Брой 1 на в-к "Тишина" от 16 януари 2012 г.

  ЮБИЛЕЙ                                                                                       

 

ВЕСТНИК "ТИШИНА"

СТАНА НА 55 ГОДИНИ

 

ЗАВЕТЪТ НА ПЪРВООСНОВАТЕЛИТЕ  ОСТАВА НЕИЗМЕНЕН

 

   Драги читатели на вестник „Тишина”,
   приятели и сътрудници,
   вашият вестник днес става на 55 години!


   Защото в момента на пръсти се броят у нас изданията с толкова дълголетна история!
  Съюзът на глухите в  България вече 55 години устоява и изпълнява една от най-хуманните си цели -  да информира своите членове, да пропагандира идеите и стремежите ни, да  организира всеки един от нас за обща добра работа! 
   55 години вече -  на всеки две седмици, всеки месец, всяка година, глухите хора в България разгръщат страниците на  печатния орган на Съюза на глухите в България - вестник „Тишина”.
   55 години  нито за миг ръководството на  Съюза на глухите в България  не е подценило грижата си да запознава своите членове за всичко, което се случва в нашата организация. Членовете ни – близо 8 хиляди души, които живеят и се трудят по градовете и селата  на цялата ни страна, чрез страниците на вестника узнават за нашата дейност. 

 

 ВАСИЛ ПАНЕВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪЮЗА НА ГЛУХИТЕ В БЪЛГАРИЯ


ПЪТЯТ НИ - ОТ НАЧАЛОТО ДО ДНЕС
 

Факти, автори, постижения

 

   И на 16 януари 1957 г. вестникът е факт - излиза първият брой, а главен редактор е Венелин Иванов.
От 1957 г. до 1959 г. в. „Тишина” излиза веднъж месечно с четири страници, малък формат в тираж 3000 бр. През 1960 г. страниците му стават осем. През 1964/1965 г. броевете са 22 в 8 страници – с  видът, който има и днес.

  Успоредно с издаването на вестника през периода 1957-1960 г. съюзът издавал блок календари с поместени в тях статии за живота на глухите хора и дейността на СГБ.
  От 1967 до 1968 г. главен редактор на вестника бил Николай Добрев.
 Сийка Горчивкина става главна редакторка на вестника през 1969 г. и заема този пост до 1980 г. Тогава вестникът излиза в 4 големи страници с 22 броя годишно и в тираж 5500 броя.
 В продължение на една година – от 1980 до 1981 г. временно изпълняващ длъжността главен редактор е Велизар Николов.
 За големите заслуги за идейното и естетическото възпитание на глухите и тежкочуващите граждани в България и във връзка с 25-годишнината на вестника, с указ № 2834 /1981 г. на Държавния съвет в. „Тишина” е награден с орден „Кирил и Методий” II степен.
 От 1981 до 1987 г. главен редактор на вестника е Красимир Георгиев. През 1987 г. по повод 30-годишния си юбилей, в. „Тишина” е награден със златна значка на СГБ.
 От 1989 г. до 2002 г. главен редактор на вестника е Лиляна Елицина. През този период вестникът променя за пореден път облика си и започва да излиза в малък формат 22 пъти годишно с детското приложение „Звездица”, като притурка два пъти годишно.
 От 2003 г. до средата на 2007 г. главен редактор на вестника е Катя Илиева.
 Сегашната главна редакторка на „Тишина” - Йорданка Димитрова, е избрана с конкурс за поста главен редактор през 2008 г. и досега е негов достоен ръководител.

 Начело на екипа от 2007 година е Йорданка Димитрова. Заедно с Петра Ганчева и Силвана Павлова те работят още по-настойчиво за утвърждаване авторитета на СГБ на страниците на вестника, както и за популяризирането на съюзната ни дейност.
  С различните си рубрики вестник „Тишина” продължава да запознава своите читатели с новостите в областта на сурдотехниката, с важни теми свързани с образованието на глухите деца, с използването и внедряването на жестовия език. Публикува различни сурдологически съобщения и  информации в помощ на учители и родители на нечуващи деца. Не на последно място е и фактът, че вестникът е търсен и заради навременното публикуване на новоприети актове и закони, отнасящи се до хората с увреждания.

1974 – „Вечер на поезията”, организирана от екипа на вестник „Тишина”, в Горна Оряховица. Отляво надясно – Димитър Кискинов, Маргарита Димитрова, Валентина Маринова, Петра Ганчева, Надя Трендафилова, Карамфила Кацарова, Миряна Мошева и Нешо Мустакерски

 

1984 – прави отляво надясно Красимир Георгиев, Нешо Мустакерски,

Виолета Церовска, Пламен Константинов; седнали Мария Михайлова и Петра Ганчева


СТРАНИЦА ПО СТРАНИЦА ГРАДИХМЕ ИСТОРИЯ

   Не само защото той стана вече на 55 години! Един човек на тази възраст има вече натрупан достатъчно житейски опит и мъдрост! А един вестник надхвърля многократно мъдростта и съдбата на обикновения човешки живот, защото е събрал в себе си не десетки, а стотици житейски опити и съдби!
   Разгърнем ли лист по лист неговите вече пожълтяли страници, затворени между твърдите корици на подвързията ще потънем в многообразието на един отминал живот. И то не обикновен – а динамичен, кипящ от събития от многобройните изяви на богатата съюзна дейност. На десетки, не – на стотици човешки съдби на деятели, съидейници, сътрудници и просто хора, осмислили живота си, посвещавайки се на едно хуманно дело – да са полезни на хората, лишени от слух!


  ЛИЧНОСТИ И СЪДБИ                                                              

ЮБИЛЕЙНО ЗА ЮБИЛЕЯ

 

  Както се полага за юбилей, редно е с няколко празнични щрихи да нарисуваме портрети на тези от нас, които отдадоха талант и способности за списването на нашия вестник. Малцина знаят, че нашият изявен художник, творецът на нашите любителски игрални филми, завеждащият отдела за комуникативни системи на СГБ, познатият на всички ни Любомир Стайков, е един от първите илюстратори на току-що прохождащият ни вестник. Той е авторът на първото заглавие в ръкописен стил на вестник „Тишина” и на емблемата на СГБ, които заедно или поотделно просъществуваха до годините на прехода.

 

 

 

 

  Другият титуляр, за който заслужава да се спомене в тези юбилейни дни е дългогодишната сътрудничка на вестника Шинка Стефанова. Почти нямаше брой на вестника от 1965 г. допреди няколко години, в които Шинка, която по професия е зъботехник и с второ висше образование - българска филология, да не присъства със своите творби. Било очерци за нашите изтъкнати нечуващи активисти, в които с тънък психологизъм съумяваше да разкрие най-характерното за тях и техния живот. Било с чудесно чувство на хумор да осмива злободневни събития и постъпки из нашия съюзен живот.

 

 

 


ДНЕС ПРАВИМ ВЕСТНИК „ТИШИНА”

С ОГРОМНА ОБИЧ

      Уважаеми наши читатели.
  За мен е изключително приятно, че днес държите в ръцете си нашия Юбилеен брой. С много любов и с много гордост редакционният ни екип изработи този брой.
  Горди бяхме, че тъкмо на нас се падна честта да бъдем юбиляри. Че тъкмо ние в този ден потърсихме паралел във времето, който да ни  свързва с нашите първооснователи.
  И знаете ли – намерихме го.
  Намерихме го още в първия брой на вестник „Тишина”, издаден на 16 януари 1957 година. Намерихме го  в  неговата първа уводна статия.
  Ето какво е записано там:
   „Освен задачата да просвещава глухите, да ги информира за политическия и културен живот у нас и в чужбина, в. „Тишина” си поставя задача и да запознае нашата общественост с възможностите, с достиженията, с труда и живота на членовете на Съюза на глухите в България, да популяризира широко неговото дело.”
   Дума няма,  която да можем да променим. Дума няма, която да можем да прибавим.
   Та ние като че ли сме едно.
   Явно, 55 години не са много, когато става дума за стремежа към една  цел. Обща цел, неизменeна през всичките тези години.
  Отдаваме почитта си към тях. Отдаваме уважението си към всички, които са работили във вестника през годините и които са пазили в сърцето си техния завет.
  Ние също свято пазим тази паметна цел. И с любов ще я предадем на следващите поколения!

Йорданка Димитрова,
главен редактор на вестник „Тишина”


РОСИЦА КАРАДЖОВА ОТНОВО С ГОЛЯМА НАГРАДА

   На 22 декември миналата година, на официална церемония в Министерството на културата министър Вежди Рашидов връчи стипендии за обучение на три талантливи български деца. Една от тях е нашата Роси Караджова от Хасково.
Сумата осигурява на трите деца сериозна стипендия от по 7 000 лева.


   Галина Георгиева, която е малка художничка, Христо Дунев, който на 14 години е виртуозен цигулар с много международни награди, и нашата Росица Караджова бяха удостоени с този почетен приз.


Завършихме успешно

   Приключи обучението по проект „Азбука на общуването” реализиран от териториална организация на глухите в Добрич със съдействието на районната организация на глухите във Варна. Инициативата беше финансирана от общината в града ни. Идеята бе да бъдат обучени 10 души, от които една част служители в административните институции, а другите - близки на слухоувредени, в начално ниво на жестомимичен език. Целта на този проект бе продиктувана от необходимостта да има подготвени служители в институции, които имат контакт с глухи хора, които никак не са малко в Добрич и областта.


ЕК подготвя пакт за хората с увреждания

    Европейската комисия стартира обществена консултация за премахването на бариерите пред хората с увреждания. Целта е да се изготвят предложения за създаването на европейски акт за достъпност на гражданите в неравностойно положение. Документът трябва да бъде готов до края на февруари тази година.


Тишина®


 

   

В момента има 11  гости и няма потребители и в сайта

© ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ