Брой 16 на в-к "Тишина" от 28 септември 2012 г.

 

ОТ 14 ДО 16 СЕПТЕМВРИ В ХОТЕЛ "ТИШИНА" В

ПРИМОРСКО СЕ ПРОВЕДОХА ЕДНОВРЕМЕННО

ДВА НАЦИОНАЛНИ ФОРУМА НА НАШАТА

СЪЮЗНА ОРГАНИЗАЦИЯ

НАЦИОНАЛНА СРЕЩА НА МЛАДЕЖИТЕ-ЧЛЕНОВЕ НА СЪЮЗА НА ГЛУХИТЕ В БЪЛГАРИЯ И НАЦИОНАЛНО СЪВЕЩАНИЕ НА ЖЕНСЪВЕТИТЕ И ВЕТЕРАНИТЕ В СИСТЕМАТА НА СГБ

 

   Среща между поколенията! Най-прекрасната среща, която премина  в този обичан наш съюзен дом. Няма друга организация, която да е сторила това.  СГБ обедини присъствието на десетки млади хора и на също толкова дългогодишни наши членове. И какво по-хубаво от това, когато  всички бяха заедно, когато и най-младите и най-възрастните можеха да се срещнат и да поговорят. Едните – да поучат младите,  другите – да заявят своето достойно място в днешния живот!
В срещите участваха г-н ВАСИЛ ПАНЕВ, председател на СГБ, и г-н НИКОЛАЙ НИНОВ, заместник председател.

МЛАДИТЕ – НАПОРИСТОТО НАШЕ ПОКОЛЕНИЕ

 

alt alt

alt alt

alt alt

alt

   Националното съвещание и семинар на Младежката организация в системата на СГБ бе открито от председателя  на СГБ г-н Васил Панев. С топли думи той приветства младите хора, дошли тук, като пожела работата им да бъде  не само активна, но и ползотворна за всичко, което те ще правят в бъдеще за Съюза на глухите в България.
 Отчет и анализ за работата на Националния съвет на младежката организация към СГБ представи председателката Антония Хубенова.
   Веднага нека да отбележим – това бе един честен, почтен, самокритичен и насочващ за бъдеща работа доклад. Много малко такива сме чели досега.
   Още в първите редове се казва:
   „Желанието на младите съюзни членове да се сдружим с цел решаване на много от проблемите ни, бе разбрано и подкрепено от ЦУ на СГБ.  Трябва да признаем, че избирайки ни заради нашите лични качества и умения, тогава нямахме достатъчно знания и опит в организационно отношение. През изтеклите години ние търсихме правилния път за изграждането на младежката организация в системата на нашия съюз. Отчитайки, че на нас, младите хора, ни трябва време да се научим  да работим за организациите  си,  ЦУ на СГБ през този период ни помагаше, като осигуряваше средства освен за провеждането на националните младежки семинари и за участие на изявени наши младежи в младежки семинари и генерални асамблеи, организирани от Европейския съюз на глухите младежи."

 

Новото ръководство на Младежката организация към СГБ

alt

София Калинова – председател
Нефизе Мохамед – зам. председател
Тина Николова – секретар
Иво Христов – член на ръководството
Росица Караджова – член на ръководството


ПРИЕМСТВЕНОСТ МЕЖДУ ПОКОЛЕНИЯТА

   В  не само  в топлите, но и  горещи септемврийски дни, разхлаждани от поривите на морския вятър, които най-силно се усещаха на територията на съюзния хотел „Тишина”, се събраха предствителите на клубовете на жените и ветераните от всичкии районни организации на своето поредно традиционно съвещание – семинар.

alt alt

alt alt

alt alt

   След  сърдечно поднесените думи при откриването на семинара от страна на председателя на СГБ г-н Васил Панев, дните на 14 и 15 септември  бяха изпълнени със стойностни лекции и беседи, с които представителите на нашите РО споделиха дейността на своите клубове, допълнени с въпроси  и проблеми, които вълнуват съюзните членове, очакващи да получат изчерпателни отговори.
     Встъпителен доклад в две части, посветен на темата за европейската година на активното стареене и приемствеността между поколенията изнесе  г-жа Димитрия Мудева, член на УС на СГБ.


  ПЪРВИЯТ УЧЕБЕН ДЕН                                                             

УЧИЛИЩЕ ЛЮБИМО, КАК ХУБАВО СИ ТИ...

   И тази учебна година дойде на 17 септември  като празник за децата ни от специализираните училища в Търговище, Пловдив и София.
   Венците от свежи цветя бяха украсили училищата. Специално приготвени  пити очакваха за хапка с мед всеки от учениците, а менчетата с вода щяха да полеят за добро пътя на всеки един – „За да  върви по вода!”
    Поздрави за успешна учебна година до всеки ученик и учител отправя и ръководството на Съюза на глухите в България - за доброто образование, за напредъка на нашите деца. Толкова много очакваме от тях!

   В училището ни в София – ССУ  с ДГ „Проф. д-р Дечо Денев” денят започна отрано. Началният час на тържеството бе просто формален, защото и деца, и родители бяха отдавна тук - всеки със своя букет за любимата учителка. А първолаците все още не пускаха ръката на мама...
Приветствието на помощник директорката г-жа Пенка Стоянова, а после и словата на учители и възпитатели отвориха душите на всички. Първо дадоха смелост на най-малките,  които за първи път щяха да престъпят прага на училището. Но още повече дадоха любов и големите, за които училището е втори роден дом.
  А вътре, в тяхната сграда,  ги очакваха обновените и светли класни стаи, очакваха ги и новите, обзаведени с най-съвременна техника кабинети за рехабилитация и обучение. Какво пък – за нашите деца нека да е най-доброто.
Бе отслужен и традиционният водосвет. Така по-живо и по-здраво започна първият учебен ден. Със сладостта на хляб и мед, с веселите багри  и дъх на цветята.

alt alt
 

Първият звънец удари. На добър час!

 


ЦЕНТЪРЪТ ЗА РАННА РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ДЕЦА С УВРЕДЕН СЛУХ ПРЕДЛАГА:

alt alt


Тишина®


 

   

В момента има 16  гости и няма потребители и в сайта

© ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ