Брой 12 на в-к "Тишина" от 29 юни 2012 г.

 

НА 12 ЮЛИ СЪЮЗЪТ НА ГЛУХИТЕ В БЪЛГАРИЯ ЩЕ

ОТБЕЛЕЖИ 78 ГОДИШНИНАТА ОТ СВОЕТО

ОСНОВАВАНЕ

 

НЕКА ДА БЪДЕ ЧЕСТИТ И СВЕТЪЛ

ТОЗИ ДЕН ЗА ВСИЧКИ НАС!

 

      Уважаеми съюзни членове,
  Драги съмишленици и  приятели

  Отново идва нашият голям ден - 12 юли. 
  Денят, в който  по традиция  ние мислено се връщаме назад във времето, когато група от млади глухи хора на тази дата в далечната 1934 г. са  поставили основите на първата обществена организация на хората с увреден слух в България.
  Започнал своето съществуване с 61 основатели, днес Съюзът на глухите в България наброява 8 хиляди членове. Пътят на съюза ни през времето бе изпълнен с усилния труд на няколко поколения хора с увреден слух, които работиха  и деляха тежките изпитания, но изпитваха и  сладостта от успехите. Благодарение на тях бавно и постепенно обществото ни започна да преосмисля оценката и отношението си към хората, лишени от слух.
Нашият съюз бе създаден именно заради това – за да защитава правата и интересите на членовете си, да ги включва в обществения живот, да им помага да се образоват и придобиват своя професия.
  78 години изминаха от основаването на организацията ни. И  сега, въпреки трудното време в което живеем, съюзът ни  продължава да развива своята дейност за достоен живот, за добро бъдеще и спокойни старини на всички хора с увреден слух в страната. Защото главната задача на нашия съюз си остава неизменна – защита на правата и законните интереси на глухия човек, повишаване на качеството на неговия живот. Съюзното ръководство ще продължи да работи така, че всеки български гражданин с увреден слух да се чувства защитен, да знае и да вярва, че СГБ е неговата жива опора!
  Уверявам ви, че в своя път към бъдещето, съюзното ръководство ще остане сред най-силните стожери, на които хората с увреден слух могат винаги да разчитат!
Отправям към всички вас - нашите членове, организационните работници, ветераните, почетните членове, и верните ни чуващи съмишленици - своите най-сърдечни пожелания за много здраве, лично щастие, много успехи и все такава всеотдайност към хората с увреден слух и хуманното дело, на което са се посветили!
Честит празник!

ВАСИЛ ПАНЕВ
Председател на Съюза на глухите в България

 


ПРЕДИМСТВА  НА ХОРАТА С УВРЕДЕН

СЛУХ ВЪВ ВРЪЗКА С КОНВЕНЦИЯТА НА

ООН

  • Национален семинар на председателите  и координаторите на териториалните организации на СГБ се състоя от 8 до 10 юни т. г. в хотел „Тишина” в Приморско.

  • Повече от 50 бяха активистите, които тук представляваха глухите хора от градовете и селата в цялата ни  страна.

  • От семинара те отнесоха най-важната информация за инициативите и действията на СГБ, които касаят правата и задълженията на всеки един от нас в днешното ни време.

   РАВНОПОСТАВЕНОСТ НА ПОКОЛЕНИЯТА

  Семинарът започна с една актуална лекция, изнесена от Георги Марков, делегат от Пловдив.
  Всички знаем, 2012 година бе обявена от Европейския съюз за „Година на активното стареене”. В България инициативата стартира на 4 март под егидата на министъра на труда и социалната политика Тотю Младенов.
Всъщност, целта на тази всеобща европейска инициатива е да бъде намерена равнопоставеност между поколенията.

   ТРУДОВАТА ЗАЕТОСТ НА ХОРАТА С УВРЕДЕН СЛУХ

   Това беше другата тема, която, разбира се, предизвика най-много коментари.
 Участниците в семинара бяха запознати с най-важните моменти от лекцията, изнесена и пред активистите от районните организации  през месец март в Студенец. В нея се изтъкват някои постижения, но най-вече се акцентира върху причините за днешното недобро положение на трудовата ангажираност на хората с увреден слух. Нека си го кажем направо – много от тях просто са без работа.
- СГБ извоюва Лиценз за упражняване на 10 професии. Борим се сега с бюрократичните финансови  пречки. Но във всички случаи за професията преводач от жестов език ще бъдем непреклонни и ще извоюваме своите права. Още повече, че ратифицирането на Конвенцията на ООН ни дава и законното право да бъдем единствени при формиране на изискванията и за прилагането на тази професия.
- СГБ подкрепи активно мерките, предложени в Националната Стратегия 2012-2020г. по отношение на заетостта на хората с увреждания.
- На Европейската конференция под надслов „Социално предприемачество в Европа 2020”, която се проведе в Пловдив през март т.г., СГБ подкрепи Общата резолюция до Европейската комисия за социално предприемачество, подкрепи и предложенията до българското правителство. Особено в частта им за задълженията на държавите-членки да осигуряват трудова заетост на хората с увреждания чрез възлагане на обществени поръчки на специализираните предприятия и кооперации.
- Но СГБ продължи и нататък. На Общото събрание на пълномощниците в края на месец май бе решено да се създаде разширена  Комисия, която да разработи  Стратегия  на Съюза на глухите в България за трудова заетост и организационната работа до 2020 година. Нейните предложения  ще бъдат разгледани и утвърдени на Извънредното общо събрание на пълномощниците през м. ноември. А те ще са наистина важни.
   Несъмнено важни! Защото много са въпросите, противоречивите изисквания и тълкувания на правата и задълженията, които имат нашите членове. А те  трябва да бъдат точно и ясно конкретизирани – на какво имаме право, но и  какво точно да изпълним и да дадем от себе си, за да можем да бъдем горди със своя труд и в обществото. Защото не всичко вече може да се дава „отгоре”.
   По-нататък Г-н Николай Нинов, зам. председател на СГБ, запозна подробно присъстващите с основните положения на Конвенцията на ООН, които гарантират правата на хората с увреден слух. През следващите две години, според този важен документ, в България ще се променят повече от 40 закона, които ще гарантират нашите права.
   Съюзът на глухите в България обяви пред Междуведомствената група за разработване на двугодишен план за действие при МТСП  своите предложения за промяна на законодателството. В седем раздела от Конвенцията, ние поставихме нашите изисквания за промени. Ще държим докрай  за законовото утвърждаване на правата си.

 


  ЕВРОПЕЙСКИ ФОРУМ 2012                                                

Копенхаген, Дания, 18-20 май 2012 година

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА

ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ НА ГЛУХИТЕ

  Ръководители на организациите на глухите хора от Европа обсъдиха важните проблеми за развитието на тихата общност.
  България бе представена от г-н Васил Панев, председател на Съюза на глухите, и от г-н Владимир Владимиров, ръководител на районната организация в Русе.


  УЧИЛИЩЕ НАШЕ, ЗДРАВЕЙ !                                            

ДЕЦАТА НИ УМЕЯТ ДА ТВОРЯТ И

ДА СЪЗДАВАТ КРАСОТА

      На 11 юни 2012 г. в СОУ за деца с увреден слух „Свети Иван Рилски” – гр. Търговище, беше завършена първата година на проект „Успех”, който се провежда в българските училища под ръководството на МОМН.

     Нашите  ученици с увреден слух с удоволствие работиха в пет групи – „Градинарско студио”, ателие „Творчество на боичките”, клуб „Успешно поведение на младата дама и младия господин”, клуб „Семейните празници – като игра”, и секция „Заедно на пазар”.

   В групите бяха включени ученици от ІІ до Х клас. В тях децата усвояваха нови и интересни за тях умения – рисуваха, декорираха, садиха цветя, храсти и дървета и се грижиха за тях, изработваха картички и информационни табла, запознаха се с видовете облекло и стил, със здравословното хранене и разумно пазаруване, организираха семейни, традиционни и официални празници.


  На 1 и 2 юни т. г. е състоя                                                      

VІІІ Национална научно-практическа конференция

за рехабилитация на деца с увреден слух „Ти чуваш”

   Конференцията бе организирана от ССУ за ДУС „Проф. д-р Д. Денев” и Народно читалище „Цар Борис ІІІ”. Имаше и международно участие с лекции на гости от Сърбия и Македония.


  

   Уважаеми читатели, в предишния брой на вестник „Тишина” ви запознахме накратко с важните въпроси, които бяха разгледани в рамките на тази конференция.
  Но темите, които представиха тук най-известните и утвърдени наши и чуждестранни специалисти, са важни и съществени. Някои от тях бихме искали да изтъкнем. Защото са важни както за работата на всички педагози, така за всички родитeли, които имат  деца с увреден слух, но още повече и за цялото общество, в което живеем.


Тишина®


 

   

В момента има 12  гости и няма потребители и в сайта

© ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ