Брой 14-15 на в-к "Тишина" от 31 юли 2014 г.

 

80 ГОДИНИ

 

СЪЮЗ НА ГЛУХИТЕ В БЪЛГАРИЯ

   Многобройни събития, многобройни инициативи и дела белязаха този знаменателен празник.
България разбра – глухите хора у нас празнуваха с чест своя 80-годишен Юбилей.
Всъщност, не само България, и светът знаеше, че ние празнуваме!
Ние – една от най-дълголетните организации на хората с увреден слух, която е дала по достойнство своя опит и знания за глобалното дело на глухите хора по света.


  Какво по-голямо признание от това, че на празника ни бе г-н Марку Йокинен, почетен председател на Световната федерация на глухите и президент на Европейския съюз на глухите. Тук бяха и още седем ръководители на организации на глухите от Европа, от Русия, от Балканския регион. Несъмнено признание се четеше в техните поздравителни адреси, несъмнена почит имаше и в техните думи и постъпки по време на пребиваването им у нас. Тук бяха г-н Вадим Иванченко, помощник на президента на Всерусийската организация на глухите г-н Валерий Рухледев,  г-н  Руслан Лопатюк, президент на Обществото на глухите в република Молдова, както и г-н Николай Филатов, експрезидент, на г-н Васко Марков, председател на Съюза на глухите и тежкочуващите в Македония и на г-н Пеца Божиковски,  заместник председател.
  А от Украйна, г-н Юрий Максименко председателят на Украинското общество на глухите, бе изпратил освен Поздравителен адрес и голям цветен плакат, на който се виждаше, че вече бяха наградили председателя на СГБ г-н Васил Панев със званието „Почетен член” на Украинското общество на глухите!
   А в България? Да, и в България  – първите хора отдадоха също по достойнство своето уважение към нашия Съюз и неговият председател.
 Председателят на Народното събрание г-н Михаил Миков, изпрати свое специално и уважително послание. Поздравлението на Президента  г-н Росен Плевнелиев, вече публикувахме в нашата юбилейна книга. Лично приветствие получихме и от министър председателя на Република България г-н Пламен Орешарски.  А в залата на Националния дворец на културата бе дошла за празника проф. д-р Анелия Клисарова, министър на образованието и науката.
  Но, уважаеми читатели, толкова много още изявени гости и приятели на СГБ имаше тук. И нито един не би могъл да бъде по- важен,  от който и да било.
  Затова, вместо да изреждаме имената и организациите им, публикуваме на цяла страница на вестник „Тишина” техните послания и поздрави в оригинал – да се види и запомни от всички!
  Да, ще се помни от всички този празник!
 Защото въпреки превратностите на времето, въпреки несгодите, въпреки недодяланите дрязги и противоречия, Съюзът на глухите в България го има с цялото му достойнство и достолепие в този век!
  И нека всеки, който е дръзнал да наруши това достолепие, да си припомни текста на Химна на СГБ, който винаги изпълняваме в края на всяка наша проява.
 Нека всеки да помни, че Съюзът ни ще е с нас и в бъднини, само ако сме сплотени и няма сила, която да ни разделя!


„Върви напред съюзът ни единен,
и няма сила  да ни  раздели,
Сплотени сме и докато ни има,
съюзът  ще е със нас и в бъднини!”


Всичко друго е суета и грях!


МЕЖДУНАРОДНА СРЕЩА В СГБ

  В 10 ЧАСА сутринта на този ден, в сградата на Съюза на глухите в България пристигнаха официалните гости от чужбина. Пристигнаха за първата си официална среща с ръководителите на Съюза на глухите в България.
В заседателната зала усмивките, ръкостисканията и благопожеланията поставиха приятното начало на една важна среща.
 Защото винаги е така – и празниците дори са повод за сериозни разговори, за координация на работата, и за нови планове и идеи.
  Г-н Васил Панев, председател на СГБ, г-н Николай Нинов, заместник председател, и г-жа Мая Георгиева, член на Управителния съвет и главен счетоводител на СГБ, са гостоприемните домакини на г-н Марку Йокинен, почетен председател на Световната федерация на глухите и президент на Европейския съюз на глухите, на г-н Вадим Иванченко, помощник на президента на Всерусийската организация на глухите г-н Валерий Рухледев, на г-н Руслан Лопатюк, президент на Обществото на глухите в република Молдова, и  на г-н Николай Филатов, експрезидент, на  г-н Васко Марков, председател на Съюза на глухите и тежкочуващите в Македония и на г-н Пеца Божиковски, заместник председател.
  В рамките на час, а и повече разговорът бе изключително делови. Започна с думите на г-н Васил Панев за днешната трудна ситуация за глухите хора в България. За предприятията ни „Тих труд”, много от които сега са в неблагоприятна среда за работа, за безгрижието на държавата по отношение на образованието на глухите хора, както и за признаването на жестовия език като официален според Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания. А и за реалната заплаха от ограничаване на средства на  всички организации на инвалидите у нас, предвиждана по стандартите на ЕС.
  Оказа се – това не са само български проблеми. И в Русия например, образованието на глухите не  води  младите хора до нивото на добрата интелигентност. Там сега търсят възможности за приобщаване на глухите по аграрни проекти в областта на селското стопанство.
   Достъпът до информация – това бе  другият проблем, който се оказа не добре решен всеобщо. И за който говориха всички.
И ето – дойде диалогът. Как и по какъв начин да бъдат информирани и ангажирани представителите на глухите хора в Европейския парламент в Брюксел за тази наша среща в България. И как да лобират за поставените тук въпроси.
   Г-н Марку Йокинен изрази доброто си отношение и отлична оценка за всичко сторено от ръководството на СГБ досега и  пое личен ангажимент да разговаря с евродепутатите с увреден слух г-н Адам Коза и с г-жа Хелга Стивънс в Брюксел по проблемите, които се обсъждат в София на този ден  - както за образованието, така и за социалния статус на глухите.
  Г-н Марку Йокинен предаде задоволството си от организираната в България Асамблея на Европейската младежка организация на глухите, която се състоя на 11 и 12 юли в Бургас, както и за международния младежки лагер в хотел „Тишина” в Приморско от 4 до 14 юли, където участваха младежи от 24 европейски държави.
  „Няма по-добро място за изграждане на лидерски качества на нашите младежи – каза той. Няма по-добро място и за приемственост между поколенията. Условията за работа, които представи България бяха повече от прекрасни. Нека да благодарим за това и на г-н Васил Панев!”
  Г-н Васко Марков пък изтъкна ролята на СГБ за приобщаването на глухите от Балканските страни. А г-н Руслан Лопатюк подкрепи инициативата за съвместни усилия и обща работа в рамките на Световната федерация на глухите.


МЕЖДУНАРОДЕН МЛАДЕЖКИ

ЛАГЕР И ГЕНЕРАЛНА АСАМБЛЕЯ

НА EUDY В БЪЛГАРИЯ

  От 4 до 14 юли 2014г. Приморско бе домакин на Международния младежки лагер, организиран от Европейския съюз на глухите младежи (EUDY).
 Младежкият лагер, събрал 85 младежи от 24 евроепейски държави, премина под мотото „Знанието е сила!”.
 Програмата бе разделена на теоретическа и практическа част. Лекциите и практическите семинари (уъркшопове) бяха провеждани в х-л „Тишина” чрез координацията на организационния комитет (ВОС) към Младежката организация на глухите в България (МОСГБ) и комитет от 16 доброволци, членове на младежки организации от София, Пловдив, Хасково, Бургас и Ямбол. 
  Основните теми, залегнали в програмата на лагера, бяха „Подкрепа за младите хора в Европа” чрез Европейска младежка фондация към Съвета на Европа (7 юли), „Стратегии за участие на глухи младежи в политиката” чрез програма „Глухи пирати” (9 юли), и „Билингвитичното образование” в светлината на Конвенцията на хората с увреждания (10 юли).
  Лектори на мероприятието по тези теми бяха Ева Лехман от Европейската младежка фондация към Съвета на европа, Йохан Весман, бивш директор на Европейския съюз на глухите  и Марку Йокинен, президент на Европейския съюз на глухите.
  В рамките на международния лагер, на 11 и 12 юли в гр. Бургас, бе проведена и Генералната асамблея на EUDY, домакин на която бе Интерхотел България. В зала „Компас” делегатите на асамблеята изнесоха годишния си доклад за 2013 г. и избраха двама нови членове на ръководството си. По единодушно решение на делегатите изборите за нови ръководители бяха отложени за м. септември 2014.

  За България е голяма чест да бъде домакин на събитие от такъв мащаб. Европейският съюз на глухите младежи (EUDY) пише историята си в движение, чрез семинари, асамблеи, комуникация, промотиране на ценности. Това не е просто органзация, обединяваща нечуващи младежи от различни европейски държави, но институция с благородната цел да показва на света, че тези млади хора изобщо не са за подценяване; че имат идеи, че са образовани, можещи, обучаващи се, обогатяващи се и съответно – предаващи нататък на други с тиха съдба.
  Поради тази причина и темите, разглеждани на тазгодишния младежки международен лагер, засягаха области като идентичността и културата на глухите, образованието и легализирането на знаковия език, нуждата от владеенето на двуезичие (билингвизъм) и жизненоважното за самочувствието и достойнството на младите глухи позитивно мислене.
  До 7 юли младежкият лагер е преминавал под знака на културния обмен чрез танци, традиционна кухня и опознавателни дискусии между младежите от 24 държави.
  На 7 юли (понеделник) пред младата аудитория в зала на хотел „Тишина” в близост до басейна се изправи Ева Леман (Eva Lehman) от Германия. 29-годишната лекторка работи за Европейската младежка фондация (EYF) към Съвета на Европа със седалище в Страсбург (Франця). Тя бе и единственият лектор с нормален слух на семинарите, на които следеше темите с интерес. Преводът от английски за нея осъществиха преводачът от знаков език Александър Георгиев от Пловдив и моя скромна милост, която се ангажира и с преводаческа роля в свободното от младежката програма време.  
  Европейската младежка фондация e създадена през 1972 г. и играе ключова роля в дейността на Съвета на Европа. Тя подкрепя младежки неправителствени организации, които са изпълнители на младежки дейности от най-различен вид -  международни дейности, пилотни (местни) дейности, както и работни планове, които са едногдишни програми, съставени от поредица от дейности. Европейската фондация за младежта получава около 300 молби за безвъзмездни средства годишно, заяви г-ца Леман. За любопитните относно повече подробности, уебсайтът на Европейската младежка фондация е http://eyf.coe.int
  Сутринта на 9 юли (сряда) предложи на младежите забавна среща с Йохан Весман (Johan Wesemann), с чиято солидна автобиография стартира презентацията му за глухите „пирати”. Г-н Весман излъчваше дружелюбие и една особена добронамереност, който действаха положително на аудиторията. За да влезеш в политката и да останеш там, е необходимо да знаеш как се плува в открито море, какво ти е нужно, да имаш пиратски мореплавателски умения за справяне и оцеляване във всякакви ситуации, и най-важното – желание да откриваш нов брегове. Метафоричната презенцатация на Йохан Весман имаше за цел да обърне внимание на младите хора върху необходимостта от един по-различен тип мислене, в който позитивизмът играе водеща роля, тъй като е двигател за успеха и развитието. „Много от глухите хора предпочитат да си стоят в пристанището, защото така са научени – каза той. – В същото време те са привлечени от откритото море, защото по дух са приключенци. Но в открито море не можеш да плуваш с гребна лодчица или малко корабче, нужно е да бъдеш подготвен за всякакви непознати случвания. Океанът (обществото) ви приканва към открития, защото в това е неговата сила, но също така крие и опасности. Какво всъщност ви е нужно?”
  Според Весман, най-важното е да познаваш себе си и да знаеш какво можеш. Да се осмеляваш да нарушаваш правилата. Да знаеш какво можеш да постигнеш с екипажа си, отколкото сам. И най-сетне, да имаш дисциплина и да бъдеш изобретателен. Той подчерта ролята на работата в екип и заяви, че за да се подобри качеството на живот на младите глухи в обществото, те трябва да се научат как могат да увеличат влиянието си в това общество и в правителството. За да се случи това, те трябва да бъдат добър екип(аж). А за да бъдат добър екип(аж), е нужно да знаят как могат да се справят с всички останали.
  Радващо и обнадеждаващо бе да се види как младежите с различна степен на слухови дефицити следят внимателно всяка дуа, вземат дейно участие, задават въпроси, активно и с готовност се включват в работните групи. За тях просто не можеше да се каже, че страдат от липса на достатъчно концентрация, дори напротив, обединени от ентусиазма и желанието си за общуване те всъщност излъчваха сила поради сплотеността си и нагледно демонстрираха що е то екип(аж). Знанието наистина е сила.
  За 10 юли (четвъртък) бе отредена прекрасната среща на младежите с д-р Марку Йокинен, изпълнителен директор на Финландската асоциация на глухите и президент на Европейския съюз на глухите. Ако очаквате да чуете, че при толкова титли пред аудиторията е застанал сух и скучен човек, ще бъдете в дълбока грешка. Марку Йокинен е всичко друго, но не и това. Комуникативен, обаятелен и шегуващ се, той без усилия задържаше вниманието на младежите, докато се опознаваше с тях в движение, задавайки им въпроси за техните имена, възраст и държави.
  Динамичното ниво на общуване на на д-р Йокинен превърна лекцията му в събитие. Като върл защитник на билингвизма, той неколкократно подчерта, че е чудесно, когато жестовият език се комбнира от речева артикулация, писане и четене, без обаче да задълбава в ненужни спорове кой от езците е първи или втори. За председателя на финландската асоциация на глухите билингвизмът обединява двата езика като важно умение, без да ги степенува или разделя, те са еднакво важни като част от билингвистичната култура. Мултикултурната тематика и мултикултурните умения, убеден е Йокинен, ще помогнат на младите хора със слухови дефицити да успяват в живота си. Той подчерта също, че е много важно за тях да имат позитивно мнение както за себе си и своята култура на глухи, но образовани хора и билингвисти, така и да вярват в уменията си.
  На 11 юли делегатите от младежките организации се събраха в зала „Компас” на Интерхотел България за провеждането на Генерална асамблея (или Общо събрание). По програма, в рамките на два дни, на асамблеята щяха да бъдат разгледани две основни теми – годишният отчет на Европейската организация на глухите младежи за 2013-та и изборите за ново ръководство.
  Делегатите заеха местата си, определени с табелки и стойки с националните флагчета на съответната  държава. Делегати от България бяха Янка Трачук, председател на Младежката организация – София и секретар на МОСГБ, и Нефизе Мохамед, зам. председател на МОСГБ. Протоколчици на събранието бяха Филипа Мерик и Меган Алекзандър от Обединено кралство, а Денис Хугевийн се погрижи за техническото представяне на съдържанието на годишния отчет и планове.
  Почетни гости на мероприятието от Съюза на глухите в България бяха членовете на ръководството от Централно управление – председателят Васил Панев и зам. председателят Николай Нинов. Други двама почетни членове бяха испанката Ана Навас Серна (27 г), член на младежката секция към Световната федерация на глухите, както и Кристиан Питърс (34) от Германия, представител на Европейския форум на преводачите от знаков език (EFSLI).
  Откриването на Генералната асамблея бе направено от председателя на Европейския съюз на глухите младежи (EUDY) Ронан Дън, който изнесе кратко поздравително слово към присъстващите делегати от 24 държави и им благодари за добрата съвместна работа през изтеклата година, за която ще бъде направен пълен и подробен отчет. След което покани Д-р Марку Йокинен да представи поименно пълноправните членове по държави. На презентационния екран под флага на всяка държава бяха поименно споменати по двама делегати.
  По програма последваха формални разяснения за процедурите по кандидатстването и условията при смяна на ръководството, изборите за което щяха да се състоят на следващия ден, 12 юли. На всички делегати бяха раздадени по два цветни картона – зелен за ДА и червен за НЕ, както и по един бял за ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ. Опрелелено бе жури от трима члена от различни държави, които да извършват преброяване на вдигнатите картони на място при явното гласуване и да броят гласовете при тайното.  Отчет за годишната работа на борда на EUDY за 2013 г. направи председателят Ронан Дън, който изтъкна организираните събрания на организацията в Дъблин и Берлин, както и Гърция и Брюксел съответно през ноември и декември. След него Ариане Гербер, вицепрезидент на EUDY, изтъкна положителните резултати от проведения детски лагер в Холандия, лятното учлище в Норвегия, както и учебната сесия в Будапеща, Унгария. Денис Хугевийн изнесе отчета за напредъка на EUDYот юни 2013 до момента, както и направи подробно изложение за изразходваните средства от бюджета за 2013-та. Европейската младежка организация на глухите получава финансиране от европейския парламент, а в бюджета са заложени и средства от дарения, членски внос и др. При остатък на средствата след разходване, те се връщат обратно на ЕП. Обсъден бе стратегически план 2015-2018 г., конвенцията на хората с увреждания и по-добрата комуникация между пълноправните членове.
  На 12 юли Генералната асамблея бе очаквана с по-голямо нетърпение – разбираемо, предвид предстоящите избори. Преди да настъпят те обаче, Васил Панев, почетен член на асамблеята, бе приготвил за младите делегати малка изненада. По случай 80-тят юбилей на СГБ на същата дата той изнесе кратко слово, в което изтъкна значението на това събитие в историята на Съюза на глухите в България, неговата роля в международните отношения и участие в мероприятията на международните организации на глухите. Г-н Панев поздрави младите делегати за усилията, хъса и борбеността им, след което всички имаха удоволствието да видят реализиран филм за постиженията и културните традиции на СГБ. Международният превод на знаков език на субтитрите от филма направи за делегатите председателката на Младежката организация към СГБ София Калинова. Чуждестранните гости бяха особено впечатлени от филма и изненадани да видят председателя на Съюза в по-младите му години.
  Бе гласуван бюджетния план за следващата година, а малък спор се заформи около въпроса за възрастта на кандидатите. Принципно тя е от 18 до 30, но в случаи, когато остава малко време до навършването на съответната възраст, какво е нужно да се отчита – годината на раждане или рождената дата и месец. Болшинството гласуваха съгласие за рождената година, включително и България.
  Сключени бяха меморандуми и споразумения за сътрудничество между EUDY и WFDY (Световна федерация на глухите младежи). Ронан Дън и Ана Навас Серна стиснаха ръце и подписаха споразумението под одобрителните погледи на международната легация. Същото споразумение бе сключено и между EUDY и EFSLI (Европейски форум на преводачите от знаков език), а Ронан Дън и Кристиан Питърс скрепиха сътрудничеството с подпис и прегръдка.
  Последваха две съществени решения. Първото: през 2016-та Младежкият лагер и Генерална асамблея на EUDY да се провеждат в Лондон, Великобритания. Останалите държави-кандидатки за домакинство бяха Германия, Испания и Швеция. Второто решение бе изборите за смяна на ръководството на EUDY да бъдат не сега, а  след два месеца, а сега да се гласува само избирането на новите членове на ръководството.
  Поради наскоро навършени 30 години, се оттегли Бенджамин Буш, член на борда на EUDY от Германия. Желание за оттегляне прояви и Ариане Гербер, настоящият зам.председател, която е на 29 години. Тя обаче се радва на изключително голяма популярност и подкрепа, и в резултат на това остана в ръководството, одобрена от всеобщо съгласие. От три възможни предложения с нея, Каарина Ховинен (Швеция), и Хулия Веласкес (Испания), Ари събра най-много гласове, и остана в ръководството още една година, докато навърши 30. Каарина и Хулия имаха равен резултат и бе проведено повторно гласуване, при което победител беше Хулия Веласкес, която попълва освободеното място на Бенджамин в EUDY.
  Към края на програмата, когато утихнаха страстите покрай направените избори, бяха връчени сертификати на всички делегати по държави, както бе изразена и благодарност към ръководството на МОСГБ и доброволческите екипи за цялостната координация и добрата работа по време на младежкия лагер и асамблея. Тя завърши с трогателни снимки за спомен, поздравления за новите членове и с надежди следващата асамблея да предложи повече емоции и полезни решения.

 

 


ИЗЛОЖБА НА ХУДОЖНИЦИТЕ И

ФОТОГРАФИТЕ С УВРЕДЕН СЛУХ

    В 14.30 ЧАСА в Културния дом на СГБ бе открита  Юбилейната изложба на нашите таланти.
  Но много преди това фоайето пред изложбената зала бе изпълнено с хора. Нетърпеливи хора да видят изложбата, но още по-нетърпеливи да се срещнат от цялата страна, да видят очите си, да кажат с прегръдка добрата си дума. Грееха в официалните си дрехи, и горди бяха. Горди бяха и за срещата си тук с чуждестранните ни гости, но и за всичко, което щеше да се случи от тук нататък.
  А в изложбената зала ги очакваха повече от 100 произведения на изкуството, сътворени от нашите глухи майстори на художественото творчество.
  С толкова много красота започваше нашият юбилеен ден!
С толкова финес и изящество.

  По повод 80 годишния юбилей в Съюза на глухите в България на 16 юли от 14.30 часа в Културния дом на СГБ се състоя изложба на слухоувредени творци.
 Организацията пое напълно Янка Трачук, художник и председател на Младежката организацияна глухите в София. Месец по рано към районните и териториални организации бяха изпратени писма с информация как ще се направи избора на участници в изложбата. За да може да се направи подбор творбите, трябваше да бъдат снимани и изпратени в Централата на СГБ.
  Подборът направи комисия, в  която участваха заместник председателя на СГБ г-н Николай Нинов, Янка Трачук, която е художник,  и Силвана Павлова редактор във вестник „Тишина”.
  Консултант по подредбата на изложбата бе професионалния куратор г-жа Татяна Паунова от галерия” Палитра”, помещаваща се близо до сградата на Съюза на глухите в България.


  Когато картините пристигнаха настана пълно оживление. Ние никога не сме се съмнявали в таланта на слухоувредените художници и артисти, но това, което видяхме беше невероятен професионализъм. Разбира се имаше картини от най-различни жанрове и стил, графика, живопис, смесена техника, акварел, маслена боя, суха игла, туш и перо.
 В изложбата участваха: Благовест Билянов от с. Брезе, Валентин Дерменджиев от гр. Шумен; Стела Стаева от гр. Трявна, Моника Войкова от София, Петър Дечков от Габрово, Ваня Кръстева от София, Денислав Тодоров от Костинброд, Ваня Петкова от Кърджали, Мариела Иванова от Русе и Янка Трачук от София.
  Изложбата бе открита официално в присъствието на многобройни посетители  от цялата страна, както и в присъствието на официалните гости – представители на организации на глухите от чужбина.
  На откриването бе прочетено приветствие от името на Съюза на глухите в България, в което се казва така:
  „Уважаеми дами и господа, скъпи наши творци, скъпи гости, за нас е удоволствие да приветстваме всички вас днес, на този най-радостен ден в съюзната ни история, когато отбелязваме знаменателните 80 години от създаването на Съюза на глухите в България.
  Чест е за нас, че можем да видим събран тук цветът на нашето артистично общество на нечуващи творци. С голямо желание и ентусиазъм те откликнаха на поканата да внесат колорит и свежо настроение за юбилея ни  чрез своите картини и изкуство.
  Нека специално да ги поздравим за начина, по който са избрали да изразяват себе си чрез рисуването, за да покажат на света, че хората с увреден слух са можещи, талантливи, доказали се. И чрез своя талант те прославят нашата общност. Затова за нас е удоволствие да видим, че всички вие сте тук, за да уважите техния талант и постижения.
  Убедени сме, че този юбилей за дълго ще остане в спомените на всички ни не само като значима годишнина, но и заради цялата красота, която виждате събрана тук.
  Насладете се на изложбата, която организирахме за вас по случай нашия голям празник, и бъдете благословени - да творите и да се радвате на сътвореното!”

ТЪРЖЕСТВОТО!

ДОСТОЙНОТО!

    В 17 ЧАСА на 16 юли бе официалното тържество.
 Тържествено бе украсена зала 11 на Националния дворец на културата. На големия екран зад сцената грееше стилизираният плакат, специално изработен за 80-годишнината на СГБ.

  Красиво бе!
 Красиво бе, когато всички в залата, станали на крака, видяха изпълнението с мимика и жест на Химна на Република България от наши самодейци. Вълнуващо бе, когато на сцената бяха поставяни една по една големите кошници с цветя, в знак на почит и признателност от всички институции в България.
     ЗАБЕЛЕЖИТЕЛЕН ЮБИЛЕЙ!  

  Председателят на Съюза на глухите в България г-н Васил Панев поздрави всички участници в тържеството, а чрез тях  и всички глухи хора в страната ни. Изказването публикуваме отделно.
 Лични поздравления за 80-годишния юбилей на СГБ направиха първите ръководители на държавата ни. А Поздравителните адреси – от всички краища на България, от сродните ни Национално представителни организации на хората с увреждания, както и от сродните ни организации по целия свят, където живеят  и се трудят глухи хора, надхвърлиха десетки пъти  нашите приятелски очаквания. Г-н Марку Йокинен.


  Специално изработен  филм за 80-годишната история на СГБ приобщи вниманието на всички присъстващи.
  Колко много е стореното видяха всички. С общи усилия –  във времето, когато и ръководители и редови членове са работили като един. За общото благо, което имаме днес.
  А имаме блага – и в социалната сфера, и в почивното дело и в производствените предприятия. Въпросът е как заедно не само да ги  запазим, но и да умножим сега постигнатото.
  И колко малко ни трябва, за да бъдем единни и добри днес. Колко малко интелигентност, култура и търпение трябва, за да не се чуват грозните викове по залите, а и на улицата. Грозни, непремерени и съвсем не на място. На своя  празник, кой би си позволил да опорочава възторжените чувства? А и защо? Неблагодарност – това бе краткия коментар на официалните гости. И бе единственият, защото минути по-късно всички бяха забравили.
  А празникът продължи – какъвто трябваше да бъде.
 По решение на Управителния съвет на СГБ, със званието „Почетен член на СГБ” по повод на 80 годишния бяха удостоени шестима от най-изтъкнатите наши членове, допринесли с живота и дейността си за доброто име на нашия съюз: Йорданка Босашка, Спаска Джангозова, Митко Попов, Стойчо Филев, Тодор Стоянов и Панталей Христов получиха своите лични документи за голямата заслуга! Нека гордост да им носят те!
  Със званието „Почетен член на СГБ” бяха удостоени и  двама от най-активните световни радетели за сътрудничество  с глухите хора от България.
  Г-н Валерий Рухледев, президент на Всерусийската организация на глухите/ВОГ/, и г-н Юрий  Максименко, председател на Украинското общество на глухите /УТОГ/ вече са почетни членове у нас. И особено за това, че винаги в годините са активизирали вниманието на световната общественост за приноса на Съюза на глухите в България и на неговия председател, в развитието на процесите и проблемите на глухите хора по света.
  Всъщност и в Русия и в Украйна, отдавна вече са оценили приноса на г-н Васил Панев в международното движение на глухите. И в двете страни председателят на СГБ  вече е „почетен член”.
  А в този ден,  г-н Васко Марков, председател на Съюза на глухите и тежкочуващите в Македония, връчи на г-н Васил Панев Харта за волята на членовете  от Македония, г-н  Васил Панев да бъде обявен за Пожизнен почетен член на Макендонския съюз на глухите и тежкочуващите.  Какво по-голямо признание!
  А после започна тържественият концерт.
 Най-красивата феерия от танци, музика, костюми и…желание за изява! Самодейните ни състави от Хасково, Пловдив, Стара Загора и Варна  се представиха блестящо.
И аплодисментите не спираха. Още и още трябваше да продължава празникът! Още и още да бъдем заедно. И все усмихнати, и все добри…

Вижте тържеството ни в снимки:
 


80 години

Съюз на глухите в България

 

ПРАЗНУВАХМЕ ДЕНЯТ НА СГБ

   На 12 юли – Денят на основаването на Съюза на глухите в България, в цялата страна хората с увреден слух празнуваха своя 80-годишен юбилей. Нямаше град, село, област, махала, където да не бе отбелязан този празник.

 

    РО Стара Загора, РО Хасково                                      

ПОСЕТИХМЕ  СВИДНИ

БЪЛГАРСКИ СВЕТИНИ

  В ранната сутрин на 12-ти юли групата на РО в Стара Загора потеглихме за гр. Чирпан. С нашите приятели от Районната организация на глухите в Хасково предварително се бяхме уговорили да се срещнем там - пред къщата-музейна Пейо Яворов. Речено-сторено, както се казва в приказките. Нашата група пристигна малко по-рано и под вещото ръководство на директора на музея разгледа родната къща на един от безсмъртните български поети - Пейо Крачолов Яворов, която е превърната в музей през 1954 г. След това ни покани в залата, където едночасовият разказ за живота и творчеството на поета и революционер ни накара да се просълзим и да сме горди, че сме българи. Роден в Чирпан през далечната 1878 г., Пейо Тотев Крачолов, както е истинското му име, е поет-символист и революционер, войвода на Вътрешната македоно- одринската революционна организация. Умира, след като се самоубива на 36 години през 1914 г. Тази година се навършват сто години от неговата трагична смърт. Творчеството и поезията на Яворов са пропити с трагизъм, породен от драматичния му живот, пълен с разочарования. Но ако можем да опишем неговата чувствителна душа, творчеството му е поезия, изпълнена с много любов.
  Дворът на музея е общ двор с друга една възрожденска къща, купена през 2000 г. от Никола Манев, известен български художник, който от години живее и работи в Париж, Франция. Художникът я реставрира и превръща в музей, който дарява на града. В музея се съхраняват едни от най-хубавите му творби и невероятна колекция от бразилски кристали, подарени от приятели на художника. Макар да живее от 40 години във Франция, Никола Манев не пропуска, когато е в България, да посети Чирпан.
  След като разгледахме картините и прекрасните кристали, потеглихме за манастира „Свети Атанасий” в село Златна ливада, най-древният манастир в цяла Европа. Светата обител е основана от самия Александрийски патриарх Атанасий през 344 г. Той посещава днешните български земи във връзка с Вселенския събор в Сердика през 343 – 344 г. Според житието му, отсяда в близост до Берое (днешна Стара Загора) и основава манастир. Мястото за построяването на манастира не е избрано случайно - някога в близост до светата обител е минавал важният път Константинопол - Сердика, освен това над манастира е имало важна крепост, останките от която могат да се видят и до днес. В близост е имало и тракийски нимфей – светилище, посветено на нимфите, който свети Атанасий превръща в християнско водно светилище. И до днес се смята, че водата в манастирското аязмо е лековита. В своята 1700–годишна история обителта е била многократно разрушавана и съграждана наново. Има безспорни доказателства за съществуването на манастира през късната античност и средновековието. Според легендите, тук са се крили Васил Левски и други участници в националноосвободителното движение срещу османската власт през XIX в. По време на социалистическата власт манастирът първоначално бил превърнат в овчарник от местното ТКЗС, но по-късно отново е възстановен като монашеска обител. В началото на 80-те години на 20 век самата Людмила Живкова подкрепя построяването на нова голяма сграда в манастира. Една от ценните нови придобивки, която се съхранява в манастира е египетска икона на св. Атанасий, подарена от Александрийския патриарх Петрос VII през 2003 г. Друга голяма ценност е копието на Реймското евангелие. Днес „Св Атанасий” е действащ девически манастир. Комплексът включва църква (възстановена  през 1961 г.)q пещера –постница, аязмо с лековита вода в манастирския двор под нея, стари нереставрирани сгради от 1840 г. и нови крила, построени по желание на Людмила Живкова през 1979 г. Над олтара в църквата е поставена иконата на св. Петка, като при едно от многобройните възкресявания на обителта през турско е издигнат и неин параклис, който по-късно бил разрушен.
  Стара река дели пещерата-постница и обителта, а скривалището на Васил Левски е сред монашеските килии.
Запознали и докоснали се до историята на манастира, групите ни преминаха през пещерата за здраве; наляхме си и от лековитата вода от аязмото. След кратка почивка за обяд, вече извън пределите на манастира на полянката до него, продължихме със забавни спортни игри и отговори на въпроси от историята на нашия Съюз. Но първо от името на ръководствата на двете сродни организации Стара Загора и Хасково приветствахме и честитихме 80-годишнината на съюза на всички членове с увреден слух; спомнихме си миналото и настоящето на организацията и отправихме пожелания за здраве, успехи и много щастливи човешки мигове.
  Победителите в спортните състезания и игри бяха съответно, след доста оспорвана борба за надмощие: в дърпането на въже силите се разпределиха равномерно - първото място при мъжете взеха старозагорци, а при жените - Хасково взе превес. В скачането с чували и въженца първи бяха жените от Стара Загора и мъжете от Хасково; а при носенето на сурово яйце с лъжица от стартовата линия до означената крайна точка първото място бе присъдено на Хасково, което спечели съвсем заслужено и първото място при танците с балони....
  Накрая, доволни, щастливи от чудесно прекарания ден, преизпълнени с незабравими емоции и спомени, се разделихме с нашите хасковски приятели и поехме по обратния път към дома.


Мария Каварджикова,
координатор на РО на глухите
в Стара Загора

 

    РО Варна, ТО Добрич, и ТО Силистра                       

В СРЕБЪРНА, КАЙНАРДЖА И СКАЛНИЯ МАНАСТИР

 
ИЗЖИВЯХМЕ МАЛЪК УРОК ПО ИСТОРИЯ

  Юбилеят на СГБ – отбелязахме с излет и посещение на историческиобекти, с които нашата родина е богата. Организатор на инициативата беше ръководството на районна организация от Варна.
Рано сутринта на 13 юли потеглихме за резервата Сребърна до гр. Силистра. Нашите приятели с увреден слух от този крайдунавски град не пропуснаха възможността да дойдат и празнуват с нас. Резерватът е разположен на 901, 2 хектара площ и се поддържа от Министерството на околната среда. Там всяка година летуват различни видове пернати, някои от които могат да се наблюдават само в него. Има и Природонаучен музей, в който са изложени различни видове животни и птици, но беше в ремонт и за наше огромно съжаление не успяхме да го разгледаме.
  Разходихме се по еко-пътеката край езерото Сребърна, а след това се отправихме към добруджанското село Кайнарджа, където е изграден Туристически посетителски център по програма за развитие на селските райони. Там бяхме посрещнати от екскурзовод, който ни запозна накратко с историческите събития, случили се преди повече от два века. През 1774 г. в с. Кайнарджа завършва Руско-турската война (1768-1774 г.). На територията на центъра се намира историческата чешма, която е обект със статут „паметник на културата”. Местното население нарича тази местност „Голямата чешма” не само поради чешмата, която е с впечатляващи размери, а най-вече заради народностната оценка на събитието, когато на 10-12 юли 1774 г. е подписан Кючук Кайнарджанският мирен договор между Русия и Османската империя. В този комплекс е издигнат паметник на императрица Екатерина Велика – единственият неин паметник на Балканите. Заради особения ландшафт и големия дебит на изворна вода, както и поради наличието на над 20 птичи вида, през 2003 г. местността е обявена за защитена от Министерството на околната среда и водите.
  След обиколката ни из комплекса се отправихме към покрайнините на с. Стрелково, където е природният феномен „Скален манастир”. Бяхме приятно изненадани от гледката, понеже не очаквахме да видим скален масив с внушителни размери, в който имаше изградени „помещения”, ползвани като защитни през вековете. В близост до скалния масив имаше горичка, в която отдъхнахме на хладина от дългата ни разходка. Заради високите юлски температури, състезателният ни дух спадна и този път срещата ни мина без спортна надпревара. Но затова пък часовете в приятна приятелска компания се изнизаха неусетно! Разделихме се с нашите приятели от Силистра и Дулово с обещанието в бъдеще да организираме още такива съвместни опознавателни срещи.
  Използвам повода, за да благодаря от сърце от името на членовете на ТО на глухите в Добрич на ръководството на РО във Варна за отличната организация и дългогодишната подкрепа, която ни оказват!

Петя Митева,
председател на ТО на глухите в Добрич

 

    РО Шумен, ТО Търговище                                           

ОПОЗНАЙ РОДИНАТА, ЗА ДА Я ОБИКНЕШ...

  Под това мото можем да започнем нашия разказ за отбелязването на годишнината от създаването на СГБ и празника на всички, членуващи в съюза!!!
Тази година 12 юли бе една неповторима среща в природен парк  „Шуменско плато”, в непосредствена близост и до стария град.
  Китното „Шуменско плато” тази година има удивителната чест да бъде място, където се случиха и все още се случват грандиозни събития, където се посрещат и много скъпи гости! На платото е построен монументалният паметник, посветен на 1300-годишнината от създаването на българската държава.
  Ръководството на районната организация в Шумен единодушно реши да посрещне своите гости от ТО в Търговище в полите на природния парк „Шуменско плато”, където да разкажем накратко историята на нашия град.
  С преизпълнени от радост сърца, многобройните наши приятели и познати се поздравиха и изкараха един невероятен ден сред лятната красота на нашето плато.
Членовете на ръководството поздравиха всички присъстващи на празника, като им пожелаха от сърце да са живи и здрави, да имат много радостни дни, незабравими преживявания и спомени, много късмет и вяра в светлото бъдеще.
  След тази встъпителна реч, координаторът на РО в Шумен Маргарита Друмева, заедно с двама членове на организацията, накратко представиха историята на съюза. За всички беше много интересно да научат как и кой е създал техния съюз, кои са били първите председатели и каква дейност е развивал от тогава до днес. Запознахме хората и с постиженията на редица наши членове в културната, образователната и спортната дейност. А накрая, за спомен от този ден, на всички раздадохме значки със символа на съюза и неговата годишнина.
  Млади активисти на организацията бяха подготвили разнообразна културна и спортна програма. Всички се включиха с много настроение в игрите и състезателният им дух бе невероятен! Млади и стари, момичета и момчета, дърпаха въже, скачаха и с много смях и закачки изпълняваха невероятни номера и стигаха до финала….
  Доволни и щастливи от чудесно изкарания ден, се разделихме с нашите приятели, като си пожелахме още много такива бъдещи срещи, изпълнени с незабравими емоции!

 
Маргарита Друмева,
координатор на РО на глухите в Шумен

    РО Русе                                                                              

РУСЕНЦИ ПОЧУВСТВАХА НЕЗАБРАВАТА

НА СВОЯ ПРАЗНИК

  В чест на 80-годишнината от основаването на СГБ, на 12 и 13 юли т.г. ръководството на русенската организация на глухите организира екскурзия с маршрут: Русе, Балчик, Каварна и нос Калиакра. И в уречения час групата ни от 50 членове потегли  за родното Черноморие. Първата ни спирка бе в Балчик, където посетихме културния център „Двореца” и ботаническата градина. Изпитахме възхита от красотата на тези забележителности! Настанихме се в хотел „Карвуна”, след което по-нетърпеливите побързаха за плажната ивица, където да се потопят в морето.
  Вечерта всички заедно бяхме на тържествена вечеря, на която председателят на организацията ни Владимир Владимиров поздрави всички по повод юбилея. Вечерта продължи с много веселие и танци.
  На другия ден поехме към нос Калиакра. Останахме силно впечатлени невероятната гледка, от историческата легенда за 40-те български девойки, които завързали косите си и се хвърлили в морето, за да не попаднат в ръцете на османските поробители. Посетихме и музея, параклиса „Св.Никола”, обелиска „Портата на 40-те девици” и оригиналния ресторант в пещерата. Любувахме се на делфините и на този забележителен природен и археологически резерват. Разгледахме и град Каварна.
Почувствахме безкрайно горди с нашия празник, който бе повод за това наше незабравимо пътешествие. Екскурзията ни успя да се осъществи благодарение на община Русе, която ни предостави безплатен транспорт.
Така ние, русенци с увреден слух и тази година се откъснахме от ежедневието си, от проблемите и грижите, любувахме се на красивата природа на родината ни и за пореден път се почувствахме сплотени и единни покрай своя празник.

Стефка Тончева, координатор на РО на глухите в Русе

 

    РО Ямбол                                                                          

ТЪРЖЕСТВО СЪС СПОМЕНИ, ЛЮБОВ,

УСМИВКИ И ТАНЦИ

  Съюзните членове на районната организация на глухите в Ямбол отпразнуваха подобаващо юбилейната годишнина на организацията ни. „Нека винаги, с чувство на признателност и сърдечна благодарност да си спомняме за основателите на нашия съюз – Марчо Радулов, проф. Стоян Белинов, Кирил Кинев...” - с тези думи на преклонение председателката на РО на глухите Радка Радева откри тържеството по случай 80-годишнината на СГБ.
  Благодарение на обичта и уважението към слухоувредените лица, проявени от Георги Славов, кмет на община Ямбол, и г-н Илиев, управител на ресторант „Кабиле”, на 11 юли вечерта 95 съюзни членове от РО празнуваха юбилея в най-големия и престижен ресторант, забравили болките и тревогите от ежедневието.
  Почувствахме се специални и много щастливи от прекрасната обстановка и богато наредената трапеза. На входа на ресторанта г-жа Дянка Рекалова и Георги Колев поздравяваха всеки пристигнал с празника и го даруваха с малки възпоменателни подаръци – диплянки за дейността на СГБ и на РО в Ямбол, сувенири-магнитчета, специално направени за 80-годишния юбилей.
  А самодейците Димитър Стайков, Стефка Иванова, Стоянка Петрова и Радка Радева от състава за синхронно пеене с мимика и жест и модерни танци поздравиха всички присъстващи с прекрасните си изпълнения.
След нестихващите аплодисменти за нашите таланти започна любимата на всички ни част от програмата - хванахме се вкупом на буйното хоро, а после затанцувахме - блусове и всякакви диско танци, после пак потропвахме хоро и така чак до късно през нощта...
  Голямата изненада за празника беше прекрасната торта, специален дар от обичаната от всички нас Нина Божилова - управителка на фирма „Виена стил”. Радвахме се като малки деца и всеки искаше да си направи снимка за спомен с тортата. Също като проливния дъжд навън нашите сърца преливаха - но от щастие, от споделените спомени и радости с обичните ни приятели!
Тази прекрасна юбилейна вечер ще помним и ще пазим дълбоко в сърцата си завинаги!

Живка Димова,
координатор на РО на глухите в Ямбол

 

    РО Дупница                                                                     

КРАЙ РИЛСКИЯ МАНАСТИР

ПОСРЕЩНАХМЕ ПРАЗНИКА

  По традиция членовете на  РО-Дупница посрещат всеки свой празник в прекрасната ни местност край Рилския манастир.
  Този 12 юли 2014 година, обаче бе особен и тържествен.
 Рано сутринта в събота  на 12 юли – поляната пред бунгалата  /стопанисвани от съюзното предприятие  „Тих труд – Дупница/  , бе украсена с балони , плакати, надписи  и снимки  от историята на  Съюза на глухите в България.
  История за цели 80 години – всичко, градено  от нашите предшественици с много трудности , но и с много любов, бе показано в тези архивни снимки и материали.
  Освен украсата, най-важното бе , че поляната се изпълни  с много съюзни членове. Над 80 човека  бяха дошли от Дупница, 10 бяха от Т0- Кюстендил, 10 от ТО- Благоевград, 7 от ТО- Сандански, 15 души от РО-София-ТО-Перник– всичките  дошли единствено да отпразнуват юбилея  и своят празник.
  Тази година – заедно  с нас  и за наша голяма радост  имахме гости от Районната организация на глухите гр. Бургас – над 36 човека.
  И пак по традиция празникът премина с много  забавни игри, състезания и  закачки. Имаше и много награди за победителите , е и за победените – защото  най-важното за всички, бе да участват и по този начин  да покажат своето единство . Единство и сплотеност в  организацията и  увереност, че Съюзът на глухите в България е и ще си остане единствената организация, която защитава интересите на хората с увреден слух – отстоява техните права и достойно ги представлява  пред обществеността и пред всички институции, не само в  България, в Европа, но и в света.


  С ПОЖЕЛАНИЕ ЗА МНОГО ЗДРАВЕ И ОЩЕ МНОГО ТАКИВА СРЕЩИ, НИЕ СЪБРАЛИТЕ СЕ НА ПОЛЯНАТА В СЪРЦЕТО НА РИЛА ПЛАНИНА – РИЛСКИЯТ МАНАСТИР – ЗАЯВИХМЕ СЪС СВОЕТО ПРИСЪСТВИЕ, ЧЕ ОРГАНИЗАЦИЯТА , КОЯТО  80 ГОДИНИ НИ ВОДИ, НАСЪРЧАВА И ПОДКРЕПЯ, А ИМЕННО СЪЮЗЪТ  НА ГЛУХИТЕ В БЪЛГАРИЯ, Е НАШАТА ОРГАНИЗАЦИЯ.
ЧЕСТИТ ПРАЗНИК, ЧЕСТИТ 80 ГОДИШЕН  ЮБИЛЕЙ НА ВСИЧКИ СЪЮЗНИ ЧЛЕНОВЕ!

Горица Милчева
Координатор на РО на глухите в Дупница

 

    РО Бургас                                                                         

ЗАЕДНО С ПРИЯТЕЛИ

НА ПРАЗНИКА

  Тази 2014 година е юбилейна за СГБ и желанието на членовете на РО Бургас беше да отпразнуваме подобаващо 80 годишнина  заедно приятелите си  от РО Дупница
На път към Дупница посетихме късно античната крепост Цари Мали град, която се намира в близост до село Белчин /Самоков/. Беседата беше увлекателна, а някои от експонати показващи живота, бита, културата и отбраната, в която са живели древните, виждахме за първи път.  
В следобедните часове вече ни очакваха в клуба на РО Дупница, а след срещата в клуба съвсем за кратко, поради ограниченото време, разгледахме града. Отпътувахме за Сапарева баня, където трябваше да пренощуваме. Съвсем естествено вниманието на всички беше единственият в България и континентална Европа гейзер-фонтан, с температура на водата 103 ºС.
Сапарева баня и курортът Паничище са изходен пункт за туристически маршрути към високопланинската част на Рила. На сутринта ние се отправихме към Рилските езера.
  Изкачването с лифт до х. Рилски езера естествено  беше вълнуващо, заради цялата красота наоколо. С него се изкачихме до 2163 м. надморска височина. Там си подпечатахме книжките за 100-те национални обекта и започна пешеходния ни преход. В началото имаше доста стръмно изкачване по каменист терен. След като се качихме на билото пътя става доста лесен - сравнително равно е и се върви по-бързо. По пътя се разкриваше прекрасна панорама, а по склоновете имаше останал сняг. Вече се виждаше в далечината едно от езерата, после второ, трето. И така за по-голямата част от групата ни бройката им стигна до пет. Там поседнахме да почиваме и избрахме да останем покрай езерото, в което плуват множество малки рибки и децата си играят да ги ловят с голи ръце, а след това да ги пускат. От групата ни Стамо и Янчо продължиха нагоре и успяха да се изкатерят към Езерния връх. Неохотно трябваше да си тръгнем наситили се поне за един ден на природата около Рилските езера. А там наистина е място, което е много красиво и много зареждащо.
  Следващата ни спирка вече беше Рилски манастир. И тъй като бяхме до Рилския манастир не можеше да не го посетим и да научим забележителни факти от историята му. Уредничката на музея към Рилската обител с много любов и увлечение разказа за манастира и за свети Иван Рилски. Влязохме и в музея, в който се съхраняват автентични документи, Рафаиловия кръст, книги и църковни вещи.
  Точно на 12 юли отпразнувахме 80 годишния юбилей на Съюза на глухите в България.  Дойдоха членовете на РО Дупница. Всички бяха с приповдигнато настроение, поздравления по случай празника направиха председателите на Дупница и Бургас. А голяма част от хората се включиха състезателната програма, която продължи с много смях и веселие.
  Тази толкова забележителна екскурзия я осъществихме, за да отпразнуваме юбилея на Съюза на глухите в България, на който сме членове и да отдадем значимото на основателите му.

Матилда Чорней
Координатор на РО на глухите  Бургас

 

    РО София                                                                         

ПРАЗНУВАХМЕ ЮБИЛЕЯ


НА ВИТОШКАТА ХИЖА „ПАНЧО ТОМОВ”

  Сумрачният ден с предвещаващ дъжд не попречи на повече от сто ентусиасти от Районна организация на глухите София, да отпразнуват точно на 12 юли юбилея по повод създаването на Съюз на глухите в България. Организацията беше на перфектно ниво, за което се погрижиха ръководството на РО и нашия нов хижар Цанко Рангелов.
Пристигналите се изненадаха от многото прекрасни промени, свързани с нашата хижа и наоколо. Новият хижар се е заел с подновяването на вътрешното и външно състояние на хижата. Отвън бяха сложени 8 маси с  пейки, като на всяка маса имаше чадър. Тревата около хижата и поляната беше два пъти окосена с машина, вътре в хижата бе свежо боядисано. В тази приятна обстановка започна и нашият празник.
Точно в 11 часа председателят на РО София, г-н Георги Георгиев и почетния наш член Панталей Христов със съдействието на координнатора на РО Илиян Радев с тържествени слова откриха тържеството по случай 80 години от създаването на СГБ.
  Панталей Христов –Пони разсмя всички с хумореските си, но и разказа историята на Съюза от създаването му. След това започнаха игрите, които минаха със смях и веселие и много спечелени награда , както от деца , така и от възрастни. От Ръководството на РО бе осигурен безплатен обяд и след като си похапнахме се организираха най-различни маршрути за разходки в района. Денят мина неусетно в шеги и закачки и едва когато се качихме на автобусите започна да вали. Дори природата „изчака” да се проведе нашият прекрасен празник!

Зоя Гюрова

 

    РО Плевен, ТО Ловеч, ТО Свишов, ТО Монтана  
 

ПРАЗНИК  СРЕД КРАСИВАТА ПРИРОДА

  На 12 и 13 Юли 2014 г. РО Плевен проведе своята Традиционната среща между своите членове от ТО .  Тази година, тя бе посветена на юбилея 80 години СГБ.
В полите на Дряновския балкан,  в хижа Бачо Киро се събраха 80 човека. В ранния следобед хората се настаниха в ремонтираната и чиста хижа. Колективно посетихме пещерата “Бачо Киро“. Впечатлени бяхме от пресъздадените сцени от живота на първобитните хора, насядали около огъня.  Екскурзоводът разказа, че тя е била обитавана от хора, а по-късно са живели в нея мечки. Температурата на въздуха в пещерата е 13 градуса. Посетихме и“ дъждовната зала“,от чиито стени непрекъснато падаха капки вода. Излизайки от пещерата се отправихме за Манастира. Под прохладните дървета хапнахме „боб по манастирски“. Който искаше можеше да се разходи сред красивата природа, а други плуваха в басейна и се радваха на балканския въздух и  слънце. Силният, но  кратък летен дъжд, не попречи на хубавото настроение.
Тържествената вечер започна с поздравления за юбилея. Пръв поздрави присъстващите председателя на РО Димитър Петров. Той разказа за успехите на нашия съюз и пожела здраве и дълголетие на присъстващите и техните семейства.
  Поздравление поднесоха и: Председателят на ТО Ловеч Марин Димитров, на ТО Свищов Живка Йовкова и Председателят на ТО Монтана. След деловата част имаха думата нашите самодейци. С цялото си сърце и душа те забавляваха всички. Внесоха много настроение и веселие ,което продължи до късно в полунощ. На другия ден към обяд  всички потеглихме към Велико Търново. С интерес разгледахме историческия музей с восъчните фигури. В късния след обяд се прибрахме по родните места, почувствали силата на СГБ и горди, че сме членове на този съюз!


Димитрина Каракирова,
Координатор на РО Плевен

 

    РО Пловдив                                                                     
 

ПРИЯТНИ ИЗЖИВЯВЯНИЯ

СРЕД  ПРИРОДАТА

   Тази година членовете на РО на глухите в гр. Пловдив  решихме да честваме 80 годишния юбилей на 12 юли сред природата и околностите на село Първенец. С междуградския рейс и с лични превозни средства се придвижихме до там. Настанихме се сред тучната поляна до студената чешмичка и дървени маси и пейки. Над нас големи широколитни дървета нr пазеха сянка, а рекичката между 2 ресторанта разхлаждаше още повече горещия ден. Под песента на птиците всеки изваждаше каквото носеше, приготвихме барбекютата и шишчетата и започнахме пикника. Замириса на печено и вкусно. Госпожа Костадинка Узунова заместник председател на РО на глухите в Пловдив поздрави присъстващите с празника, призова ни да бъдем все така единни, да решаваме проблемите си заедно и новите млади глухи членове да запазят постигнатото като продължат благородната дейност на СГБ и увеличат с нови дейности придобитото. Похвална е инициативата, която правим всяка година на този ден, да сме сред природата заедно, стари и млади членове. След това започнаха игри и закачки и много веселие. Настроението доби висок градус и беше толкова хубаво, че не ни се тръгваше. Не усетихме как беше станало 17 часа сред този хлад и красота, смях шеги и вкусен обяд. Имаше и почерпка от името на РО. Събрахме много енергия сред чистия въздух, чудесни впечатления и много приятни изживявания. Надяваме се, че и другите членове на СГБ  от страната са отбелязали празника и са прекарали сред природата и нейната чудна красота.
  Честит празник на всички наши членове! Желаем им много здраве, радост, късмет и успехи през летния сезон.


Юлия Стефанова
 


Поздравление на

председателя на СГБ

г-н Васил Панев

 

  УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА СЪЮЗА НА ГЛУХИТЕ В БЪЛГАРИЯ,
УВАЖАЕМИ НАШИ ГОСТИ ОТ СРОДНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ОТ ЧУЖБИНА,
ДРАГИ ПРИЯТЕЛИ И СЪМИШЛЕНИЦИ,


  Позволете ми от името на Съюза на глухите в България да Ви поздравя по повод 80-годишнината от основаването на нашата организация и да Ви приветствам с ДОБРЕ ДОШЛИ!
12 юли 1934 година е историческа дата в живота на слуховоувредените  български граждани. Дата, поставил началото на тяхното организирано движение, за защита на човешките им права и достойнство.
  Днес ние се прекланяме пред тези, които първи издигнаха глас в защита на интересите на тази неоправдана част от българското общество.
 Днес ние с гордост заявяваме, че Съюзът на Глухите в България е призната Национална неправителствена организация, членуваща активно в Световната федерация на глухите. Деен фактор е в дейността на Европейския съюз на глухите  и на Международния комитет по шах за глухи.
 Заради своята изключителна активност и международен авторитет Съюзът на глухите в България заслужи правото да бъде организатор и домакин на два от най-големите световни форуми – Осмият конгрес на Световната федерация на глухите през 1979 година, и 17-те Световни летни игри за глухи през 1993 година. Със забележителната си организация и рекорден брой участници, тези прояви оставиха трайни следи в живота на всички ни.
  Гордост за Съюза на глухите в България са 13-те търговски дружества „Тих труд”, единствени по рода си социални предприятия. Благодарение на тях Съюзът на глухите в България  успя да изгради богатата си материално-техническа база  - клубове, почивни домове, рехабилитационни центрове, както и съдържателна организационно-масова, културна дейност и художествена самодейност.
 Съюзът на глухите в България има пет броя кабинети за рехабилитация на нечуващи деца от 0 до 3 години, както и за деца над три-годишна възраст с кохлеарни импланти.
 Съюзът на глухите в България има издадени  подробни речници на жестовия език. Единият съдържа повече от 5000 жеста за думи със съответните граматически правила за използване, другият съдържа  жестове за православната религия.
 СГБ работи активно и с Българската национална телевизия чрез  специализираното  „Предаване за хората с увреден слух”.
 България е голяма сила  и в областта на спорта,  когато става дума за спорт, организиран от СГБ. Не мога сега да не изкажа гордостта си от спечелената, преди десетина дни, Олимпийска титла  в Отборното първенство по шах за глухи, което се проведе в Хърватия! Гордеем се, че  в отбора ни участва Веселин Георгиев, който е трикратен световен шампион в индивидуалното първенство по шахмат за глухи.
 В тази юбилейна година Съюзът на глухите в България организира и провеждането на едно значимо международно събитие – от 4 до 14 юли т.г. България бе домакин на младежки лагер и на  Генералната Асамблея на Европейския младежки съюз на глухите /EUDY/. Тук бяха младежи от 27 страни на Европа, които останаха възхитени от организацията и посрещането.
  През месец септември предстои и провеждането на Поредния Туристически събор, който тази година ще се проведе в град Доспат под егидата на кмета на града. Очакваме там повече от 1200 участници.
През тази година завърши и изпълнението на проект за създаване на Центрове за подпомагане на хората с увреден слух по  европейската програма „Човешки ресурси, схема „Съпричастност”. В продължение година и половина двата Центъра – в София и в Пловдив, работиха активно за социално подпомагане и трудово устрояване на хората със слухови увреждания. Резултатът бе забележителен – 100 души намериха своята работа.  Проектът бе високо оценен и от представителите от Брюксел. Надяваме се този проект да има продължение в следващ период.
  Тази година за Съюза на глухите в България е и конгресна. В края на годината ще се състои нашия пореден Конгрес. Ръководството на СГБ отсега полага всички усилия за да премине това важно събитие на добро ниво.
Сега усилията ни са насочени за прилагането на ратифицираната от Народното събрание Конвенция на ООН за правата на хората с увреждания. Нашите искания са за  изравняването ни с Европейските жизнени стандарти, за трудовата реализация на нечуващите българи, за утвърждаването на българския жестов език като официален, за по-широк достъп до информация.
  С тези свои действия  ние искаме да бъдем достойни продължители на идеята на нашите първосъздатели – за единение, за себеуважение и равнопоставеност.
  Скъпи приятели,
  приветствайки Ви още веднъж по повод днешния ни юбилей, искам да Ви припомня записаното в кодекса на учредителите през далечната 1934 година: „Ние, просветените глухонеми си поставяме за задача да организираме всички глухи в България в едно дружество, което да ратува за всестранната защита на материалните и духовните интереси на глухите.”

ЧЕСТИТ ЮБИЛЕЙ!Тишина®


 

   

В момента има 30  гости и няма потребители и в сайта

© ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ