Брой 9-10 на в-к "Тишина" от 28 май 2013 г.

 

 

  СЪЮЗЪТ НА ГЛУХИТЕ В БЪЛГАРИЯ                                

ПОДКРЕПА ЗА АКТИВНО СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ

НА ХОРАТА С УВРЕДЕН СЛУХ

   В изпълнение на проект на Съюза на глухите в България за „Изграждане на центрове за подкрепа на хората с увреден слух” по договор за безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” – схема „Съпричастност”,
  НА 14 МАЙ ТАЗИ ГОДИНА В ПЛОВДИВ БЕ ОТКРИТ ВТОРИЯТ ЦЕНТЪР ЗА ПОДКРЕПА НА ХОРА С УВРЕЖДАНЕ НА СЛУХА. 

   В миналия брой на вестник „Тишина” ви съобщихме, уважаеми читатели, че Съюзът на глухите в България спечели участието си в проект за изграждане на два Центъра за активна подкрепа и предоставяне на най-съвременни възможности на хората с увреден слух за активно участие в обществения живот. Проектът е за сума 179 837,36 лева и ще бъде реализиран за 18 месеца.  Двата центъра – в София и Пловдив, ще съществуват в рамките на нашата съюзна организация, като нейна обособена част.
   Ръководител на проекта е г-н Васил Панев, председател на СГБ.  Контролът на средствата по финансирането се осъществява от г-жа Мая Георгиева, главен счетоводител на СГБ.  Координатор на проекта е  г-н Златко  Тенев, а за техническото  изпълнение на  проекта отговаря  г-жа Пепа Аврамова.
   За официалното откриване на  центъра ни в София  ви  нформирахме в броя си от 29 април. 
  Днес представяме тържественото откриване на втория ни център в Пловдив. Гост и активен  участник в работата бе председателят на СГБ  г-н Васил Панев.


50 ГОДИНИ ДЕТСКА ГРАДИНА ЗА ДЕЦА

С УВРЕДЕН СЛУХ В СОФИЯ

ПРОЛЕТЕН ПРАЗНИК

   На 18 май  училището ни в София  -  ССУ с ДГ за деца с увреден слух „Проф. д-р Дечо Денев”, изживя един от най-красивите и мили свои празници.
   ДЕТСКАТА ГРАДИНА ОТБЕЛЯЗА СВОЯ 50-ГОДИШЕН ЮБИЛЕЙ.
  Отбеляза го  блестящо - в новите си, току-що ремонтирани и оборудвани  по последни изисквания зали, кабинети за рехабилитация,  ателиета за изкуства и помещения за игра и отдих на малките ни дечица. 
  Невероятен празник бе това! „Пролетен празник” го бяха нарекли учителите. И съвсем вярно – пролетта бе тук. Най-красивата!


  ОТЧЕТНИ СЪБРАНИЯ                                                            

РАВНОСМЕТКА ЗА МНОГОСТРАННАТА

ДЕЙНОСТ НА РО ПЛОВДИВ

   На 27 април 2013 г. се проведе общото годишно отчетно събрание на РО на глухите в Пловдив. Гост бе г-н Васил Панев, председател на СГБ. На събранието гост бе и г-н Димитър Парапанов, председател на Националната асоциация на сляпо-глухите в България. Присъстваха г-н Дойчин Загорски, управител на „Тих труд” ЕООД в Пловдив, пълномощници и гости от Смолян, Пловдив, Ракитово, Златоград, Асеновград, Пазарджик, Панагюрище и Доспат.


   Отчетният доклад за многостранната дейност на РО на глухите през 2012 година бе представен от председателя на РО Пловдив г-н Красимир Альов. Той изтъкна упоритостта на ръководството за подобряване стандарта на живот на глухите и трудностите, които трябваше да бъдат преодолявани за решаване на редица проблеми относно образованието, трудовата заетост, проблемите с шофьорските книжки за глухите и с телефона за спешни повиквания. Изтъкнати бяха по-значимите съюзни събития през 2012 г., където активно участие взеха  членовете на пловдивската районна организация.


МЕЖДУНАРОДНА

КОНФЕРЕНЦИЯ НА НАСГБ

   От 21 до 23 май т.г.  в Пловдив се състоя Международна конференция,  организирана от Националната асоциация  на сляпо-глухите в България.
  Общата тема на конференцията бе свързана с ефективната комуникация, като начин за преодоляване на социалната изолация на лицата с увреждания на зрението и слуха.
  В Международната конференция участваха ръководителите на европейската организация на сляпо-глухите, както и повече от 150 представители на организации от страните от Европейския съюз.
В рамките на международната конференция, Националната асоциация на сляпо-глухите в България представи участието си в проект
  „Анализ и прилагане на модели за обучение на интерпретатори-придружители за работа със сляпо-глухи за повишаване на тяхната социална интеграция”. Проектът се реализира по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, като една от най-важните му цели е  създаването  на иновативна методика за обучение на лица, които да подпомагат сляпо-глухите в тяхното общуване.
   Проектът бе представен от г-н Димитър Парапанов, председател на Националната асоциация на сляпо-глухите в България.
   Гост на международната конференция бе г-н Васил Панев, председател на Съюза на глухите в България.


  ОТ СВЕТА                                                                                   

 ЕВРОПЕЙСКИЯТ СЪЮЗ НА ГЛУХИТЕ

С НОВО РЪКОВОДСТВО


   На 17 и 18 май тази година в град Дъблин в Ирландия се проведе Общото събрание на Европейския съюз на глухите (ЕСГ) .
  Участваха повече от 50 делегати от всички европейски страни-членки на съюза.
България бе представена от г-н Васил Панев,  председател на СГБ,  и от г-н Николай Нинов, заместник председател.
Обсъжданията на този форум бяха фокусирани върху предстоящия план за развитие в ЕС  в периода 2014-2020 г., както и за необходимите  поправки в Устава  и вътрешни правила на ЕСГ. И двата документа бяха гласувани и одобрени от Общото събрание.
  Избрано бе и ново ръководство на Европейския съюз на глухите
 За председател бе утвърден д-р Марку Йокинен от Финландия. За заместник председател делегатите избраха д-р Умберто Инсолера от Италия. Другите членове на Борда са Луис Даниелсон от Швеция, Алфредо Гомес Фернандес от Испания, и д-р Гергели Таполчай от Унгария.


ЗА ЛЪЖАТА ПРОШКА

ВЕЧЕ НЯМА!

  Дойде времето!
 Дойде времето, когато на  лъжата й свърши времето.

   Уважаеми читатели,
  Неведнъж писахме с възмущение за съществуващата от няколко месеца страница в социалната мрежа фейсбук, наречена „Бъдещето на глухите”.
  Страницата се списва от глухи хора - наистина малцина, но нахални и арогантни хора. Те хулят, те лъжат, те изопачават и опорочават  всеки факт от съюзния ни  живот. Някои от тях дори не живеят в България. Но участват – сигурно за „авторитет”.
  Съюзът на глухите в България дълго време ги търпя.
Търпя стоически всичките  техни нелепости, за да може – ако все пак може - да се осъзнаят тези наши събратя по съдба. Та нали всички ние не чуваме по един и същи начин. Та нали всички ние искаме да живеем по-добре, въпреки че съдбата ни е отредила са сме такива, каквито сме. И нали тъкмо за това нашата сила е в единението, в добротата ни един към друг!
  Съюзът на глухите в България винаги е отстоявал и ще продължава  да търси и да утвърждава това единение. Нищо друго!
   Но търпението за тези  малцина ренегати свърши преди няколко дни.
 В тяхната фейсбук страница излезе петиция за „Реформа на Съюза на глухите в България”.  Предлаганата от тях реформа всъщност е чиста провокация – да се свали председателя, да се изхвърлят и онези, чуващите от СГБ, които сега са там, с него „на власт”. Защото „…това е време за промяна и по-добра позиция за общността на глухите в България”.
 Коя е по-добрата позиция, сега обаче, не става ясно.
 И ако това пак с горчилка може  да се преглътне - заради невежеството и глупостта им, то другото не може. 
 Защото оттук нататък идва престъплението.
 А престъплението? Престъплението е в това, че под тази петиция стоят много подписи.  Но –  не истински подписи!!! Измислени подписи. Вярно, фейсбук страницата е анонимна, но пък дотам да са глупави хората? Не са!
И ето – излезе истината за цялата демагогия и манипулация.
 Прочетете писмото, което публикуваме по-долу. То е изпратено
от районната организация на глухите в Русе. Имена на личности стоят там!  Личности, които със своята чест са записали, че искат  да се опровергае манипулацията с техните имена и за това ще търсят съдействие от МВР.
  Съюзът на глухите в България ще продължи обаче и по-нататък. Сигналът ще бъде изпратен в Прокуратурата на Република България.
  А извършителите на престъплението ще бъдат установени по надлежния ред и ще понесат своята съдебна отговорност.

***

  И нека още всеки, който  види, че е фалшифицирано неговото име и участие в тази страница, да ни сигнализира.

ОБРЪЩЕНИЕ

ДО
   ЦУ на С Г Б и
вестник ”ТИШИНА”
   гр. СОФИЯ

       
   От ръководството на РО на глухите в гр. Русе до съюзните членове, във връзка с петицията „Реформа на СГБ”, организирана във фейсбук.

  На 16 май 2013 година – четвъртък, ден за събиране в клуба, разтревожени членове споделиха, че имената им са включени в петицията „Реформа на СГБ” без тяхно знание. Това ни накара да проверим регистрираните от Русе и да разговаряме с хората. Оказа се, че повечето останаха неприятно изненадани, че имената им са включени без тяхно съгласие. В списъка имаше и 9 човека, които не са наши членове. Съмнение буди и фактът, че регистрацията на членовете от Русе започва на 14.05.2013г. в 7.53 ч. и до 9.10 ч. са регистрирани 24 човека, след което продължава до вечерта на 14.05 и на 15.05, което ни навежда на мисълта, че един или няколко човека са правили регистрацията, тъй като има и доста грешки в имената.
  В коментарите към петицията е използвано името на Владимир Владимиров, председател на РО Русе, без той да знае и да е участвал в тях.
  Всичко това предизвика възмущение у членовете на РС,  които след обсъждане на възникналия проблем излязоха със следното

     ОБРЪЩЕНИЕ:

 Районният съвет на РО на глухите - гр. Русе осъжда постъпката на хората, направили фалшивата регистрация и счита, че е недопустимо използването на имена без съгласието на самите хора, независимо къде и за какво се отнася.
  Обръща се с апел към всички членове на СГБ в цялата страна да не се поддават на поредната манипулация на съюзни членове от хора с болни амбиции.
  За всичко това да бъде информирано ръководството на СГБ и вестник „Тишина”.
  Имената на част от регистрираните хора без тяхно съгласие от Русе са: Владимир Владимиров, Стойчо Филев, Юлия Станкова, Мариана Маркова, Антон Антонов, Бистра Василева, Васил Василев, Явор Тодоров, Даниела Парашкевова, Цветелина Антонова, Ванушка Славова, Дамян Славов, Ирена Владимирова, Марийка Филева, Софка Маринова, Божана Стефанова, Емилия Димова, Георги Димов, Искрен Митев, Емануил Русчев, Галя Митева, Димитър Митев, Красимир Русев, Христо Христов, Маринка Христова, Айше Дауд, Рахми Даудов, Ненко Деков, Ваид Шабан и някои други, с които ръководството не успя да разговаря лично.
  За да защити доброто име на хората, включени в подписката без тяхно съгласие, ръководството ще потърси отговорност на виновните лица и ще сезира Министерството на вътрешните работи.


Координатор на РО: Стефка Тончева
гр. РУСЕ


Тишина®


 

   

В момента има 5  гости и няма потребители и в сайта

© ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ