Брой 20 на в-к "Тишина" от 30 ноември 2012 г.

 

3 ДЕКЕМВРИ - МЕЖДУНАРОДНИЯТ

 

ДЕН НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ

 

  • Мотото, под което ще премине честването на този ден в централата на ООН, е: „ПРЕМАХВАНЕ НА БАРИЕРИТЕ ЗА ОБЩЕСТВО, ДОСТЪПНО ЗА ВСИЧКИ”.


   По повод на юбилейния Международен ден на хората с увреждания ООН отправи АПЕЛ към всички организации, обединяващи лицата със специфични потребности, в който се казва:
„Над един милиард души, или приблизително 15% от населението на света, живеят с някаква форма на увреждане. Хората с увреждания – най-голямото малцинство в света, често се сблъскват с пречки за участие във всички аспекти на обществото. Резултатът е, че те нямат равен достъп до много услуги, включващи образование, трудова заетост, здравеопазване, транспорт, участие в политическия  живот или справедливост.
Опитът показва, че без такива пречки хората с увреждания участват пълноценно в обществения живот. Но бариерите, пред които са изправени, са в ущърб на обществото като цяло. Затова е необходимо достъпността за тях  до всички сфери в живота да стане обществено достояние, за да има за всички напредък и развитие”.

   Съгласно Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания, достъпността и тяхното включване са сред основните права, признати в Член 9. Там се  призовават държавите-страни по Конвенцията, да предприемат подходящи мерки, за да гарантират, че хората с увреждания ще имат достъп до всички аспекти на обществото, на равна основа с другите.
  Отбелязването на Международния ден на хората с увреждания през 2012 г. у нас започна още на 12 ноември, когато в Националния дворец на културата се състоя благотворителен концерт, организиран от Националния алианс за социална отговорност, Столична община и БНТ. Участваха плеяда известни от миналото и от днес български изпълнители и млади таланти с увредено здраве. Концертът бе под патронажа на президента на Република България г-н Росен Плевнелиев. Участниците бяха поздравени от председателя на Народното събрание, от министъра на труда и социалната политика, както и от председателя на Националното сдружение на общините.
   Уважаеми читатели, очаквайте в следващия брой на в. „Тишина” информации и репортажи, посветени на отбелязването на Международният ден на хората с увреждания 3 декември от членовете и симпатизантите на организациите на хората с увреден слух в България.


  ЖЕСТОВИЯТ ЕЗИК И НИЕ                                                                             

 

АРТ ТЕРАПИЯ ЗА ДЕЦА С УВРЕЖДАНИЯ

„Това, че човек има увреждане, не означава, че той не може да бъде творец”

  Думите са на Ирина Верне, основател на Асоциацията „Мисия България”,  казани на изложбата, организирана от асоциацията в галерия „Джамията” в Дупница.
 Творбите, всяка една по своему уникална, независимо дали бе художествено платно с масло или композиция от керамика или дърво, бяха на деца и младежи с различни увреждания на възраст от 11 до 24 г.
  На откриването на изложбата Ирина Верне, която е половин дупничанка, сподели, че тази година за първи път нарушават традицията такава изложба да се открие първо във Франция: „Направихме я тук, защото и аз съм с български корен. От 2008 година подкрепяме децата от арт група „Китанова” заради стремежа им да се отнасят с тях нормално, защото вярват, че творбите им не се купуват от милосърдие, а наистина имат художествена стойност. И са прави – в тези деца аз виждам зрели артисти, които работят заедно. Това, че човек има някакво увреждане, не означава, че той не може да бъде творец, не означава, че той не е уникален!”
  А ръководителката на групата – художничката Татяна Китанова, допълни, че с парите от откупките ще се осигурят материали за следваща работа на талантливите художници.
 Татяна Китанова има разработена от нея методика за работа с деца с увреждания и готови модели, които да помагат на педагози чрез арт терапия да работят с такива деца. Арт групата й е една от първите, влезли в една от най-големите европейски асоциации за извънучилищни дейности „Фейси”.
  Когато започнала работа с децата в групата, разбрала, че пътят, по който може да се помогне и на децата, и на родителите, е чрез проекти и методики за работа с такива деца. През 2010 г. като консултант участвала в разработката на проекта „Социалното предприемачество - алтернатива за финансова устойчивост и социална стабилност”, чиято обща цел била чрез поредица от обучения на хора с трайни увреждания  и на експерти, да бъде осигурена  подкрепа за развитието  на хората с увреждания  в социалната среда.


ЗА БИЛИНГВИЗМА - ДА!


 

  Образованието може да бъде пълноценно и ефективно само при условие, че има взаимно разбиране между ученика и учителя. Но за каква комуникация можем да говорим, ако повечето от педагозите в училищата за глухи деца не знаят жестов език?
  Без жестов език е сложно да се обясни урокът. Защото вместо живо и естествено общуване с детето, обучението става механично. На ученика му се налага да преписва дълги текстове от дъската, или от учебника (понякога непознати за него), а учителят прибягва към нагледни материали, които не винаги създават реална картина за света. Поради това, обаче, отпада най-важната част на образователния процес – комуникацията между ученик и учител. Голяма е  разликата в общуването между учениците по време на урока и по време на междучасието. Винаги ли учителят може да разбере за какво мисли глухото дете и какво го безпокои? Дали разбира взаимоотношенията в детския колектив? И защо се получава така, че глухото дете получава информация за света от възрастните глухи, а не от своите чуващи учители?
  Защо в нашите училища и до ден днешен се изисква звукоподражание –децата могат да произнесат някаква дума с глас, но без да знаят нейния смисъл! Само за да я произнесат! При това, жестовият език не просто се игнорира в учебно-възпитателния процес, а едва ли не му се обявява война.
  Всъщност, питал ли е някой самите глухи, интересувал ли се е за родителите, които имат деца с нарушение на слуха, дали биха искали да се спре използването на жестова реч в училището за глухи деца?
  С две ръце гласувам за това – децата да владеят звуците и да се учат да говорят, да се занимават с произношение на думите. Това е необходимо и неоспоримо. Но съм против това да се свежда 12-годишното обучение до научаване на слухоподражанието.


  ОТ СВЕТА                                                                                                            

ЗА ЧЕТВЪРТИ ПЪТ СЕ ПРОВЕДОХА ДНИ НА КУЛТУРАТА

ЗА ГЛУХИ В ГЕРМАНИЯ

  Под девиза: „Жестовият език – една култура повече” от 20 до 22 септември в старинния град Ерфурт, столицата на Тюрингия, около 2300 глухи хора осъществиха една прекрасна културна инициатива

  Участниците във форума имаха възможност да се изявят и да докажат своите правилни виждания в специално организирани за тях лекции и дискусии за ползата от жестовия език. Те имаха възможност не само да общуват помежду си, но и да представят и оценяват прекрасни художествени произведения, създадени специално на тази тема. И всички бяха обединени от увереността, че жестовият език наистина има своя най-съществен принос за развитието и налагането на културното многообразие на хората от цялата планета.


  СЪОБЩЕНИЕ                                                                                                     

 

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ,

Управителният съвет на Съюза на глухите в България свиква
 

ИЗВЪНРЕДНО СЪБРАНИЕ НА ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ
на 13 и 14 декември 2012 година,

от 14 часа, в залата на хотел „Железник” в гр. Стара Загора,

при следния дневен ред:

ПРИЕМАНЕ НА СТРАТЕГИЯ ЗА ПЕРСПЕКТИВНО РАЗВИТИЕ НА СГБ И ТЪРГОВСКИТЕ ДРУЖЕСТВА

Поканват се всички членове на Събранието на пълномощниците да вземат участие.
При липса на кворум, на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ, и чл.41 от Устава на СГБ, събранието ще се проведе в същия ден от 15.00 часа
на същото място и при същия дневен ред.
    

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ НА СГБ


АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА ВАШИЯ ВЕСТНИК

Тишина®

Абонаментната кампания

за 2013 г. ще продължи до 15.12.2012 г.

Абонирането става във всички пощенски станции на страната

Годишният абонамент е 10 лв.

Каталожен №753


Тишина®


 

   

В момента има 15  гости и няма потребители и в сайта

© ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ