Брой 19 на в-к "Тишина" от 08 ноември 2013 г.

 

ОТГОВОРНА СРЕЩА ЗА ПРОБЛЕМИТЕ НА ДНЕШНИЯ НИ ДЕН

  В миналия брой на вестник „Тишина”, уважаеми читатели, ви информирахме за работата на националното съвещание на организационните работници в системата на СГБ, което се състоя от 14 до 16 септември т.г. в Приморско.

alt alt

alt alt


 Днес продължаваме темата с информация за проявите на този наш национален форум, който се осъществи и при  съвместното участие с организациите на жените и на възрастните хора в СГБ. На 15 септември т. г. те проведоха свой специализиран семинар. 
  В рамките на националния форум се състоя и поредното обсъждане на изпълнението на проекта, спечелен от СГБ  по Европейската оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” за изграждане на центрове за подкрепа на хората с увреден слух.

 

Ефективен  проект на СГБ

ЗА СОЦИАЛНА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ХОРАТА С УВРЕДЕН СЛУХ


  По време на националното съвещание на координаторите и секретарите на районните и териториалните организации в системата на СГБ, което се проведе през септември т.г. в националната ни база в Приморско, се състоя и една прекрасна дискусия.
  Представени бяха резултатите от досегашната работа на двата републикански центъра за подпомагане на хората с увреден слух, открити  в София и в Пловдив. 
За целите и средствата на проекта вестник „Тишина” е информирал многократно своите читатели. И тъй като финансирането е в рамките на 18 месеца (считано от април 2013 г.), то през септември т. г., на националното съвещание на организационните работници бе отчетена извършената работа за изминалите шест месеца.
Васил Панев, председател на СГБ, постави директно въпроса за начинанията, осъществени досега: „Ако първите шест месеца сме приели като време  за опознаване на работата, за поуки от междуличностни и други недостатъци, нека това да е вече преодоляно. Остават ни само 12 месеца, в които да видим и да почувстваме резултатите от нашата работа. Съюзът на глухите в България разчита наистина много на този европейски проект. Всички знаете, че държавата продължава да не помага за решаването на нашите проблеми. Глухите хора изнемогват от безработица, от недооценяване на техния труд по частните фирми. А предприятията ни не успяват винаги в обществените поръчки. Двата центъра са тъкмо звеното, което да свързва работодателите с нашите глухи членове и осъществява координацията между тях.”

* * *

СБИРКАТА НА ЖЕНИТЕ И ВЕТЕРАНИТЕ


   Тази година беше посветена на темата „Как всяка районна организация се грижи за старите и самотни свои членове и какви проблеми среща с тях?”
  След встъпителното слово на Димитрия Мудева, член на Управителния съвет на СГБ, която запозна присъстващите  с основните постановки на обявената настояща  2013 г. за „ Година на ЕС”, думата бе дадена на представителките  от нашите районни и териториални организации.  От това, което те споделиха, можем обобщено да  посочим  следните проблеми:
• Чуващите медицински лица  системно не обръщат внимание на посещаващите ги болни глухи хора. Наложително е някой да ги придружава, но поради липса на жестови преводачи в необходимия момент, това върши щатният апарат на дружествата, което допълнително го натоварва и им отнема от времето за изпълнение на служебните задачи.
• Почти половината от нашите съюзни членове са възрастни и самотни, останали без близки и роднини. Почти невъзможно е да се намерят за тях социални асистенти. А чуващите им деца са ги изоставили и отказват да  се грижат за тях.
• Немаловажен е и въпросът, че имаме много болни възрастни хора с малки пенсии, а нямаме достатъчно средства те да бъдат подпомагани с парични помощи.
• В някои РО са успели да осигурят доверени лекари за своите членове.Но трудно се намира достъп до диетичните столове за нуждаещите се от тях наши хора.
• Самотните и болни стари хора, които живеят във ведомствените ни жилища или общежития се чувстват по-добре, защото са обслужвани от съседите си. Но останалите, които не живеят там се нуждаят от старчески домове.

alt alt

alt


  ПРЕДИЗВИКАНА СРЕЩА В СГБ                                         

ЗА ПОЧТЕНОТО ОТНОШЕНИЕ

КЪМ ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ

  На 28 октомври т. г., в заседателната зала на Съюза на глухите в България се състоя среща на ръководители на национално представените организации на хората с увреждания в България.
  Инициатор за срещата бе ВАСИЛ ПАНЕВ, председател на Съюза на глухите в България, а темата бе поредната инициатива на Министерството на труда и социалната политика по отношение на хората с увреждания.
  В срещата участваха:  г-н Красимир Коцев, председател на Съюза на инвалидите в България, г-жа Ели Тодорова, председател на Националното сдружение на работодателите на хора с увреждания, г-н Васил Долапчиев, председател на Съюза на слепите в България, г-н Нико Ников, зам. председател на Националния съюз на трудово производителните  кооперации на хората с увреждания, както и зам. председателят на СГБ г-н Николай Нинов.


  В ИМЕТО НА ИСТИНАТА                                                    

ДЕЛА И ДОКУМЕНТИ

  На 2 октомври 2013 г. в деловодството на Съюза на глухите в България постъпи и бе заведена покана от неподписан подател, отправена до Управителния съвет на СГБ и до неговия председател, за свикване на извънредно събрание на пълномощниците на сдружение „Съюз на глухите в България”.
Управителният съвет на СГБ разгледа и реагира своевременно на този новопостъпил  документ. Управителният съвет на СГБ установи неправомерни изисквания , както и неправомерни основания за подобен акт.


  Управителният съвет  на СГБ взе и свое радикално решение.


  МЛАДЕЖКА ТРИБУНА                                                       

МЛАДЕЖИ С УВРЕДЕН СЛУХ

НА КОНГРЕС В БОРОВЕЦ

  В средата на месец октомври в продължение на три дни (11-13 октомври), в местността "Боровец", Самоков, бе проведен III-ти национален конгрес на пациентските организации. Присъстваха над 150 участници от различни пациентски организации и организации за хора с увреждания, както и представители на съсловните организации – Български лекарски съюз, Българска асоциация на професионалистите по здравни грижи и експерти от Министерството на здравеопазването и Изпълнителната агенция по лекарствата.

alt alt


  Специален гост на форума беше д-р Нигяр Джафер, председател на Комисията по здравеопазването към Народното събрание, която приветства организаторите и участниците.
  В рамките на избора на ново ръководство бяха представени кандидатурите на новите членове за Управителен съвет на младежката организация. Младежите единодушно избраха Йорданка Герегеленова за член на управителния съвет, будно, инициативно и активно момиче, ученичка от 12-ти клас на училището за деца с увреден слух.


ДЕТСКИ СМЯХ В ИГРИ ЗА ЗДРАВЕ

   Едно прекрасно начинание на група млади хора, предизвика интереса на столичани. И най-вече - на децата на столичани в квартала близо до Централната гара,  на бул. „Христо Ботев” и в квартал „Изток”, до площадката до КАТ. Младежи-доброволци от Сдружението „Обществен компас” преобразиха сивия асфалт в градинките там с цветни едрогабаритни полета на позабравените детски игри „Не се сърди, човече”, „Дама” и „Змии и стълби”. А те, игрите,  „оживяха” в буквалния смисъл на думата - децата стъпват на полетата, и всяко участва в своя роля, според правилата на играта и на късмета в нея.  
Целта на проекта всъщност е наистина сериозна – здравословно раздвижване на опорно-двигателния апарат на децата и с увреждания, във възрастта когато те най-бързо растат. И още – развиване на интелектуалните им  способности, приучване към умението да се състезават, и да бъдат добри.
  А всичко това – в чистия въздух на градинката, и с толкова желаното от децата участие на майки, татковци, баби и лели в техните игри - вместо да седят отдалечени по  пейките и строго да ги наблюдават и  „възпитават” с укорителни забележки, те са  до тях, вълнуват се заедно и ги окуражават на мига.
  И защото всички са доволни -   целта за веселие, най-вече - за здраве е постигната!

alt alt

alt


АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА ВАШИЯ ВЕСТНИК

Тишина®

Абонаментната кампания

за 2014 г. ще продължи до 15.12.2013 г.

Абонирането става във всички пощенски станции на страната

Годишният абонамент е 10 лв.

Каталожен №753


Тишина®


 

   

В момента има 17  гости и няма потребители и в сайта

© ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ