Брой 10 на в-к "Тишина" от 30 май 2014 г.

 

УЧРЕДЕН БЕ ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ ПО

ПРОБЛЕМИТЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО

КЪМ СЪЮЗА НА ГЛУХИТЕ В БЪЛГАРИЯ

   В съвета участват най-изявените български педагози и сурдопедагози от университетите в България, както и най-добрите специалисти в областта на практическото обучение на децата с увреден слух.
  На работна среща, която се състоя на 21 май т.г. в Съюза на глухите в България, представителите на Общественият съвет обсъдиха предложенията за изменения в българското законодателство, свързани с член 21 и с член 24 от Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания.
  Срещата бе открита от г-н Васил Панев, председател на Съюза на глухите в България, и бе ръководена от г-н Николай Нинов, зам. председател на Съюза.
   Членовете на Обществения съвет при Съюза на глухите излъчиха свои делегати, които да участват в Работната група на Министерството на образованието, науката и младежта, която ще разработва и утвърждава промените, свързани с обучението и образованието на хората с увреждания в България.

   Председателят на СГБ г-н Васил Панев откри срещата така:
 „За бъдещето на глухите хора в нашата страна България образованието винаги ще бъде най-важния приоритет – каза той. Нашите деца са умни, нашите деца могат – и повече от другите даже. Но трябва да им покажем как. Ето защо считам за изключително важно учредяването на този Обществен съвет от най- добрите наши специалисти в областта на образованието. Това ще бъде преди всичко консултативен съвет – в помощ на Съюза на глухите по проблемите на образованието и науката. Но тъкмо вие ще сте особено полезни сега, с вашия авторитет и възможности, когато предстоят за решаване в Министерството на образованието и науката , нашите проблеми  във връзка с Конвенцията на ООН.
  Ние искаме преди всичко да се реши въпроса  за образованието на децата в училищата за глухи по жестомимика.  Досега не сме имали помощ, нито пък съдействие. Но днес. получихме материали от Министерството на образованието и науката, от които разбирахме, че те  са направили проучване  как са се решавани тези  въпроси в другите страни.
  И ето, сега съм много благодарен за Вашата съпричастност.  Защото заедно с Вас, като сътрудници на Съюза на глухите в България,  които имате несъмнен авторитет , както и добри контакти с Министерството на образованието, науката и младежта, заедно да   можем по- качествено да решаваме въпросите, които засягат глухите деца и младежи.

ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ КЪМ СЪЮЗА

НА ГЛУХИТЕ В БЪЛГАРИЯ


* Професор Цанка Попзлатева, Факултет по начална и предучилищна педагогика в Софийски университет „Климент Охридски”,
* Професор Венета Кацарска, Тракийски университет в Стара Загора,
* Доцент Неда Балканска, Факултет по начална и предучилищна педагогика в Софийския университет „Климент Охридски”,
* Доктор Светослава Съева, Югозападен университет „Неофит Рилски”,
* Светла Коралска, ръководител на ЦРРДУС,
* Миряна Мошева, ръководител на НКМЦ по ЖМЕ ри СГБ,
* Спаска Джангозова, преводач, координатор на РО Пловдив,
* Христо Семерджиев, Асоциация на преводачите при СГБ,
* Ирена Вачева, преводач и лектор ЖЕ,
* Димитрина Демирева, преводач и лектор,
* Янка Трачук, младежка организация на СГБ


   Членовете на Обществения съвет излъчиха своите представители, които ще участват в РАБОТНА ГРУПА ПРИ МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, НАУКАТА И МЛАДЕЖТА за изготвяне на Концепция по чл.21 /Образование/ от Конвенцията на ООН  за правата на хората с увреждания, както и по изготвянето на Концепция по чл. 24 от Конвенцията /за употребата на Жестов език в учебния процес/.
* Професор Цанка Попзлатева, ФНПП при СУ  „Климент Охридски”
* Доцент д-р Неда Балканска, ФНПП при СУ  „Климент Охридски”
* Николай Нинов, зам. председател на СГБ
* Спаска Джангозова, преводач, координатор на РО Пловдив

   По предложение на председателя на СГБ г-н Васил Панев, в работната група ще участват и
* Светла Коралска, ръководител на ЦРРДУС
* Миряна Мошева, ръководител на НКМЦ по ЖМЕ при СГБ


  СЪСТОЯ СЕ                                                                        

ГЕНЕРАЛНА АСАМБЛЕЯ НА

ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ НА ГЛУХИТЕ,

МАЙ 2014 г., АТИНА, ГЪРЦИЯ

   Представители на 30 страни, членки на Европейския съюз на глухите (EUD) се събраха на 15 май т.г. в Атина, Гърция, за да вземат участие в работния семинар и Генералната асамблея на EUD. Сред тях бяха председателят на Съюза на глухите в България Васил Панев и заместник председателят Николай Нинов.

  В първия ден, 15 май, членовете на асамблеята участваха в работата на семинара с тема „Действие. Реакция. Въздействие.” Семинарът бе фокусиран върху проекта The Insight. Европейския съюз на глухите е единствената организация на европейско равнище, представляваща около 1 милион глухи потребители на жестов език, пребиваващи в държавите - членки на ЕС. Глухите потребители на жестовия език в Европейския съюз могат ефективно да упражнят правото си на участие в политическия живот, както е залегнало в Договорите и Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания (UNCRPD). Едногодишният проект, ръководен от EUD, е посветен на подобряването на комуникацията между глухите и тежкочуващи лица с институциите на ЕС и се реализира съвместно от Европейския съюз на глухите, Designit, SignVideo, Heriot-Watt University и Европейския форум на преводачите на жестов език.
  На втория ден, успоредно с Генералната асамблея, бяха представени за обсъждане кандидатурите за Европейския парламент - Хелга Стивънс, адвокат, член на фламандския парламент, сенатор; Финландия; Адам Коша, адвокат, член на Европейския парламент, Унгария; Янис Ялоурос, журналист, Гърция; Христина Линарц, Германия и Кася Галасиевич, Полша.
  За да се засили ангажираността на избрания евродепутат, който да направи изборите за Европейски парламент (ЕП) достъпни за хората с увреден слух, EUD е създаде Манифест.
EUD периодично ще публикува актуална и достъпна информация на всички канали за членовете на Европейския парламент, които са подписали Манифеста.
  Генералната асамблея на Европейския съюз приключи на 18 май. Делегатите гласуваха изменения в Устава и вътрешните правила и единодушно одобриха Манифеста на EUD. Съставът на държавите-членки в съюза, се увеличи с още една държава - новоприетата Хърватска република.


ДЕСЕТА ЮБИЛЕЙНА НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКА

КОНФЕРЕНЦИЯ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА

ДЕЦА С УВРЕДЕН СЛУХ „ТИ ЧУВАЩ”

  На 25 и 26 април тази година в Националния исторически музей в гр. София бе проведена десетата научно-практическа конференция за рехабилитация на деца с увреден слух, озаглавена „ Ти чуваш”.
  В конференцията участваха специалисти от цяла България, както и много чуждестранни гости, които обмениха опита си в работата с деца от най-различни възрасти.

  Начало на конференцията даде директорката на Специализираното  училище за деца с увреден слух и детска градина „ Проф. Дечо Денев” в гр. София , г-жа Севдалина Джонгарска. След приветствието тя ни запозна с предизвикателствата в обучението на ДУС в специалното училище, както и с новите методи, похвати и технически помощни средства в помощ на това обучение, които са на световно ниво. Веднага след нея г-жа Пенка Стоянова заместник директор в същото училище ни разказа за най-актуалното, от технологична гледна точка, средство в помощ на глухите деца, а имено кохлеарните импланти, като част от днешния ден на училището за деца с увреден слух. Г-жа Севина Хаджийска пък ни запозна с традициите и иновациите при обучението на децата в детската градина към училището и ние с гордост можем да отбележим, че наистина сме на едно много добро ниво в тази така важна като първо стъпало за нашите деца, научна работа.
  Това потвърдиха и всички чуждестранни гости, които в презентациите показаха детайлно как работят със своите деца по места. Така успяхме да сравним нашия опит с опита на държави като Гърция, Македония и Австрия.


  Ето какво сподели специално за вестник „Тишина” г-жа Севдалина Джонгарска, директор на ССУ С ДГ ЗА ДУС:
  - Имаме 40 души гости от чужбина. От Австрийското училище за деца с увреден слух ,от Крагуевац, Ниш и Ягодина, Сърбия.
  Преди десетина години направихме едно балканско дружество на дефектолозите, което е за обучение на деца с увреден слух, така че ние с всички държави около нас поддържаме изключително тесни връзки. След като тези конференции се установиха като традиция и ежегодно се провеждаха у нас, нашите съседки направиха подобни форуми в своите държави. Ние дадохме и името на тези конференции, те се казват „ Ти чуваш”.
  Ние поддържаме постоянна връзка с всички университети и факултети, които обучават специалисти. Ето на тази конференция имаме гости и от Благоевградския университет,  от Великотърновския университет и от Софийския. А всички бъдещи специалисти, днешни студенти, идват при нас на обучение.
  Нека да отбележим, че днешната конференция ще приключи с  изключително богат и интересен концерт на нашите деца заедно с професионални изпълнители. Декорите са изпълнени от нашите учители, съвместно с учениците, като организацията е изключително добра. Основната мисия на училището, освен стандартната рехабилитация, е  децата да отключват своите таланти в интегрирана среда. Всяко едно дете има собствено търсене и се нуждае от персонално отношение, но това което ги обединява е, че заедно, чрез индивидуалните си заложби,  се развиват в посока за спортове и изкуство. Това пък от своя страна им дава по-добър шанс за реализация.


   ЖЕСТОВИЯТ ЕЗИК И НИЕ                                          

За тишината и за хората

   Тези дни ми бе отправен интересен въпрос. Всъщност, поредица от въпроси. „Каква учебна среда ще ти е необходима, за да можеш да посещаваш лекциите на преподавателите да учиш наравно с другите студенти, да се явиш на изпитити заедно с тях? А ако изучаваше език? Към какви специалности биха се насочили днес младите хора с напълно изгубен слух?”.

  С тази публикация се надявам да дам задоволителен отговор, като съвсем умишлено и целенасочено тук няма да употребявам думите „увреждане” или „слухов проблем”, и колкото и някои хора да не приемат израза „слухозагуба” или „слухова загуба”, те са най-близо до същността на нещата, защото липсата на слух, по моему, нито е проблем, нито повреда, за да го напъхвам в толкова грозни и обидно звучащи словесни рамки.

* * *

 За да те разбират по-добре. Докато работех във вестника, често съм бивала молена и съветвана да опростявам и обяснявам изразните си средства, с цел четящите да могат да разбират по-добре написаното. Колегите ми от редакцията и някои външни сътрудници са били свидетели на хроничното ми несъгласие с такава практика, защото, от една страна, вестникът като информационно средство е и средство за окултуряване и повишаване на образователния статут, наред с информираността. И от друга страна, като радетели за по-добро образование, съветващите ме харесваха идеята да се развива тенденцията към по-голяма грамотност и повишаване на езиковия актив на младите нечуващи хора.

 Това, че имаше непознати думи, би следвало да затвърждава практиката за търсенето на значението и смисъла им (освен ако под линия в материала не са обяснени), вместо на практиката да се пише по-опростено, за да им е по-лесно на всички. Защото идеята не е да бъде лесно. Получаваше се парадокс. Хем съчувстваме на онези, които имат невисоко изразени възможности за разбиране и осмисляне, желаейки да им помогнем в обогатяването, хем „смиламе” нещата, с което елиминираме самата възможност за обогатяване. Отправяни са били и упреци към специализираните училища, че твърде много занижават нивото на преподаване и поднасяне на информацията, в резултат на което грамотността на възпитаниците им е не само проблематична, но и въобще под въпрос. В такъв случай, логичния въпрос бе, необходимо ли е вестникът също да занижава нивото си, ако е едно от достъпните средства за повишаване на грамотността?

  Език мой, враг мой. Езикът е най-динамично развиващата се система, а развитието означава промени. Означава живот. За всички промени, които са желани, е нужно да се отактува ритъмът и да се синхронизират крачките.

  За хората без слух жестовият език е помощното средство, което рисува света преди думите, подпомагайки появата им, а не замествайки ги напълно. За жалост от помощно средство за мнозина се е превърнал в неотменима норма, налагана почти задължително на онези, които нямат желание да го използват или просто не им е необходим.

 През януари т.г., на посещение в България бяха Ариане Гербер и Денис Хугевийн, членове на Европейския съюз на глухите младежи (EUDY). (вж. бр. 3 на в. „Тишина”/12.02.2014).Слънчеви, усмихнати и ведри. И двамата бяха родени без слух. И двамата владееха превъзходно международния знаков език. И на двамата английският им не е рóден – вицепрезидентът Ариане е от Швейцария, а изпълнителният директор Денис е от Холандия. Младите лидери на EUDY използваха както жестовия език, така и говора си, т.е., комбинираха калкиращия език с некалкиращ, поради което бяха ясно разбираеми от всички, тъй като владеенето на толкова разнообразна методика улесняваше комуникацията и премахваше езиковите бариери.

  Но онова, което ми направи най-голямо впечатление бе обстоятелството, че те се съобразяваха с комуникационната ситуация. Ако разговарящия с тях бе глух, разговаряха с него с жестов език без калкиране. Ако бе тежкочуващ, включваха към жестовете и устна артикулация. Моите познания по жестов език бяха твърде ограничени и както обикновено, артикулирах бавно и внимателно думите си на английски при разговора си с Денис и Ариане. Отговаряха ми по същия начин, избягвайки да използват жестове. Не чух упреци от сорта: „Ти не знаеш мимика!” , „Ти трябва да научиш нашия език!” и др. подобни, които, за съжаление, често са бивали отправяни към мен от привъженици на знаковата комуникация, предимно от старото поколение. За улеснение на Денис и Ариане им зададох въпросите за интервюто в писмена форма, на английски език, която да попълнят в удобно време между официалните си ангажименти, свързани с посещението им. Не възразиха и на писмена комуникация. Не бе изненадващо, че и двамата демонстрираха перфектни познания и грамотност по английски, който не им е рóден език.

  За тях езикът не бе враг, бяха го превърнали в приятел. С толерантност и разбиране.

  У нас много от младежите усвояват международния знаков език и са отворени към общуване на европейско ниво. Но не всички имат възможността да участват в проекти, да пътуват в чужбина, да се развиват в посока обогатяване и надграждане на уменията.

Проблематичните жестове. Често се е говорило как няма достатъчно нови жестове за повечето от думите, които към днешна дата продължават масово да навлизат в езика ни. Разбира се, няма нови официално възприети и утвърдени. Има обаче употребяеми, и това са жестовете, които младите хора сами измислят в опит да обрисуват смислово това, което искат да изразят („кажат”). Не е странно тогава, че се наслагва една тънка неприязън от тях към преводачите от по-старото поколение, които се придържат към вече съществуващото като жестов фонд при предаване на информацията. Един преводач чудесно познава аудиторията си и професионализмът му предполага да съобразява кога да включи калкиране и кога не е нужно. Преводаческата помощ е необходима като средство към среда, която да предлага улеснения в социалното включване или учение. Иначе казано, преводачът е част от целия облекчаващ инструментариум в полза на хората без или с частичен слух, наред със субтитрите в интерактивното предоставяне на информация. Само че не винаги тези средства са достатъчни, за да решат нещата... особено в образователния сектор. По-долу ще стане ясно защо.

 Що значи да си глух? Изразът „глух” изобщо не подсказва за специфичните потребности, нито възможности на хората с невъзможност да чуват. Навсякъде по света с „deaf” се обозначават точно тези хора, и официално съществуващите им организации ги обединяват по този показател. Само че по света също така има и организации на тежкочуващите, на слепоглухите, на кохлеарно имплантираните и пр., с което НЕ СЕ ЦЕЛИ РАЗДЕЛЕНИЕ или някакъв вид дискриминация по определен признак, а подчертаване на толерантната съобразеност със степента и вида затруднение на конкретната група хора. Защото ИМА ЗНАЧЕНИЕ дали носиш слухов апарат, дали кохлеарен имплант, дали употребяваш или не жестов език, говориш или не, и пр., на основание на което при семинари, международни срещи и конференции тези неща се вземат под внимание с цел на присътващите там хора да им бъде удобно и да им се осигурят максимално близо до техните потребности средства за възприемане на информацията и да се улесни комуникацията между тях. Никой не натрапва и не изисква от всички да се унифицират като глухи, нито да използват еднакви средства.

  Похвално и разбираемо е, че с терминологията „глухи” се прави опит за приобщаване към „семейството” и общността на споделящите тиха съдба хора, но нека се има предвид, че не всички възприемат нещата по този начин. Образно казано, за социалното приобщаване в кръга на хората със слухова загуба наистина няма значение дали си тежкочуващ, роден глух, оглушал впоследствие поради заболяване, инцидент или старост, дали носиш слухов апарат, кохлеарен имплант или друго. Но е признак на уважение да знаеш и да се съобразяваш с тези неща, за да не обидиш неволно събеседника си, натрапвайки му определена форма, без да е нужно. Както споменах в началото, умишлено и целенасочено в тази публикация няма да употребявам думите „увреждане” или „слухов проблем”, и колкото и някои хора да не приемат израза „слухозагуба” или „слухова загуба”, те са най-близо до същността на нещата, защото липсата на слух, по моему,  нито е проблем, нито повреда, за да го напъхвам в толкова грозни и обидно звучащи словесни рамки.

  Достойнството на хората е изконно право, законово защитено срещу вербални и невербални посегателства. В този смисъл, за да се чувстват хората оценени, уважени и недискриминирани, трябва да се наблегне на разбирането, че макар липсата на слух да ги определя като инвалидизирани лица, които законово се ползват с облекчения и се третират с нужното разбиране и им се осигурява помощ в определени ситуации, те все пак са пълноценни личности, макар че пътят към утвърждаването им като такива в собствените им очи и в тези на другите е доста труден. Започва се обаче от себе си, но уви, в болшинството от случаите у нас тенденцията е да се обръща внимание на това как изглеждаш и какво говорят или не говорят за теб другите, и според това да предприемаш определено поведение и да се самоопределяш. А това е извор на непрекъснато страдание, защото го има постоянния стремеж „да си като другите”, съжаление, че не си като другите и съревнование да се покажеш и докажеш като не по-долу от другите, сякаш някой си е поставил за цел да оценява качеството на живота ти според това къде си спрямо другите.

 И после накъде? Това поражда особена субкултура. Поради непрекъснатите упреци към глухите, че били неграмотни, че нивото им на възприятие било ниско; поради непрекъснатите прехвърляния на топката на отговорността между родители и образователни институции за развитието на децата със слухова загуба, последиците се проявяват в няколко направления: деца, които са зависими от бдящи непрекъснато над тях родители и нямат самостоятелност и мотивация да се справят сами; и деца, които растат с погрешна представа за себе си – нямат базов образователен опит, почти никакви умения, но с огромно надценяване на собствените възможности и способности, с убеждението, че могат да работят всичко и съответно заплащане под 4 цифри за тях е абсолютно неприемливо, при положение, че се изразяват аграматично, не умеят да пишат и често голямото самочувствие се придружава от вулгарна лексика и неприлични жестове. Преводачи и специалисти могат да го потвърдят.

  След специализираните училища, където са записвани повечето от децата с частично или напълно липсващ слух, пред тях застава в целия си нелицеприятен и неудобен вид бодящия въпрос „Какво следва сега?”. Обикновено това, което следва, (по мои наблюдения и опит досега), са бюрата по труда, където опашката от регистрирани се увеличава и се започва голямото чакане някой да ги вземе някъде на работа. Трудна мисия, предвид факта, че не слуховата загуба тук има значение, а какво умеят. Очакванията им са, сякаш някой е длъжен да се смили над тях и да им възложи големи отговорности и „мотивиращо” заплащане като компенсация за това, че не чуват. А какво всъщност може да получи работодателят като труд от тяхна страна? Те винаги могат да се облегнат на „проблема” си, ако не се справят, и поради това сякаш смятат, че автоматично са освободени от поемането на отговорност.

  Затова и резервите на работодателите в болшинството случаи не се дължат на дискриминационно отношение по признак липсата на слух, а по-скоро на резонния въпрос с взаимообмена, при който трудовите правоотношения гарантират и на двете страни изгодни и удовлетворяващи ги условия. И тук отново кръгът се затваря с връщане в образователния сектор, където явно пропуските са не големи, а огромни. Но и там нещата не могат да бъдат предмет на генерални упреци, защото все пак образователната институция не може да изземе и родителските функции, и рехабилитаторските, и личностните. Хайде да спрем с тия упреци, а? В един момент, пораствайки достатъчно, всеки млад човек, със слухова загуба или без, поема грижата за собственото си развитие извън контрола на училище и родители. И тогава оправданията и страховете са онова, което ще спира развитието, и вместо въпросът „Какво искам и мога?”, изниква „А сега накъде?”.

 Университет? Това звучи сложно. Напълно глухите млади хора много рядко записват университет изобщо, тъй като доста голям процент от тях (няма да се ангажирам с конкретни цифри) са неграмотни - учили са в специализирани училища (рядко в масови), и липсата на елементарни способности да боравят и осмислят писмен текст, просто обезсмисля постъпването им във ВУЗ, а в университетите няма осигурени почти никакви условия или среда за хора със слухови затруднения - жестови проводачи, субтитри или комбинация от такива средства. Дори опитите да се наложи въвеждането на помощ от жестов преводач в недалечното минало е била посрещана от самите глухи студенти с нежелание, защото, странно или не, те не са искали преводач, срамували са се.

  Ощетените откъм слух младежи, които записват университет, са обикновено възпитаници на масови училища, със статус "тежкочуващи", или деца, рехабилитирани толкова професионално, че нямат различия с чуващите си връстници. Те са със слухови апарати на едното или двете уши, с кохлеарни импланти, интелигентни, креативни и проактивни, и записват обикновено специалности, които са им по сърце, а не само защото е нужно да имат някакво образование - танцов театър, приложни изкуства, пантомима, графичен дизайн, библиотекознание, информационни технологии, зъботехника. Особено последната специалност при младежи със слухова загуба е много застъпена. Но забележете, това са НЕКОМУНИКАТИВНИ спецалности, в смисъл такива, които не изискват общуване с хора, а (себе)изразяване в някаква област или боравене с технически средства.

  Като че ли вярата на младежите в собствените им способности все не достига, за да запишат нещо по-комуникативно, като право, филологии, журналистика, медицина. Или ще липсват подходяща среда и средства за тях в учебните заведения, защото все пак такива студенти са единици, макар че в последните години се забелязва тенденцията все повече млади хора със слухова загуба да записват висше образование. Комуникативните специалности са области с терминология, с чуждоезикова граматика, която и без това утежнява перцепцията за младите нечуващи – ако са и с вродена глухота и зле рехабилитирани, на тях ще им е потребно по-опростено обяснение, а трудностите тук ще са много и големи, защото възможностите им за осмисляне и разбиране са силно ограничени. Допълнително и стресът да догонват чуващите си връстници, който съществува изобщо, независимо от вида или степента на слуховите затруднения.

  И това отново ни връща към манталитета на субкултурата, за която стана дума по-горе. Онзи кръг от млади нечуващи, изрязяващи се аграматично, предимно с жестове, без да разбират писмен текст, се чувстват доста комплексирано от това положение - от специализираното внимание, от желанието да са като другите, - че се обособяват в своя общност, където чуващи и тежкочуващи са възпремани като едва ли не врагове, понеже са по-облагодетелствани в слухово, интелектуално и ментално отношение, и стоят по-високо от тях в социалната реализация. Допускам, че е възможно и умишлено да им се насаждат такива разбирания, което е предпоставка за бъдещи разделения. Затова и основната причина такива млади хора да не записват университет е не само липсата на качествено образование, каквото не са получили (усвоили), но преди всичко собственото им нежелание да "се натикват при чуващите", където смятат, че няма да бъдат приети, а всъщност се страхуват да се окажат в позиция на съревнователност, в която тяхното затруднение ще ги кара да се чувстват подчертано непълноценни спрямо останалите.

  За да учат наравно с другите студенти при това положение, надали осигурената среда е най-определящото, тя е подпомагащ фактор - разбира се, могат да се осигурят преводачи, субтитри, презентационни екрани и пр., съобразени със специфичните потребност на студентите със слухова загуба, но без тяхно желание, без базови умения, реализацията им просто няма как да бъде в специалности с езици, филологии, право, журналистика и други. Те самите не биха видели мястото си там, нито биха дръзнали да повишават нивото си до степен, която би им позволила поне да опитат в такива области. Така че проблемът изобщо не е средата, особено по отношение на напълно глухите млади хора. Защото идеята не е какво някой (държава, институции, приятели, близки) би могъл или ще направи нещо за тях, за да им осигури приемащост. Техническите средства са лесно осигурими. Развитието на тези хора обаче зависи от тях самите, от трезвата им преценка за самите себе си, за възможностите си, от желанието им да постигат повече и да се усъвършенстват, за да се увеличават и областите, в които могат да се развиват. В крайна сметка, това никой освен тях не може да го направи. И не са нужни сравнения или догонвания, в този свят всеки стъпва със собствен ритъм и е тук да учи собствените си уроци – няма как при всички и за всички темповете да съвпадат и да са еднакви.

Христина Чопарова


Тишина®


 

   

В момента има 19  гости и няма потребители и в сайта

© ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ