Брой 16 на в-к "Тишина" от 13 септември 2013 г.

 

ВСЕРУСКА НАГРАДА ЗА БЪЛГАРИЯ

  На 26 юли тази година г-н ВАСИЛ ПАНЕВ, председател на Съюза на глухите в България,  получи най-високото отличие на Всеруското общество на глухите.
  Наградата – „ПОЧЕТЕН ЧЛЕН НА ВСЕРУСКОТО ОБЩЕСТВО НА ГЛУХИТЕ”- му бе връчена лично от г-н ВАЛЕРИЙ РУХЛЕДЕВ, президент на ВОГ.

  В залата на Съюза на глухите в България, в присъствието на първите ръководители на организациите на глухите от Русия и  България, се състоя тържество. Забележимо тържество, на което  двама достойни  мъже си стиснаха ръцете.
  Единият – Васил Панев, председател на Съюза на глухите в България.
  И другият – Валерий Рухледев, президент на Всеруското общество на глухите.

  Всъщност, г-н Валерий Рухледев бе тук, за да връчи на г-н Васил Панев най-високата награда на Всеруското общество на глухите.
Президентът на Всеруското общество на глухите г-н Валерий Рухледев  връчи почетната награда на г-н Васил Панев с думите:
   „Господин Панев, аз съм изключително щастлив, че днес съм в България, и че в този момент съм в Съюза на глухите в България.
  Ръководството на обществото на глухите на Руската федерация взе решение да награди Вас, г-н Васил Панев, с най-голямото отличие  на обществото на глухите в Русия.
 Наградата  Ви бе присъдена на 18 юли т.г. А сега, на 26 юли, аз, като президент на ВОГ,  имам честта да Ви я връча лично с огромно удоволствие и чест.
  Г-н Панев, аз ви познавам от много, много години. Познавам вашата безпределна и неизменна отговорност към обществото на глухите хора в България.Познавам и Вашите дългогодишни заслуги в европейски и в световен мащаб – всички ние  в ръководството на Световната федерация на глухите, сме се учили от Вас. 
Днес за мен е чест да Ви предам специалния плакет и постановлението на Централното управление на Всеруската общество на глухите, с които Вие се удостоявате с НАШАТА НАЙ-ВИСОКА НАГРАДА - „ПОЧЕТЕН ЧЛЕН  НА ВСЕРУСКОТО ОБЩЕСТВО НА ГЛУХИТЕ”.
  Но има и друго – ние вече се обърнахме към правителството и държавните органи на Руската федерация и те ни дадоха задача да представим вашите отличия и заслуги, за да бъдете удостоен и с  ВИСШИЯ РУСКИ ДЪРЖАВЕН  „ОРДЕН  ЗА ДРУЖБА И СЪТРУДНИЧЕСТВО”. Указът ще бъде издаден в законния срок и се надяваме да получите своя орден лично в Министерския съвет в Москва.
  За Всеруското общество на глухите такава награда ще бъде огромна чест.
  Ние се радваме, че вие сте здрав, че и сега с такава сила се борите в трудни времена за доброто на глухите в България. Вашите истински и дипломатични умения ние познаваме. Вие винаги успявате!
  Очаквам ви първо в Москва. А после ви очаквам на много още  международни форуми, за  да взимаме общи  и мъдри решения!"

 

alt alt

alt alt

alt


  НОВИЯТ ПРЕЗИДЕНТ НА МКСГ                                       

ВАЛЕРИЙ РУХЛЕДЕВ Е НОВИЯТ

ПРЕЗИДЕНТ НА МЕЖДУНАРОДНИЯ КОМИТЕТ

ЗА СПОРТ НА ГЛУХИТЕ

  На 24 и 25 юли тази година в София, в парк-хотел „Москва”,  се състоя 44 конгрес на Международния комитет за спорт на глухите. В работата му участваха представители на всички държави-участнички в 22  олимпиада на глухите спортисти, на която България бе домакин.
  В двата дни на конгреса делегатите и гостите обсъдиха подробно докладите на досегашното ръководство за извършеното през последните 4 години. Одобриха и отчета на комисията по бюджета и разходите.
  След ползотворната работа на конгреса, членовете на Международният комитет за спорт на глухите излъчиха своето ново ръководство.
  За президент на Международния  комитет за спорт на глухите бе избран Г-Н ВАЛЕРИЙ РУХЛЕДЕВ ОТ РУСИЯ. Г-н Валерий Рухледев е президент на Всеруското общество на глухите, и председател на
Спортната федерация на глухите в Русия.
   Ден след избора, г-н Рухледев посети  Съюза на глухите в България  за среща  с председателя  г-н Васил Панев и  с членове на ръководството на СГБ.
 


  НАШИЯТ СПЕЦИАЛЕН ГОСТ                                           

МИКЕЛЕ ВИСКО,
президент на Международния комитет по шах за глухи:

УВАЖАВАМ ШКОЛАТА НА

БЪЛГАРСКИЯ ШАХМАТEН СПОРТ

alt


   Един  голям приятел на Съюза на глухите в България бе наш гост в редакцията на вестник „Тишина”, ден преди откриването на летните олимпийски игри за глухи.
  Г-н Микеле Виско, президент на Международния комитет по шах за глухи каза така: „България е страната, която обичам, а от председателя на СГБ съм се учил много години.”
 За Съюза на глухите в България неговото присъствие на олимпийските игри за глухи означава много. Защото тъкмо в България този спорт от години се развива блестящо. Защото именно България е еталон – вече много години, по който се равняват всички други шахматисти с увреден слух.


НОВО РЪКОВОДСТВО НА

МЛАДЕЖКАТА ОРГАНИЗАЦИЯ КЪМ СГБ

alt

   Преди дни в хотел „Тишина” в Приморско се проведе годишното отчетно събрание на Младежката организация на СГБ.
  За нови членове на Младежкия съвет, след проведения избор, бяха утвърдени:  Янка Трачук от  МРО-София; Весела Панайотова от  МРО-Пловдив и Тончо Иванов, от МРО-Стара Загора.
  Председател на МОСГБ е София Калинова от МРО-Пловдив, а заместник председател – Нефизе Мохамед от МРО-Хасково.
  Ръководството на младежката организация на СГБ изказва своята благодарност на Тина Николова, Иво Христов и Росица Караджова за тяхната всеотдайност и принос в дейността на МОСГБ.

От ръководството на МОСГБ
 


СТАРТИРА ПРОЕКТ ЗА СОЦИАЛНО ПРИОБЩАВАНЕ НА ХОРА С УВРЕДЕН СЛУХ

   През месец юли, чрез „Грантова схема за финансиране на иновативни проекти 2013” от програмата на „Глоб@лни библиотеки - България”, Народна библиотека „Иван Вазов” стартира проекта „ПОДПОМАГАНЕ И СОЦИАЛНО ПРИОБЩАВАНЕ НА ХОРА С УВРЕДЕН СЛУХ И ДОСТЪП ДО Е-УСЛУГИ”. Целите на проекта бяха  да се проучи чрез анкетиране на членове на СГБ необходимостта от достъп до електронни услуги, предлагани в библиотеката. Сред дейностите в проекта са включени обучение на библиотечни служители и доброволци от обществени организации на жестов език, с цел облекчаване и разширяване на възможностите за комуникация с хора с увреждания и запознаване на потребители от различни възрасти на целевата група с възможностите за ползване и достъп до библиотеката.
  Проектът се извършва с партньорската дейност на Съюза на глухите в България – Районна организация на глухите в Пловдив, сдружение „Хуманитарни инициативи за европейско развитие на България” – Пловдив, доброволци от БЧК, дирекция „Бюро по труда” в Пловдив и Търговско-Промишлена камара. Очакваните резултати от реализацията на проекта са повишаване равнището на информираност на гражданите с увреден слух и улесняване на достъпа до е-услуги в библиотеката и други обществени институции.


Тишина®


 

   

В момента има 25  гости и няма потребители и в сайта

© ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ