Брой 2 на в-к "Тишина" от 31 януари 2012 г.

НАДЕЖДАТА НИ ВЕЧЕ

 

СТАВА РЕАЛНОСТ

  • На 18 януари т. г.  се състоя заседание на Комисията по труда и социалната политика на Народното събрание на Република България.

  • По точка първа от дневния ред бе разгледано Решение № 967 на  Министерския съвет на Република България от 30 декември 2011 година за ратифициране на Конвенцията за правата на хората с увреждания.

   В решението е записано, че Министерският съвет одобрява Конвенцията за правата на хората с увреждания, приета от Общото събрание на ООН на 13 декември 2006 г. и предлага на Народното събрание на Република България, на основание чл.85,ал.1,т.6,7 и 8 от Конституцията да ратифицира със закон Конвенцията по т. 1.

  

  

   На заседанието на Парламентарната комисия министърът на труда и социалната политика г-н Тотю Младенов отбеляза, че с ратифицирането на Конвенцията се въвежда нов подход при гарантиране на равноправното упражняване на основните човешки права от хората с увреждания. Той  напомни, че Конвенцията е първият правозадължителен международен инструмент в областта на правата на човека, по който Европейският съюз е страна.

  Официалното присъединяване на Европейския съюз към Конвенцията е от 23 октомври 2010 година, а поетите от него задължения и ангажименти са отразени в новата Европейска стратегия за хората с увреждания за периода 2010-2020 година, наречена „Подновен ангажимент за Европа без бариери”.
  „Нашата страна е подписала в минали години Конвенцията и факултативния протокол към нея – каза министър Младенов, с което са поети ангажименти за последващо ратифициране.
  Националният съвет за интеграция на хората с увреждания на свое заседание на 2.12.2010 г. също взе решение за пристъпване към ратифициране на Конвенцията на ООН.


  СТАРТИРА НОВ МЕЖДУНАРОДЕН ПРОЕКТ     

ДОМАШНИ ГРИЖИ ЗА НЕЗАВИСИМ И ДОСТОЕН ЖИВОТ

  На 18 януари т. г. , на пресконференция в Музейната зала на Българския червен кръст, видни български министри и общественици, както и почетни чуждестранни гости, представиха за обсъждане Модел за дългосрочна грижа за хора с трайни увреждания, за хора с хронични заболявания и за възрастни хора.
  Проектът се реализира с подкрепата на Конфедерация Швейцария в рамките на приноса за разширяване на ЕС.


  НАШИЯТ ПРАЗНИК                                                   

55 ГОДИНИ ВЕСТНИК "ТИШИНА"

   Един паметен ден бе 16 януари на тази година – за всички, които четат вестник „Тишина”, за всички, които списват неговите страници, за всички, които работят, за да стигне той и до най-далечните краища на родината ни.


    На 16 януари вестник „Тишина” отбеляза 55 години от издаването на първия си брой.
Гордост е това! Защото малко са вестниците в България с такова дълголетие.
Гордост е това  за Съюза на глухите в България, който 55 години вече отстоява една от най-благородните си задачи – да информира  обществото за живота, за работата и помислите на глухите хора у нас!

   Видни гости бяха дошли в залата на СГБ, за да уважат нашия празник.
А тук бяха и най-скъпите ни приятели – сътрудниците и дописниците  на вестника от цялата страна. Точно тези, които всекидневно милеят за живота на нечуващите, които по всякакъв начин искат да показват успехите им и да се борят за проблемите на всеки един!

 

Нашето отличие

   

  За своя 55-годишен юбилей вестник „Тишина” бе удостоен със „СРЕБЪРЕН МЕДАЛ ЗА ИЗКЛЮЧИТЕЛЕН ПРИНОС” към делото на Съюза на глухите в България

   Честта за това високо отличие се пада на всички наши сътрудници и съмишленици, които безрезервно и безкрайно обичат своя вестник.
   Нека да са горди със своята работа!


  ЧЕСТИТО, КОЛЕГИ!                                                

СПЕЦИАЛИЗИРАНОТО ПРЕДАВАНЕ ЗА ХОРА С

УВРЕДЕН СЛУХ НА БНТ НАВЪРШИ 30 ГОДИНИ

   30 години вече екипът на Предаването за хора с увреден слух по Българската  национална телевизия  информира визуално хората с увреден слух. Чрез картина и жестов език това специализирано предаване  ги приобщава в обществото, утвърждава жизнената им позиция на горди и можещи хора.

Това са авторите - Христо Семерджиев и Веселина Александрова,

както и операторът Сергей Райнов


Всеки петък, от 15.45 часа.
   От началото на тази година предаването има нова „заставка”, която още от първия кадър дава жестова информация за глухите зрители!


ПРАЗНИКЪТ НА ВЕСТНИК "ТИШИНА"

   На 16 януари тази година в Съюза на глухите в България бе оживено и многолюдно. Към 14 часа следобед десетки букети с цветя, носени от приятели и гости, красяха улица „Денкоглу” 12-14.
   Празник бе!
   Вестник „Тишина” отбеляза 55 години от излизането на първия си брой.
Голямата зала на СГБ се оказа „тясна” за приятелството и за уважението. От цялата страна тук се събраха сътрудниците и дописниците на в. „Тишина”. Всъщност тяхна бе заслугата за този паметен празник. Та тъкмо те пишат всеки ден за успехите и за болките на нашите нечуващи събратя.
Но дойдоха и много гости.
  Пръв бе г-н Хюсеин Исмаил, заместник омбудсман на Република България. Той каза, че чете нашия вестник и знае за борбата ни за узаконяване на българския жестов език.
  Г-жа Веска Събева, зам. председател на Националния съвет за интеграция на хората с увреждания, също изрази приятелството си към нас и подари на вестника ни диктофон – прекрасен дар!
  А толкова още добри думи имаше тук – от г-н Васил Парапанов, председател на Националната асоциация на сляпоглухите в България, от г-жа Мария Кръстева, председател на АРДУС, от г-жа Надя Кантарева-Барух, директор на Националното издателство за образование и наука „АзБуки”, от нашите колеги и приятели от списание „Зари” и от списание „Кураж”;  и, разбира се, от колегите ни „телевизионери” от Специализираното предаване за хора с увреден слух на БНТ, които  също вече 30 години работят за каузата на глухите хора.
  Десетки поздравителни адреси и благопожелания получи вестник „Тишина” в този ден. Гордост бе поздравлението от президента на Република България Георги Първанов. Получихме и приветствието на г-жа Валентина Симеонова, зам. министър на труда и социалната политика. През целия ден пристигаха и много поздравления  от знайни и незнайни наши приятели от цялата страна.
  Благодарим на всички!
  Благодарим и на съдбата, че  ни  дари с щастието да усетим голямата топлина и обич към съюзния ни вестник.
  А тази обич е заслужена и от всички, които са работили за нашата „Тишина” – 55 години вече!

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


Васил Панев
Председател на Съюза на глухите в България

 

   Уважаеми гости,
   Уважаеми сътрудници и дописници на вестник „Тишина”
   Драги приятели от нашите сродни Национално представителни организации на хората с увреждания
   Уважаеми членове на Съюза на глухите в България

  Един приятен повод ни е събрал  днес тук – 55  години от излизането на първия брой на вестник „Тишина” -  изданието на Съюза на глухите в България .
  За Съюза на глухите в България това  е гордост,!
  Нашият съюз ще стане през тази година на 78 години. В 55 от тях той има свой печатен орган! – вестник „Тишина”.
   Малко са в България вестниците с такова дълголетие!
  Страниците на вестник „Тишина”  пазят нашата история. Пазят всеки факт за възхода и  преходите на  съдбите ни, пазят идеалите ни – такива каквито са били, а и такива каквито сигурно ще имат нашите наследници  в  бъдеще

   Уважаеми гости и приятели,
   В днешния ден и аз изпитвам лична гордост.
   Помня първия брой на вестник „Тишина”. Печатарското мастило не бе изсъхнало, когато го държах в ръцете си.
  Тогава бях първи заместник председател на СГБ. Помня ентусиазма, с който го бяхме подготвяли  - в малкото, стоплено от печката  помещение на софийската улица „Лавеле”. Помня хората, които написаха първите му редове - Димитър Краев, Дечо Денев, Георги Добруджалиев, Марчо Радулов, Венелин Иванов…
  Тогава аз осигурявах експедицията на вестника, отговарях и за абонамента. 
 Още за следващия втори брой получих толкова добри писма, получих толкова благодарности и желание за по-голям тираж. Наистина разбрах, колко нужен бе този вестник за общуването между глухите хора.
 Оттогава и досега нито ред от вестника  не е убягнал от погледа ми. Може да се каже, че съм живият пропагандатор на неговите идеи. И до днес се стремя неговите страници да бъдат актуални и да дават полезна и вярна информация на глухите хора.
  В годините вестник „Тишина”  променяше облика си, но остана защитник на нашите идеали. Поколения  наши членове научаваха чрез страниците му всичко за живота  на нечуващите свои събратя от цялата страна, научаваха и за проявите на международните организации на глухите хора по света.
  И днес Съюзът на глухите в България воюва и чрез страниците на вестник „Тишина” срещу бавните действия на институциите за ратифицирането на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания. Активно се бори и срещу други несправедливости.
  Но показва и успехите ни. Защото ние сме сила - уважавана сила.
  Вестник „Тишина” има бъдеще. Защото свято пази завета на първооснователите си – да допринася активно за добруването на хората с увреден слух, да разпространява сред обществото всичко, свързано с тяхната дейност, да разказва за проблемите и успехите им.
  И нека все така все така добра и благородна  да е работата на нашите сътрудници и дописници, които пишат за „живия” живот на глухите хора във всеки район и град на страната ни.
  Пожелавам здраве на всички !
  Пожелавам успех на вестник „Тишина”!
   
Честит юбилей!


Йорданка Димитрова,
главен редактор на вестник „Тишина”


    Уважаеми гости и приятели,
  За мен е изключително приятно, че днес държите в ръцете си нашия юбилеен брой. С много любов и с много гордост редакционният ни екип изработи този брой.
  Горди бяхме, че тъкмо на нас се падна честта да бъдем юбиляри. Че тъкмо ние в този ден потърсихме паралел във времето, който да ни  свързва с нашите първооснователи.
  И знаете ли – намерихме го.
  Намерихме го още в първия брой на вестник „Тишина”, издаден на 16 януари 1957 година. Намерихме го  в  неговата Първа уводна статия.
   Ето какво е записано там:
„Освен задачата да просвещава глухите, да ги  информира за политическия и културен живот у нас и в чужбина, в.”Тишина” си поставя задача и да запознае нашата общественост с възможностите, с достиженията, с труда и живота на членовете на Съюза на глухите в България, да популяризира широко неговото дело.”
   Дума няма, с която да не сме съгласни. Дума няма, която да можем да прибавим.
Та ние като че ли сме едно.
   Явно, 55 години не са много, когато става дума за стремежа към една  цел. Обща цел, непроменена през всичките тези години.
   И ако днес, ние се гордеем с този празник, то е за да отдадем почитта си към хората, които са създали в.”Тишина”. Да отдадем уважението си към всички, които са работили в него, и които през всичките тези години са пазили в сърцето си този завет.
   Кълна се, нашият редакционен екип няма да му измени.
  И със съзнателна грижа ще го предаваме  на следващите поколения!


Тишина®


 

   

В момента има 12  гости и няма потребители и в сайта

© ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ