГЕНЕВ


ПЪТУВАНЕ ВЪВ ВРЕМЕТО СРЕД БАГРИ И ФОРМИ

  Сега за Радослав Генев – младият художник с увреден слух, се открива нов път за изява на творческите му възможности. Избран е сред многото млади хора – магистри на Националната художествена академия,  за участие в един прекрасен европейски  културен проект.
  Резидентската програма, която включва творческа специализация в „Сите ентернасионал дез‘ар”, Париж, е сред най-престижните проекти на НХА, подкрепени от Societe Generale Експресбанк.
  Ежегодната програма осигурява двумесечен престой на дипломирани магистри и преподаватели от учебната институция в популярния културен център на френската столица. Целта на програмата „Сите дез’ар” е участниците да почерпят вдъхновение и опит за развитие на своите умения и създаване на нови творби, инспирирани от престоя им в една от световните столици на изкуството.

 


Тишина®


 

   

В момента има 17  гости и няма потребители и в сайта

© ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ