Брой 13 - 14 на в-к "Тишина" от 27 юли 2015 г.

 

12 ЮЛИ - ПРАЗНИКЪТ НА СЪЮЗА

НА ГЛУХИТЕ В БЪЛГАРИЯ

 

    На 12 юли всички - и членове, и ръководители на РО и ТО - си припомнят откъде е започнал първите си крачки през времето Съюзът на глухите в България, за да бъде това, което е днес. Цели 81 години съюзната организация устояваше на всякакви политически промени, на трудности и проблеми и продължаваше напред - благодарение не само на съюзното ръководство, но и на членовете, които я смятат за свой втори дом.

   Всяка година на този ден, особено, ако се пада в събота или неделя, членовете на съюза във всички районни организации се радват не само на празника, но и на това, че за пореден път имат повод да се съберат заедно сред природата, далеч от житейските проблеми и неволи, далеч от монотонното всекидневие.

   И както всяка година, така и сега, ръководствата на районните организации по места започнаха отрано подготовката за честването на Съюзния празник.

   Особено радващ е фактът, че с времето все повече хора се връщат към полузабравената традиция да идват на празник с цялото си семейство. Така се осъществява толкова нужната приемственост чрез поколенията след нас!

   И най-важното: чуващи и глухи (родители, деца, роднини и близки) са заедно в този ден, веселят се от сърце и прекарват един прекрасен ден, от който ще запазят чудесни спомени.

   За това как  премина  патронният празник на СГБ в различните районни организации –  вижте на следващите страници.

   ЧЕСТИТИМ ОТ СЪРЦЕ НА ВСИЧКИ ПРАЗНИКА И ИМ ПОЖЕЛАВАМЕ ДА СА ЖИВИ И ЗДРАВИ, ЩАСТЛИВИ, ОБИЧАНИ И УВАЖАВАНИ ОТ БЛИЗКИ И ПРИЯТЕЛИ!


   VI НАЦИОНАЛЕН СЪБОР ПО СПОРТЕН РИБОЛОВ                   

 

ТОВА БЕШЕ НАЙ-НЕЗАБРАВИМИЯТ СЪБОР

    Шестият Национален събор със състезание по спортен риболов завърши. В него взеха участие над 250 души - организатори, спонсори, туристи - предимно от районната организация на глухите в Русе, и 40 риболовци, сред които бяха и състезатели от Македония и Румъния.

   С купа и грамота за първото място в индивидуалната класация си тръгна Андрей Кирилов, член на софийския риболовен клуб „Тихите куки”; второ място зае Христо Сапаревски от Дупница, а на трето място се класира Петър Недялков, също член на риболовния клуб в София.

   В отборното класиране първото място „грабна” отборът на София; втори стана този на Дупница; третото място бе отсъдено на русенските риболовци.

   Сунай Сабриев, основен спонсор на събора и главен съдия на риболовното състезание, връчи награди на Иван Рашков от Русе, който беше най-възрастният участник в състезанието (петметров карбонов телескоп) и на Андриян Георгиев от Стара Загора, най-младият участник (четириметров карбонов телескоп).

   С награди си тръгнаха и най-добрите помощници на Сабриев при провеждането на състезанието: Юлия Станкова от Русе (шезлонг); Петър Тричков от Дупница (риболовен стол); Неделчо Минчев от Русе (с риболовен куфар) и Красимир Михалев от Стара Загора (с живарник).

   Другият спонсор на събора - фирма „Елконсулт” - връчи възпоменателни плакети на: Пламен Стоилов, кмет на Русе; Николай Нинов, председател на СГБ; Васко Марков, председател на Македонската организация на глухите и тежкочуващите; Василе Гецу, председател на Румънската асоциация на глухите и на Васил Панев, почетен председател на СГБ.

   За всички участници този събор ще остане наистина най-незабравимият - заради силните емоции по време на състезанието по риболов (имаше даже разплакани заради лошия си късмет рибари, които не уловиха нищо!); заради бирата, кафетата, кебапчетата и кюфтетата до свършване; и най-вече, като никога досега - заради чудесните дарове, които рибарите получиха безвъзмездно от Сунай Сабриев преди старта на състезанието: кутия с живи червеи и пакет с аромат на ягода брашно за примамка на рибите; цветен луксозен календар; телескоп; живарник...

  Освен това г-н Сабриев се беше погрижил и за купите и медалите за класиралите се победители, а също различни награди...

   Не на последно място - този събор беше най-незабравимият, защото за първи път в него участваха отбори от Македония и Румъния. Май трябваше да се нарече Първи балкански събор със състезание по риболов...

 

 


ПЪТЯТ ЗА ОФИЦИАЛНОТО ПРИЗНАВАНЕ

НА ЖЕСТОВИЯ ЕЗИК

  На 24 юни 2015 г. се провежда Заседание на Министерския съвет, председателствано от премиера Бойко Борисов, на което Проекта на Решението за приемане на План за действие за прилагане на Конвенцията за правата на хората с увреждания (2015-2020) е включен на първо място в заседателния дневен ред под т. 1.

  На 25 юни 2015 г. Министерски съвет издава Решение Nо. 467, с което приема План за действие на Р България за прилагане на Конвенцията за правата на хората с увреждания (2015-2020).

  Този План е изготвен от междуведомствена експертна работна група по заповед на министъра на труда и социалната политика. В тази експертна група са взели участие представители на всички ресорни министерства, на Комисията за защита от дискриминация, на Омбудсмана на Р България, Държавна агенция за закрила на детето, Агенция за хората с увреждания, Агенцията за социално подпомагане, Национален осигурителен институт, Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“, Националното сдружение на общините в Република България, на национално представителните организации на и за хора с увреждания, както и на социалните партньори.

   В работната група към Министерството на образованието, която разработи Концепция за въвеждане на жестовия език, се включиха активно и глухи специалисти от Съюза на глухите в България. От дълги години СГБ е радетел за въвеждането на жестовия език в помощ на хората със слухови дефицити и не би било преувеличено, ако се каже, че и самият жестов език извървя дълъг път до признаване и утвърждаване чрез въвеждането му.

   Планът за действие, приет от МС,  съдържа осем стратегически цели, в него са посочени също оперативни цели, дейности, източници на финансиране, срокове за изпълнение, очаквани резултати, индикатори за изпълнение, отговорни институции и партньори. Четвъртата стратегическа цел в План за действие 2015-2012, (т. 4.2) е „Въвеждане на жестовия език”. Оперативната цел тук (т. 4.2.1) е осигуряването на финансиране за изследване на жестовия език. В раздел „Дейности” (т. 4.2.2) е заложено изработването на проекти за изследване на жестовия език. Финансирането ще бъде в рамките на държавния бюджет, с краен срок 2020 г. Като очаквани резултати са разработени проекти за изследване на жестовия език, текущият индикатор за успешната реализация на проектите са лингвистичното описание и допълване на жестовете, а  целевият ще бъде броят проведени изследвания. Според План за действие 2015-2020, отговорните институции и партньори относно въвеждането на жестовия език са МОН, национално представителни организации на и за хора с увреждания.

   Вестник „Тишина” вече ви информира в бр. 9-10 от 28 май 2015 г. за Прокет на План за действие, приет от Националния съвет за интеграция на хората с увреждания (НСИХУ), чиито оперативни цели са пряко свързани с жестовия език, неговото признаване и популяризиране като езикова система (за справка, вж. броя на вестника). Този План бе подкрепен изцяло от всички национално представителни организации на хора с увреждания и от членовете на НСИХУ.

   В заключение можем да кажем, че Планът за прилагане на Конвенцията за правата на хората с увреждания (2015-2020), приет от Министерски съвет, както и приетият от НСИХУ План за действие в Правец,  напълно удовлетворяват дългогодишните очаквания на хората с увреден слух. И са в синхрон с техните права според Конвенцията за правата на хората с увреждания.  Възможностите, които се разкриват пред жестовия език благодарение на приетия План, са много -  да се въвежда като обучителен модул в специализираните училища, да се осигуряват преводачески услуги, да се подобяват условията при обучение на студенти с увреден слух в масови учебни заведения и още много други.   

   Нелек път, но най-хубавото тепърва предстои да се случва.

   Планът за действие за прилагане на Конвенцията на хората с увреждания (2015-2020) можете да видите на страницата на Съюза на глухите в България: www.bg.sgbbg.com, чрез бутона “Нормативни документи”, където са поместени мотивите за Решението и самото Решение, Плана на проекта, стенограмата. Документите са достъпни за свободно сваляне.

ЦУ на СГБ


   ПРЕДСТОЯЩ ЮБИЛЕЙ                                                                       

 

40 ГОДИНИ ЦЕНТЪР ЗА РАННА РЕХАБИЛИТАЦИЯ

НА ДЕЦА С УВРЕДЕН СЛУХ

 

   Скъпи читатели на в. „Тишина”, неотдавна на вашето внимание представихме Центъра за ранна рехабилитация за деца с увреден слух, който тази година ще отбележи 40-годишнина.

   Инициатор на събитието са: Съюз на глухите в България и Център за ранна рехабилитация. Организатори на мероприятието са:  Районна организация на глухите – София и Направление „Медии и връзки с обществеността” към СГБ. С партньорската подкрепа на: Асоциация на родители на деца с увреден слух (АРДУС), Българска асоциация кохлеарна имплантация (БАКИ), Сдружение „Да пораснем заедно” и специализирания сайт за хора със слухови дефицити „Ние ви чуваме”.

   Подготовката на юбилейната кампания стартира още в началото на годината с множество дейности, с които периодично ви запознавахме на страниците на в. „Тишина”.        

   Във връзка честването на 40 годишнината на Центъра за ранна рехабилитация на деца с увреден слух,

   Днес с удоволствие ви съобщаваме, че на 8 септември 2015 г. в зала „Мерджан” на х-л „Рамада София” / „Принцес”, от 11:00 ч. ще се проведе пресконференция, на която ще присъстват инициаторите, организаторите, партньори, съмишленици, гости, медии. Ще бъде изнесена презентация, в която ще бъдат представени успешно развиваната в продължение на 40 години дейност на Центъра за ранна рехабилитация, неговите кабинети в страната, резултати и перспективи.

   Юбилеят ще бъде подобаващо отбелязан с богата и интересна програма на 12 септември 2015 г. от 10:30 ч в х-л „Рамада София” / „Принцес”, където зала „Опал” ще събере бивши и настоящи възпитаници на Центъра, родители, рехабилитатори, сътрудници, аудиолози, специалисти по проблемите на слуха, съмишленици, приятели, гости.     

   Очакваме с нетърпение да ви видим на събитието, на което ще имате чудесната възможност да се насладите на юбилеен филм с български субтитри, изпълнения от децата на Центъра, приятна музикална програма и много, много изненади!

 

     Заповядайте!

  За контакти:

   Съюз на глухите в България:

   София 1000, ул. Иван Денкоглу 12-14, Web: www.bg.sgbbg.com,  E-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., Тел: (02) 980 47 78, 987 36 63, Факс: (02) 980 16 96

   Направление „Медии и връзки с обществеността:

   София 1000, ул. Иван Денкоглу 12-14, ет. 4., E-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

   Център за ранна рехабилитация на деца с увреден слух:

   София 1408, ул. „Орехова гора” 11, e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., web: www.crrdus.blogspot.com, тел.: 02/ 858 90 32 и 0889 602 342


 

ОТНОВО НАЙ-ВИСОКО ПРИЗНАНИЕ ЗА

ТАЛАНТЛИВИТЕ САМОДЕЙЦИ ОТ РО-ПЛОВДИВ

Успешно представяне в Четвъртия Национален фолклорен фестивал на хора със специфични

възможности "В планината на Орфей-2015" - гр. Смолян , 19 и 20 юни 2015г.

   Само седмица след успешното си участие на 26-я Национален преглед на художествената самодейност на глухите в гр. Трявна, самодейците  от  РО - Пловдив отново покориха с таланта си сърцата на журито и близо 3000-дната  публика на Четвъртия Национален фестивал на хора със специфични възможности, който се проведе на 19 и 20 юни в гр. Смолян.

   Нашите самодейци се изявяват за втори път на този форум ,и за втори път авторитетното жури единодушно ги удостоява с най-високото отличие - Плакет на Фестивала.

   Фестивалът бе осъществен под патронажа на евродепутата Владимир Уручев и кмета на гр. Смолян - Николай Мелемов, а организатори бяха  Фондация "Център за устойчиво развитие, образование и напредък" и общинските организации към Съюза на инвалидите в Неделино и Златоград.

   В националната проява участваха над 850 изпълнители от 52 общини от страната, а международното участие бе представено от Гърция и Македония. Идеята на организаторите е хората със специфични потребности да изявят таланта си на сцената, да осъществят социални контакти помежду си и да се докоснат до неповторимия български дух, съхранен в песните, танците и обичаите.

   От самото начало досега  фестивалът се провежда на връх Света Неделя, между Неделино и Златоград. Но поради увеличения брой на заявките за участие за тазгодишното издание на събитието кметът на гр. Смолян  любезно предоставя за тази цел домакинството си. Така на откритата сцена на площад "България" в централната част на града, на 19 юни г-н Мелемов официално откри Четвъртия Национален фолклорен фестивал на хора със специфични способности "В планината на Орфей-2015" с вдъхновени слова : "С енергия и упоритост вие отстоявате в делата си своето верую, че хората с увреждания могат да усъвършенстват своите специфични възможности, да се интегрират успешно в обществото, да живеят достойно, да радват себе си и другите със своите таланти."

   Самодейците на Пловдивската Районна организация на глухите: Атанас Калинов, Любен Попов, Нели Анчева, Людмила Илиева и Иванка Жекова от фолклорния състав с художествен ръководител Георги Карабахчиев, изпълниха завладяващия фолклорен танц "Вода" по хореография на Атанас Калинов. А  игривите и закачливи  песни "Пустоно лудо и младо" и "Бяла роза" бяха представени от Катрин Хаджицинова и Атанас Калинов, и двамата от състава за синхронно пеене с художествен ръководител Спаска Джангозова и хореография на танците - Георги Карабахчиев. Изявите на нашите талантливи самодейци бяха на висота и  предизвикваха взрив от бурни аплодисменти на многохилядната публика, превръщайки ги във фаворити на фестивала. Те заслужено получиха и адмирациите на петчленното жури, с председател именитата Валя Балканска и честта да закрият фестивала със свое изпълнение.

   Сред 850 участници от всички краища на България, представили се на 4-тия Национален фолклорен фестивал за хора със специфични възможности,  нашите самодейци се откроиха като едни от най-талантливите и вдъхновени изпълнители. Така те получиха не само най-високото  признание за успешното си представяне, но и искрената симпатия на публиката и на останалите участници. Талантливите ни момичета и момчета се чувстваха като истински звезди, заобиколени от фенове, желаещи да "запечатат" със снимки спомена за тяхната среща на този незабравим фестивал.

   Поредният  голям успех на самодейците от РО на глухите в Пловдив е успех и за художествената самодейност сред глухите в България, която продължава да живее, благодарение на здравите традиции, които СГБ десетилетия наред развива. Високото отличие на пловдивските самодейци в Смолян не само ни изпълва с радост и гордост, но и доказва,  че няма напразни усилия и търпение, няма изгубено време, когато има желание и постоянство, подхранени с любов към изкуството и всеотдайност на ръководителите.


Тишина®


 

   

В момента има 23  гости и няма потребители и в сайта

© ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ