Брой 4-5 на в-к "Тишина" от 07 март 2012 г.

 

РАТИФИЦИРАНЕТО НА КОНВЕНЦИЯТА НА ООН ГАРАНТИРА ВЕЧЕ И У НАС

РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ЧОВЕШКИТЕ ПРАВА НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ

България се присъедини към най-високите международни стандарти за тяхната защита
  Днес Ви представяме специалното интервю на министъра на труда и социалната политика, г-н Тотю Младенов за вестник „Тишина”


  - Г-н министър, вашето правителство направи като че ли най-бързия и разумен ход за ратифицирането на конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания. Много години то бе отлагано. Каква бе мотивацията ви за това тъй полезно действие?
  - Ратифицирането  на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания  е необходима стъпка с оглед присъединяването на България към най-високите международно признати стандарти за гарантиране на равни възможности за упражняване на основни човешки права от хората с увреждания и осигуряване на тяхната ефективна защита. 
  Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания е първият голям договор за човешки права на 21 век в областта на политиката за хората с увреждания и е разработена съгласно принципите, провъзгласени в устава на Организацията на обединените нации, Всеобщата декларация за правата на човека, Хартата за фундаменталните права на Европейския съюз и Договора за функциониране на Европейския съюз, за зачитане на вътрешно присъщото достойнство и ценност, равните и неотменими права на всички представители на човешкия род, като основа на свободата, справедливостта и мира в света.


МЛАДЕЖКИЯТ НИ БАЛ - НАЙ-КРАСИВИЯТ ПРАЗНИК!

На 24 март тази година в Пловдив ще се проведе поредният

национален пролетен бал на младите хора от Съюза на глухите в България
На 24 март младостта на нашата общност на глухите хора ще се събере в Пловдив, за да каже:
НАШ Е ЖИВОТЪТ!

  Програмата на пролетния младежкия бал ще включва:

   Традиционните конкурси: „Мис Тишина” 2012 г., „Мисис Тишина”, за „Най-добре танцуваща двойка”.
   Ще има весели и  забавни игри; много танци, веселие, томбола и всичко друго за доброто настроение. Наградите ще бъдат предметни.

Заявките за младежкия бал трябва да се правят в районните организации  по места.
Срокът за записване е 10 март 2012 г.


"ЕДНА СТЪПКА КЪМ НЕЗАВИСИМОСТТА"

Проект за създаване на Младежки информационно-консултативен център за насърчаване на икономическата активност на младите хора с увреждания, в сътрудничество със Съюза на глухите в България

   На 27 февруари т.г. в Съюза на глухите в България се проведе  семинар на тема „Насърчаване икономическата активност на младите хора”
  Сдружение „Социална подкрепа и информация” представи своя проект за информационни услуги и консултации чрез създаването на Младежки информационно-консултантски център „Една стъпка към независимостта”. Проектът е за млади хора с увреждания и специфични потребности.
   Младежкият център ще спомогне за създаване на информационна среда и активно включване на млади хора с различни увреждания да повишат своите знания по актуални за младежката политика теми и да развият своите умения за ключови компетенции.


КОГАТО ТЪРСИТЕ РАБОТА -ДЕЙСТВАЙТЕ СЪС САМОЧУВСТВИЕ

  Действайте със самочувствие, не чакайте с примирение

   Търсенето и намирането на подходяща работа е проблем не само на хора със слухови увреждания. С настоящата публикация обаче искаме да обърнем внимание върху някои обстоятелства, които утежняват проблема в очите на тихата общност. За целта ще разгледаме нещата както от страна на търсещите, така и от страна на предлагащите работа. За да види и оцени някой вашите качества, трябва вие самите да сте наясно с тях и да ги цените у себе си. Преценявайте ги обективно – въпреки липсата на слух, може би владеете западни езици, умеете да работите чудесно с определени компютърни програми, добър организатор сте или притежавате нещо, което няма отношение към слухозагубата ви. Развивайте го!


КРАЙНИЯТ СРОК ЗА ДАНЪЧНИТЕ ДЕКЛАРАЦИИ

ТАЗИ ГОДИНА Е 2 МАЙ

   Тази година срокът за подаване на данъчните декларации е до 2 май, тъй като 30 април се пада в събота. До 2 май трябва да се плати и данъкът, който е деклариран за довнасяне.
   5% отстъпка получават онези граждани, които подадат декларациите си и платят задълженията си до 10 февруари, а тези, които декларират с електронен подпис могат да се възползват от отстъпката до 2 май. Ползва се само едната отстъпка.
   НАП напомня клиентите й да не изчакват крайния срок, както и да използват алтернативните начини за подаване на декларации - чрез пощата с обратна разписка, на място срещу входящ номер в над 400 станции на „Български пощи” в цялата страна, както и чрез интернет, подписани с електронен подпис.


СЪЗДАДЕН Е СПЕЦИАЛЕН САЙТ

ЗА РАБОТА ЗА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ

  10 на сто от работните места от всички общински предприятия се заемат от лица с увреждания, заявиха представители от Българско сдружение за личностна алтернатива, които представиха проект за „Повишаване на възможностите на заетост, професионална реализация и самостоятелен живот на уязвими групи, напускащи социалните институции в София”.


Тишина®


 

   

В момента има 10  гости и няма потребители и в сайта

© ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ