Брой 18 на в-к "Тишина" от 30 октомври 2015 г.

 

ПЪРВИ ЕВРОПЕЙСКИ СЕМИНАР

 

на Европейския студентски съюз на глухите (EDSU) - „Разчупване на бариерите във висшето образование” с Генерална асамблея на EDSU 8-11.10.2015 г., Билбао, Испания (Баския)

   Семинарът, който се проведе, е първият случай, в който на европейско равнище вниманието се фокусира върху глухи студенти и техните проблеми.

   Това бе среща, на която близо 70 студенти от цяла Европа имаха възможност да обсъдят чрез групова работа, презентации, игри и други дейности, положението си като студенти във висшите училища.

   Домакин на семинара и асамблеята бе Euskal Gorrak - неправителствена организация, основана през 1980 г., с първоначално наименование FASE (Федерация на глухите от Страната на баските), променено през 2002 г. на Euskal Gorrak (EG). Организацията представлява и координира всички сдружения на хора с увреждане на слуха и работи, за да бъде осигурен достъп на глухите до минимални услуги; постигане на интеграция и пълноценно участие на хората с увреден слух в обществото; защита и укрепване на сдруженията на общността на глухите и тяхната култура. EG също защитава ценности като равенството между половете, опазването на околната среда и укрепването и др., които присъстват в ежедневната работа на организацията. Наскоро, през 2008 г., след период на криза, засегнала сериозно дейността й, Euskal Gorrak преструктурира своите лични ресурси и икономическо управление, за да станат по-ефективни. Също така започна нови проекти и програми, които да са от полза за общността на глухите. В резултат на това преструктуриране, Euskal Gorrak придоби нов корпоративен имидж.

   Съгласно програмата на семинара, след пристигането и акредитацията на участиците на 8 октомври следобед, семинарът бе открит с приветствия от официалните лица и гости, след което продължи с въвеждането на участниците по държави и дискусия с въпроси и разговори. А вечерта бе организирана културна вечеря, където участниците представиха храна, напитки и типични продукти от своята страна.

   На 9 октомври същинската работа на семинара започна с темата, представена от Викмане, (Белгия): „EDSU политика и работа: социалното измерение на висшето образование, приобщаване и достъп”; Мая де Вит от Холандия продължи след нея с „Качеството на превода във висшето образование”; Ларс Кнудсен от Дания говори за „Силата на медиите - дали са полезен инструмент за глухите студенти?” и накрая Бегона Гараменди от Euskal Gorrak, представи темата „Комуникативната достъпност като основен елемент”.

   Следобедната сесия започна с уоркшоп в работни групи за достъпността на висшето образование към хората с увреден слух. А след това за всички бе организирано посещение на Европейския парламент Izaskun Bilbao.

   В събота сутринта имаше и организирана обиколка на Билбао, в която всички се запознаха с града и културата на баските. След посещението си в музея „Гугенхайм” участниците присъстваха на демонстрация на Herri Kirolak и игра с топка.

   На 11 октомври се състоя първото Общо събрание EDSU и Генералната асамблея. В състава на новоизбрания борд на EDSU влязоха: Зоуи (Англия), Шауна (Англия), Бернд (Холандия) - президент, Серхат (Дания), Бернадет (Австрия), Лука (Италия) и Робърт (Германия).

   А вечерта от 22 ч. до 4 сутринта всички се включиха във веселото и незабравимо парти.

   Всичко, което ви интересува за семинара (включително и видеозаписи), можете да видите във фейсбук страницата на EDSU:

   https://www.facebook.com/edsunion?fref=ts


 

РЕХАБИЛИТАЦИЯТА НА ДЕЦА С УВРЕДЕН СЛУХ

Е ВАЖНА ЗА ЦЯЛОСТНОТО ИМ РАЗВИТИЕ

   Иванка Радева е сурдопедагог, работил в Кабинета по ранна рехабилитация на деца с увреден слух в Плевен почти от самото му откриване. Тя е и единственият рехабилитатор от 1977 г. досега. През 1984 г. КРРДУС-Плевен става домакин на Национален научно-технически семинар, както и такъв през 1998 г., на които г-жа Радева изнася показно практически занимания с деца с увреден слух, от които се вижда колко успешно са прилагани методиките на ранната рехабилитация и колко е голям напредъкът в слухово-говорното развитие на най-малките. Във връзка с наскоро отбелязания 40-ти юбилей на Центъра за ранна рехабилитация на деца с увреден слух към СГБ, г-жа Радева отговори на няколко въпроса за рехабилитационната грижа.

   Г-жо Радева, в кой момент от живота на дете с увреден слух навлиза рехабилитаторът и защо е нужна рехабилитация?

   Ранното откриване на глухотата дава възможност рехабилитацията да се провежда във възраста, когато децата естествено се научават да говорят и не се позволява да се стигне до изоставяне в тяхното психическо и интелектуално развитие.

   Кои деца и на каква възраст имат нужда от слухово-речева рехабилитация?

   Всички деца с увреден слух трябва да се рехабилитират. Както вече изтъкнах, това е важно за тяхното физическо, психическо и интелектуално развитие.

   Кой етап от работата Ви с децата бихте определили като най-труден?

   Първата среща с родителите и детето е най-важна и много трудна. Родителите са в стрес, объркани са. Важно условие за успешна слухово-говорна рехабилитация е родителите да осъзнаят проблема, както и пътя, който трябва да извървят за неговото решаване. Когато са наясно с целта, която преследват - ДЕТЕТО ДА СЕ НАУЧИ ДА ЧУВА И ДА РАЗВИЕ ГОВОР - те се мотивират и активно участват в процеса на рехабилитацията. Взаимодействието рехабилитатор-родител спомага за по-успешното приложение на рехабилитацията в домашни условия. Известно е, че всеки възрастов период от развитието на детето е характерен с различни особености. Освен това, при прехода от един възрастов етап в друг се наблюдават по-резки промени. Понякога се стига до криза в развитието. Такива са кризата на третата година, на седмата, на пубертета. Чрез съвместната работа между рехабилитатора и родителя те се преодоляват или въобще не настъпват. Това се постига при правилно възпитание, правилен режим на отглеждане и правилно приложение на слухово-говорната рехабилитация у дома.

   Рехабилитацията – колко честа е и по какви методи се прилага, какво включва тя? Как е организирано провеждането на рехабилитационния процес в КРРДУС Плевен?

   Рехабилитацията в КРРДУС - Плевен се провежда ежедневно. Работя по програма, която включва раздели за слухови, речеви и езикови цели, важни за комуникативното развитие на слухоувредените деца. С децата се работи строго деференцирано, с по-интензивно слухово-говорно стимулиране, но в същата последователност на развитие, както при чуващите деца.

  Наша читателка наскоро попита какво се случва с развитието на дете, което не е с пълна слухозагуба, но и не е протезирано по подходящ начин. Ще изостане ли то и в какво отношение?

  Майката трябва да се обърне към лекаря-аудиолог, слухопротезирал детето, за решаване на проблема. Детето трябва да се рехабилитира, за да развие функционално остатъчния си слух и да развие говора си, в противен случай това ще доведе до изоставяне в развитието му.

  Когато трябва да се направи избор за протезиране със слухов апарат или кохлеарен имплант, обикновено решението е трудно, поради многото информация и противоречиви съвети. Към какво според Вас е препоръчително да се придържат родителите в такава ситуация?

  Слухопротезирането зависи от степента на увреждане на слуха. Рехабилитаторът консултира родителите, но решението по какъв начин да се протезира детето - със слухов апарат или КИ, го вземат родителите.

  Каква част от професионалните умения на един рехабилитатор е необходимо да овладее родителят, за да запази и надгражда постигнатото от специалиста в работата с детето си и у дома?

  Присъствито на родителите по време на занимания ги учи как да работят с детето и вкъщи. Редовното провеждане на консултации спомага за успешната работа у дома. Най-важното, което научават родителите, е да бъдат търпеливи, последователни и уверени в работата с детето. Тогава резултатите не закъсняват.

  Поддържате ли контакти с бившите си възпитаници?

  Да. Много от тях ме търсят, за да споделят постигнатото. Имат професии, много са завършили висше образование, напълно са се интегрирали в обществото. Споделят тревогите си, успехите и неуспехите. Крачат уверено напред.

  Считате ли за уместна идеята в масовите учебни заведения да функционират кабинети с рехабилитатор за по-големи деца, които не са имали възможността да се рехабилитират навреме?

  Да. Това е прекрасна идея.


 

СРЕЩА НА БИВШИ СЪУЧЕНИЦИ

   Традицията на тези срещи бе продължена наскоро - в слънчевия и топъл 18 октомври (неделя), випускници на бившето УПП "Труд" в Горна Оряховица имаха незабравими мигове по време на своята среща. Освен, че си направиха снимки за спомен, те прекараха часове в споделяния и разговори за това кой къде работи сега, къде живее и как се справя в днешните времена на криза и безработица.

   За съжаление, учебното заведение „Труд”, дало работа и хляб на десетки негови глухи възпитаници, днес вече не съществува... А вършеше скромно и всеотдайно това, за което десетки ученици мечтаят - да придобият познания за професия, на която да се посветят, след като завършат. Това бе една от най-големите грешки на властта по време на прехода - да закрият училище, което даваше работа на стотици ученици с увреждания! В страните от ЕС се отпускат милиарди за социална адаптация на хората с увреждания и връщането им на пазара на труда чрез приспособяване на работни места, облекчения за работодателите, които създават места за инвалиди, усвояване на нови сръчности и умения от лица с увреждания.

   В България е обратното - на човека с увреждане се гледа като на натрапник, като на лице, пречещо за реализация на нормален работен процес. Малко са работодателите, които назначават на работа лица с увреждания – напротив, представянето на решение на ТЕЛК е повод за съкращение при първа възможност и той на практика е лишен от правото си на труд, гарантирано от Конституцията.


 

НЕДЕЛНОТО УЧИЛИЩЕ ЗА ДЕЦА С УВРЕДЕН

СЛУХ ОТВОРИ ВРАТИ ЗА СВОИТЕ ВЪЗПИТАНИЦИ

   Точно на 11 октомври микробусът пълен с деца от специалното училище за деца с увреден слух в гр. София пристигна в църковния двор. В прекрасната църква Св. св. Кирил и Методий литургията беше към своя край и децата с радост присъстваха на тържествената проповед. След като запалиха по свещица за здраве и целунаха иконите всички се отправиха към голямата зала на Енорийския център. Там на чиновете вече ги очакваха новите помагала, с които ще работят през тази година. Разбира се, урокът започна с представяне на новите деца и с припомняне на основните принципи на държание в клас и в църквата. Благодарение на мултимедията към помагалата децата се запознаха с живота и подвизите на най-българския светия, св. Йоан Рилски, който честваме на 19 октомври. Децата си припомниха посещението на Рилския манастир и тук беше време за изненадата, която г-жа Павлова има беше приготвила. Тази година децата щяха да посетят два от големите манастири в Северна България.

  И ето ни вече на път! Точно в 8 часа на 17 октомври автобусът спря пред училището. 36 деца и четирима възпитатели от специалното училище за деца с увреден слух „ Проф. Дечо Денев”, трепетно чакаха да се настанят. След малко суета и няколко преброявания, разбира се и снимки, славната дружинка потегли. Пътят беше изключително живописен. В този хубав есенен ден всички се наслаждаваха на природата около прохода Петрохан. За да запълним времето до Лопушанския манастир „Св. Йоан Предтеча”, който беше първата ни спирка, играехме игри, гледахме филми, а екскурзоводът ни разказа историята на манастира, в който е написана и част от романът „Под игото” от Иван Вазов. Така неусетно времето мина и ние се озовахме пред големи порти. 

  Монасите вече ни очакваха, а каква изненада беше, когато самия игумен архимандрит Йоан ни посрещна и въведе в храма. Децата бяха изключително впечатлени, запалиха по свещичка и застанаха в кръг около отеца за да чуят и видят неговия разказ за иконата на Богородица престояла над 150 години в пепелището, след опожаряването на манастира и след това още 150 зазидана в стените, за да бъде опазена от лоши ръце. За нея и нейното чудно откриване, може да прочете в интернет сайта на манастира. А след тази чудна беседа отеца миропомаза всяко дете с миро от друга чудна икона на Богородица. И още едно чудо видяхме в този манастир на килимче разположено в храма децата забелязаха следи от две детски ръчички, сякаш обгорели. Когато попитаха отеца за това, той им отговори, че те са се появили също по чуден начин. Децата си направиха множество снимки и когато се наситиха на чудесата отеца ни насочи към трапезарията на манастира. Там беше приготвена домашна баница направена от монасите специално за нас.

  Подариха ни детски библии и икони, а бяха приготвили и обяд. Но ние по програма имахме предвиден обяд в ресторант и храната остана за следобедна закуска. Всяко дете взе благословия от отеца и с нежелание тръгна към автобуса. Е, живи и здрави някой ден ще дойдем отново, но тогава ще предвидим повече време да се насладим на това вълшебно място.

  Като споменахме следващата дестинация, това беше едно китно ресторантче сгушено до пътя близо до село Гавраил Геново точно до мемориалния комплекс Балова Шума увековечаващ борбата за независимост и демокрация от Чипровското въстание 1688г. до наши дни. След като хапнаха обилно и се повеселиха в детския кът с много люлки и катерушки децата се качиха в автобуса за едночасова почивка, точно време за да стигнем до Клисурски манастир.

  Пристигайки ние ахнахме от величието на манастирския храм „Св. св. Кирил и Методий”, големия двор и цялостната обстановка, която ни подсказваше за духовния живот на манастира. След посещението на храма монахините ни заведоха в музея, където ни разказаха историята на манастира. История, която започваше още от времето на Второто българско царство до наши дни, в които манастира е девически под ръководството на игумения Таисия. Преситени от чудеса и информация бавно се насочихме към автобуса, въпреки, че на никой не му се връщаше в София. Вълшебството на Стара планина не ни даваше да си тръгнем и ние пак си обещахме някой ден да се върнем.

  Развеселени от тази мисъл децата пак хукнаха към детския кът близо до манастира, където с лудешката си игра ни напомниха колко е хубаво да си дете сред природата. За жалост трябваше да се качим в автобуса и да се отправим към столицата. Нашето пътуване беше към своя край. За да затвърдим наученото, вече в автобуса, отново поиграхме на въпроси и отговори. Оказа се, че децата наистина са дълбоко впечатлени и дълго ще помнят преживяванията си от срещите си с монасите монахините и манастирските чудеса.

Ние ръководителите на Неделното училище, безкрайно благодарим на всички спомогнали това да се случи. И Слава Богу!

 

  Речник:

  Игумен - Управител на мъжки православен манастир.

  Архимандрит -  Сан на монах, който се готви за епископ.

  Игумения - Управителка на женски православен манастир.


 

СЪОБЩЕНИЕ

 

   Във връзка с дадени препоръки на Агенцията за хората с увреждания, и с решение на Комисията за защита от дискриминация, ви уведомяваме, че,

   На основание чл. 51 от Правилника за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания (ППЗИХУ)  и прилагането му,  при набиране на заявки за целеви помощи за ползване на жестомимичен превод, както и за изплащането на тези помощи  на правоимащите лица,   Съюзът на глухите в България е единствената организация,  която има право да извършва цитираната дейност чрез своите териториални структури в страната.

 СЪЮЗЪТ НА ГЛУХИТЕ В БЪЛГАРИЯ уведомява всички правоимащи  лица, че целевите помощи по чл. 51 от Правилника за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания и прилагането  му, могат да се получават само чрез Бюрата за жестомимичен превод на СГБ, находящи се в Районните организации на СГБ в страната.

   Телефони за контакти и адресите  на Бюрата, намиращи се в  Районните организации , могат да се вземат от уеб-страницата на СГБ, както и във вестник Тишина”.

   РО София -   София 1000, ул. Денкоглу” №12-14, тел. 0885 92 12 83

   РО Пловдив - Пловдив 4004, ул. „Пере Тошев” № 7-А, бл. 1315, тел.0885 92 12 84

   РО Плевен – Плевен 5800, ул. „Дойран” № 6 А, тел.0885 92 13 93

   РО Хасково – Хасково 6300, ул. „Мургаш” № 10, тел.0885 92 12 85

   РО Дупница – Дупница 2600, ул.„Св.Иван Рилски” № 117, тел.0885 92 13 92

   РО Горна Оряховица – Горна Оряховица 5100, ул. „Отец Паисий” №61, тел.0885 92 13 91

   РО Бургас – Бургас 8000, ул. „Братя Миладинови” бл. 57, вх. 2-3, тел.0885 92 12 81

   РО Шумен – Шумен 9700, ул. „Шуменска комуна” № 20-Б, тел.0885 92 12 88

   РО Русе – Русе 7012, ул. „6-ти септември” № 73, бл. „Кракра”, тел.0885 92 12 82

   РО Варна – Варна 9009, ул. Петко Стайнов № 1, тел.0885 92 12 87

   РО Ямбол – Ямбол 8600, ул. „Раковски” № 38, тел.0885 92 12 86

   РО Стара Загора – Стара Загора 6000, бул. „Руски” № 18, тел.0885 00 90 92

 

   Право на целева помощ  за ползване на жестомимични услуги -  до 10 часа годишно,  имат всички лица с увреден слух, независимо дали членуват, или не,  в СГБ.

   Целевата помощ се предоставя за ползване на услугите в държавни/ или общински администрации, в здравни, образователни  и културни институции.

За 2015 година крайният срок за подаване на документи е 16 ноември 2015 година.


 

ХУБАВИ ПРАЗНИЦИ И НАСТРОЕНИЕ ВИ ПРЕДЛАГАТ В

ПОЧИВНАТА БАЗА НА СГБ В СТАРОЗАГОРСКИ МИНЕРАЛНИ БАНИ

   Скъпи наши съюзни членове и читатели на в. „Тишина”, добрите новини всякога са добри за съобщаване, заради радостта, която ще донесат на всички ви. Затова с най-голямо удоволствие сега искаме да ви информираме чрез страниците на вестника, че в почивната база на СГБ в Старозагорските минерални бани са вече готови да посрещнат първите си гости, като им предложат нощувки в обновена и комфортна обстановка.

   Според информацията, предоставена ни с любезното съдействие на г-н Тодор Костов, управител на хотела, гостолюбивата атмосфера е достъпна за нашите съюзни членове в следните два почивни периода,  при следните цени:        

         1 октомври 2015 г. – 1 май 2016 г. ( при 15 лева за легло)

         2 май 2016 г. – 1 октомври 2016 г. (при 12 лева за легло)

      За деца до 3 години пребиваването е безплатно

      Деца от 3 до 10 години ползват 50 % намаление

   Но това не е всичко. Предстоят коледно-новогодишни празници, и за желаещите да ги отбележат в нова обстановка,  Базата ни в Старозагорски минерални бани  предлага и празнични нощувки от 26 декември 2015 г. до    

         2 януари 2016 г.(включително)  при цена 25 лева за легло.

      Записвания можете да направите във Вашите Районни организации по места.

      Предоставени ни бяха и оферти за предстоящите празници. По-долу следва и график за тях:

 

    Студентски празник (8.12.2015 г.)

        1. Еднодневен пакет – цена 38 лв. Включва нощувка, закуска и празнична вечеря.

         Краен срок за заявки: до 30.11.2015 г.

     Коледни празници ( 24-25. 12. 1015 г.)

       1. Еднодневен пакет по избор или за 24, или за 25 декември 2015 г.:

      Цена – 39 лева. Включва: нощувка, закуска и вечеря.

 2.Двудневен пакет – за 24 и 25 декември общо:

      Цена 75 лева. Включва :  2 нощувки, 2 закуски, 1 обяд и 2 вечери

           Краен срок за заявки до 04.12.2015 г.

     Новогодишни празници

  1. Двудневен пакет – пристигане 31.12.2015 г. – отпътуване 02.01.2016 г.

           Цена: 120 лв. Включва : 2 нощувки, 2 закуски и 2 вечери.

  2. Тридневен пакет – пристигане 30.12. 1915 г. – отпътуване  2.01.2016 г.

           Цена: 150 лв. Включва: 3 нощувки, 3 закуски, 3 вечери и празнично новогодишно меню.

     Празнично новогодишно меню:

      Банска салата ( микс от свежи салати, печени пиперки и мусот сирена, гарнирана със сухи мезета).

      Шпековано свинско с билки, гарнирано с картофен гретен

      Плодове

      Френска торта с бял шоколад

      Баница с късмети

      Минерална вода – 1 бр.

      Пещерска гроздова ракия – 50 гр.

      Безалкохолна напитка – 1 бр.

      Червено вино – ¼

      Шампанско – ¼

      Краен срок за заявки – до 14. 12. 2015 г.

      /Крайните срокове са времето за последните записвания/

   Надяваме се, че добрата новина идва при вас съвсем навреме, а ние ви пожелаваме да организирате престоя и времето си в почивната ни база по възможно най-приятния за вас и за близките ви начин. Радваме се, че можем да направим това за вас и се надяваме да споделите впечатления и отзиви.

ЦУ на СГБ


 

БЕЗПЛАТНИ ПРЕГЛЕДИ ЗА ГЛУХОТА

Клиника „Ушни, носни и гърлени болести” във ВМА  обявява мeсeц

на отворените врати през ноември.

  БЕЗПЛАТНИ ПРЕГЛЕДИ НА ДЕЦА със съмнение за глухота ще има

в понеделник и сряда от 11 до 13 ч., след записване на тел. 02/92-25-157


 

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА ВАШИЯ ВЕСТНИК

Тишина®

Абонаментната кампания

за 2016 г. ще продължи до 15.12.2015 г.

Абонирането става във всички пощенски станции на страната

Годишният абонамент е 10 лв.

Каталожен №753

 


Тишина®


 

   

В момента има 30  гости и няма потребители и в сайта

© ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ