Брой 6-7 на в-к "Тишина" от 09 април 2014 г.

 

НАЦИОНАЛНО СЪВЕЩАНИЕ С УПРАВИТЕЛИ НА „ТИХ ТРУД”  ЕООД 

ПО СТОПАНСКАТА ДЕЙНОСТ

   На 19 март тази година в конферентната зала на хотел „Империал” в Пловдив се състоя годишното Национално съвещание с управителите на предприятията „Тих труд”.
   На съвещанието бяха обсъдени резултатите от работата на предприятията ни през изминалата година, както и изпълнението на Решенията от Извънредното събрание на пълномощниците на СГБ по проблемите на стопанската дейност, състояло се в Стара Загора през декември 2012 година.
   Присъстваха управителите на 10 от нашите предприятия – в София, Пловдив, Дупница, Бургас, Стара Загора, Варна, Ямбол, Русе, Лом и Плевен.
  Председателят на СГБ г-н Васил Панев призова всеки, според своето достойнство и възможности, да успее да се справи с предизвикателствата, пред които ни е поставило днешното време.
   В обстановка на деловитост и активно участие на всички участници  протече това съвещание.


  Още в началото председателят на СГБ  г-н Васил Панев, насочи разискванията не само към отчетите за изминалата година, но и към изпълнението на Решенията от Извънредното общо събрание на пълномощниците на СГБ по стопанските въпроси в Стара Загора.
  Решения – важни за нашето развитие, решения – съществени за бъдещето на нашите предприятия.
   Г-жа Мая Георгиева, главен счетоводител на СГБ, представи предварителната справката за дейността на предприятията през изминалата 2013 година. Действително, в сравнение с предходни периоди напредък сега има – каза тя. Обща загуба от дейността на предприятията не се отчита, но печалбата идва само от няколко успяващи производства.
   Г-н Георги Стефанов, член на УС на СГБ, направи анализ на това състояние, като подчерта някои проблеми в работата на управителите.
 „Не можем да отворим вратите на предприятието и да чакаме успехите сами да влязат в него – каза той. Трябва да се борим всеки ден, всеки месец. Но как, ако не вървим според целите си и според планираното за да ги постигнем?
   Важни сега са бизнес- проектите. Да – има ги, дадени са в Централното управление, но някои са просто формални. Наистина за всяко предприятие бизнесът е различен. И това е нормално. Но защо ли във всеки проект се съдържа винаги някаква  заложена загуба. По традиция ли?
  Тук никой никого няма да учи. Защото по-важни от проектите са конкретните бизнес-планове, разчетени дори по месеци.
  Трябва да бъдем реалисти. На събранието в Стара Загора целите бяха конкретно и точно поставени. И всеки би следвало да е наясно с подготовката и за постигането на тези цели.
  Всъщност, целта е само една – да излезем от кризата, да излезем на печалба. И само добрият план може да покаже докъде ще стигнем. Динамично е времето, а и бизнес плановете разбира се, трябва динамично да се променят. И нека сега, когато всеки види какво е положението от миналата година, да помисли как новият му бизнес план да бъде помагало, за да се подобрят нещата.”
  Обстойно изказване направи председателят на Съюза на глухите в България г-н Васил Панев. Той анализира икономическата ситуация днес и даде препоръки за по-нататъшната работа, според Решенията на Извънредното общо събрание в Стара Загора и Стратегията за икономическото ни развитие „2012-2020”, приета там.
   В подробния анализ, който той направи за общата работа на предприятията и за конкретната дейност на  ръководителите, той даде и важните обобщения за бъдещата работа.
   Каза и това:
    „Днешното наше Национално съвещание по стопанските и икономическите  въпроси на Съюза на глухите в България, в което участвате Вие – като първостепенни субекти в тази дейност, е  изключително важно за бъдещето на нашата стопанска дейност.
   Защото дойде времето да кажем – как трябва да се справим с проблемите на времето и с днешната икономическа ситуация, която ни предлага правилата и на някаква нова европейска система.
   Винаги съм казвал – да можем! И сега вярвам. Защото знам – нашите предприятия са уникални, няма такива по света, които са създадени от и за глухите хора.
   Вярно е - преди двайсет години икономическата ситуация се промени – минахме от планова към пазарна икономика.
  Държавните поръчки спряха – всъщност, държавата абдикира въобще от нашите проблеми.
Започнахме да се борим сами. Трудна борба имахме. И сега имаме – за запазването на предприятията ни.
  В тази борба съм разчитал винаги на Вас, управителите на нашите предприятия, на главните счетоводители, на изпълнителския състав на нашите предприятия. Разчитал съм на Вашата инициативност, разчитал съм на Вашите мениджърски умения, на Вашата корпоративност и гъвкавост в новите условия.
  Не всички оправдаха доверието ми. Някои уволних, защото не се справиха достойно и с чест за нашата кауза. На това Национално съвещание днес искам всеки един от Вас, които присъствате тук, с отговорност да каже - какво ще стори в тези днешни условия, в които се намираме сега - не само, за да оцелеем и за да ни има. А за да успяваме в бъдещето. И отново да наложим себе си като новатори, дори и при новите европейски правила.
   Много ми се иска първо да успеем да преодолеем натрупаното през последните години, но наложено ни от икономическите условия, чувство на недооцененост. Много ми се иска обаче, за да може да стане това, да преодолеем и натрупаната в последните години традиционност на  мисленето, на действията, а и на  бездействията. Всеки казва - положението е лошо. Но какво, да го търпим ли така? Какви са предложенията за промяна, какви са действията, с които да бъде осъществена тази промяна? Никой не трябва да храни илюзии и да очаква, че всичко ще бъде решено наготово.
  Стратегията, която приехме на Извънредното Общо събрание на СГБ по стопанските въпроси в Стара Загора, през  декември 2012 година , даде тъкмо тази насока за мислене и действия. Сега - в 2014 година, правим равносметка. Изпълнена ли е задачата? Направено ли е всичко нужно за стабилизирането на предприятията ни?
   Смятам, че не е достатъчно.Ние не можем да правим компромиси с Решенията на Извънредното Общо събрание в Стара Загора.
   При това положение, днес обръщам внимание, че задача на управителите е да успеят да направят всичко необходимо за стабилизиране на предприятията ни до края на 2014 година. Ако имат нужда, нека всеки ден да се обръщат към нас – за помощ, за съвет, за подкрепа.
  Но ако не смогнат, трябва да се разделим.
  Няма друго положение!
  Необходимо е сега в нашите предприятия да се промени стилът на работа.Но още по-важно е да се променят и методите на ръководство. Това е доказаното изискване!
  А предприятията ни са толкова човешки нужни. Заради работата на глухите хора в тях, заради помощта, която могат и трябва да оказват на Районните организации.
  И нека всеки, според своето достойнство и възможности, да успее да се справи с предизвикателствата, пред които ни е поставило днешното време. В името на работата и достойнството на глухите хора!”
  Националното съвещание продължи в сериозен  работен порядък. Всеки от управителите бе длъжен да даде пред всички своя отчет за извършеното. Всеки бе длъжен също така да отговори, пред всички, и на някои неудобни въпроси на председателя. И да даде открито своите ангажирани обещания за бъдещето.  Пред всички!
  И ако важи поговорката: „Казана дума – хвърлен камък” – то надеждата за доброто развитие на предприятията ни ще се реализира.
    Нека е така!


  СЪТРУДНИЧЕСТВО                                                         

ПАРТНЬОРСТВО ЗА ИНТЕГРАЦИЯ

НА ХОРАТА С УВРЕДЕН СЛУХ

 На 29 март т.г. в залата на столичния хотел „Акорд” се състоя  Петата специализирана конференция по изпълнението на проекта „Изграждане на центрове за подкрепа на хората с увреден слух” на Съюза на глухите в България, по договор за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” – схема „Съпричастност”. Благодарение на този проект бяха успешно създадени два Центъра за подкрепа на хората с увреден слух – в София и в Пловдив.

  От старта на проекта – през май миналата година, досега помощ и  подкрепа в двата Центъра са потърсили 505 души с увреден слух. Всички  те са получили и консултация – юридическа, социално- психологическа и трудово-правна, за своите проблеми и желания за по-добра реализация в днешните условия на живот. 83 души с увреден слух са започнали постоянна работа по трудов договор, с помощта на специалистите в двата центъра.

 Залата на хотел „Акорд” бе препълнена. Повече от 150 участници дискутираха постигнатото по този европейски проект на Съюза на глухите в България. Тук бяха ръководителите на проекта – г-н Васил Панев, председател на СГБ, г-жа Мая Георгиева, главен счетоводител, г-н Златко Танев, координатор на проекта и г-жа Пепа Аврамова – технически изпълнител.

   Тук бяха и работещите в двата Центъра – психолози, експерти - пазар на труда, жестомимични преводачи и ИТ специалисти.

  Конференцията бе открита от председателя на Съюза на глухите в България  г-н Васил Панев. Той отбеляза, че това е Петата конференция,  свързана с работата по проекта, спечелен от Съюза на глухите в България по Европейска оперативна  програма, в схемата „Съпричастност”.

  „В предишните конференции в Стара Загора, в Пловдив и в София - каза той,  ние ви запознавахме за работата на двата Центъра в подкрепа на пората с увреден слух. Тази конференция е предпоследна. През месец май проектът ще приключи. Ние сме доволни от работата на двата центъра за свършеното досега за глухите хора. Надяваме се и всички, които са потърсили съдействие, да са имали успех.”

  Думата после той даде на г-н Златко Танев, координатор на проекта, който изтъкна, че двата Центъра за подкрепа на хората с увреден слух в София и в Пловдив, са единствените центрове в страната, които предлагат конкретна помощ и услуги на хората с увреден слух. Всички, които се нуждаят от подкрепа и мотивация, за да преодолеят бариерите, които ги поставят в неравностойно положение, могат да получат адекватна подкрепа от специалистите в Центровете и да намерят най-добрата възможност за професионална реализация на пазара на труда.

  От началото на май, миналата година, когато проектът стартира, досега в двата центъра са регистрирани общо 505 човека с увреден слух - в София  231,  и в Пловдив 274.  Те всички са получили консултация – юридическа,  социално- психологическа, и трудово-правна, за своите проблеми и желания за по-добра реализация в днешните условия на живот. До работодателите са изпращани писма с автобиография на кандидатите, а за интервютата са били давани указания и са били придружавани до местоработата. От май, миналата година досега са започнали работа 83 човека с увреден слух.И това е успех, защото тези хора са получили ново самочувствие в живота, нова гордост за реализация и успех.

   Последва представянето на екипите на двата Центъра

  Както служителите в Центъра в Пловдив, така и работещите в Центъра в София представиха своята добра работа. Всъщност, ние ги познаваме вече - като добри специалисти, отдадени на работата си за хората с увреден слух.

  Софийският център представи дейността си в последните месеци в общините на югозападна  България  - в Дупница, Сандански, Петрич, Плевен и други. Г-жа Маргарита Стефанова, психолог от Центъра в София, определи програмата като адекватна и гъвкава  за прилагането на иновационен модел, предназначен да обслужва хората с увреден слух. Хората ни се довериха, отвориха врата за нас. А ние, се постарахме с всички сили да ги консултираме, да ти подкрепим, да потърсим съдействие в различните институции,работодатели и в бюрата по труда.

  Г-жа Фани Владимирова, психолог от Центъра в Пловдив също изтъкна личната работа на всеки един от екипа за промяната на нагласата на всеки човек с увреден слух в търсенето на работа. Имахме и трудности – каза тя. Някой отишъл на работа, но не му харесало, отишъл си. Но не ни се обажда. Работното място стои празно, а работодателят не иска и да чуе вече за нас. Как да предложим друг човек с увреден слух на това място?  Други пък работодатели с удоволствие наемат  наши работници – защото някой се е представили добре. Ще ги приемат и в бъдеще. Всъщност, всеки от нас трябва да се научи да знае какво умее.

  Много въпроси последваха от залата. Повечето от тях бяха свързани със срока на договорите за работа. Вярно, първоначално трудовите договори се сключват с шест месечен изпитателен срок. А после, когато центърът приключи да работи, какво?

  Е, тук вече отговорът е ясен  - който успял да се представи и да работи добре, разбира се, че ще продължи да работи . А който не е положил усилия да се справи  - никой не може да му помогне.

  И още – кои са най-важните позиции на работодателите, за които ние можем да кандидатстваме. Отговорът бе такъв – Работодателите са предимно в сферата на шивашката и обувната индустрия, в строителството, фирми за монтаж,  в хотелиерството и ресторантьорството, в сферата на услугите по хигиенизиране – в автомивки, офиси и др.

  Въпроси последваха и за времето, след като проектът приключи. Кой ще помага за намиране на работа.

  Отговор даде г-н Златко Танев.

  „Тази схема приключва през месец май. Очакваме тя да продължи с нов програмен период. Искаме тя да се отвори по-рано от есента, за да продължи същинската работа на Центровете. А защо да не бъдат отворени нови  Центрове и в други градове на страната. Нашата надежда е, че този труд, който бе положен от един голям екип от хора, да продължи. Както ние, така и вие самите сте се убедили в полезността на резултатите от този труд, в който всички бяхме съпричастни. И се надяваме, че ще продължим за следващ период.

  Това, което се очаква в новия програмен период , е  да се открият  курсове за обучение. Безплатни. Както за квалификация и преквалификация, така и за изучаване на езици. В много от градовете, в които бяхме и в срещите, които проведохме, един от водещите въпроси беше за квалификацията на хората с увреден слух. Очакваме в най- скоро време такава възможност да се открие – още през есента. Ние ще ви информираме. За да може да участвате.

  В заключение г-н Васил Панев каза така:

  Уважаеми дами и господа,

   Днес вие се запознахте с работата на двата Центъра – в София и в Пловдив, които бяха създадени за ваша помощ. Това ние постигнахме с много трудности. Надявам се и в бъдеще да имаме възможности и да продължим да подкрепяме хората с увреден слух.

  Проблемите ни са трудни. Имаме много млади хора, които завършват специализираните училища за глухи деца, с много слаба подготовка, с много ниско образователно ниво. Това е наистина един много сериозен въпрос. Смятам, че тук става дума и за работата и грижата от страна на държавата. Ще имам в скоро време среща с министъра на труда и социалната политика. Ще искам да имам отговор от него – как трябва да се осигурява работа на глухите хора. В България има наистина много безработни, но как да подобрим положението на хората с увреден слух?

  Много важно е да се подобрява квалификацията на нашите глухи хора. Много фирми избягват да се ангажират с нашите членове.

  Не е много добро състоянието и на нашите съюзни предприятия. Ние ще продължаваме да работим и да правим всичко възможно те да се запазят в това тежко време.Голяма грижа е това за ръководството на СГБ. Но ние имаме сили да се борим и ще направим всичко възможно, за да решим въпросите в подкрепа на хората с увреден слух.

  Тази година е юбилейна за Съюза на глухите в България – ще честваме  80-годишнината от неговото създаване. Много е направеното досега. Затова нека и всички вие, във вашите Районни и териториални организации да отбележите по достойнство този празник.

  Освен, че е юбилейна, тази година ще е конгресна за СГБ. На 10 април , когато ще се проведе Общото събрание на пълномощниците, ще решим кога да се проведе Отчетно-изборното събрание на СГБ.

  През месец септември ние ще проведем и нашият Национален туристически събор – в град Доспат. Приятно ми е да ви съобщя, че успяхме да спечелим проект за финансирането му и ще осигурим дори и пътните разходи на нашите членове.

  Желая да бъдете дръзновени!

  Желая да бъдете живи и здрави!


  ТЕРИТОРИЯ НА МЛАДОСТТА                                     

Диамантите в зала „Диамант”

  На 29 март в петзвездния столичен хотел „Принцес” се състоя Националния пролетен бал и конкурсът за красота „Мис и Мистър Тишина”. Възобновената традиция на конкурса отбеляза 20 години и показа професионализъм на световно ниво.

  Конкурсът „Мис и мистър Тишина” бе под патронажа на Районната организация – София, и МРО - София, съвместно с Фондация „Глухи без граници”. Илиян Радев, координатор на РО София, заедно с ръководството на МРО София - Янка Трачук, Александър Иванов, Дочка Велева и Цветелина Мариноваи Мария Косева осигуриха чудесна организация, качествен контрол и навременна помощ по време на мероприятието.

  Събитието уважиха председателят на СГБ Васил Панев, зам. председателят Николай Нинов, координаторът на РО Пловдив Спаска Джангозова, членове на ръководствата на РО от Шумен и Дупница.

  В ролята на водещи влязоха Янка Трачук, председател на МРО-София, и Митко Якимов от Фондация „Глухи без граници”.

  Спонсори и спомоществуватели на конкурса бяха СГБ, Галерия „Палитра” и фризьорски салон „Деми”с коафьор Мила Попова.

   За пръв път в културната история на СГБ конкурсът за красота „Мис и Мистър Тишина” бе проведен отделно от Националния пролетен бал. С това той придоби статута на събитие от световна величина заради усещането и атмосферата на световните подиуми, което вдъхна самоувереност на младите хора като участници в това престижно мероприятие. То им даде шанс чрез победата да представят по най-добрия възможен начин България чрез себе си на международния конкурс за красота в Чехия.

  В провеждането на мероприятието организаторите показаха стил, класа и изключителен професионализъм. Традицията на конкурса, възобновена преди 20 години, събра за участие младежи и девойки от София, Пловдив, Сливен, Асеновград, Перник, Търговище и Момчилград, които дефилираха със завидна вещина, чар и умения.

   Отблясъците на залязващото слънце позлатяват фасадата на хотел „Принцес”, в чиято зала „Диамант” само след няколко часа ще блестят с красота и младост  принцове и принцеси от различни краища на страната.

  Във фоайето на петзвездния хотел гостите трепетно очакват онзи момент, в който стъпките им безшумно ще се плъзнат по червения килим към местата около подиума. Прекрасната зала с меко осветление е предостатъчна да побере огромния брой гости, дошли да споделят вълненията на участниците и заедността с приятели.

   Екранът над подиума просветва с червени букви, под които синее логото на Съюза на глухите в България – 80-годишната институция, към чиято история като наниз перли ще се прибави и този бал, в детайлите на който си личат грижата, вниманието и обичта, с които организацията прегръща поколението свои млади последователи с увреден слух.

  Редиците от двете страни на подиума бързо се пълнят със зрители. Петчленното жури на масата с черно сукно ще има нелека задача – и десетимата участници в конкурса (с числен превес на дамите), са чудесни и с вълнение репетират последните подробности от представянето си.

  Появата на двамата водещи в облак от музика предизвиква аплаузи. Синхронът между двамата бе невероятен – Янка Трачук, освен чудесен лидер на младежите е също и личност с невероятен артистичен талант, изливан неведнъж в пантомимни изпълнения и художествени изложби. Митко Якимов бе пластичен и очарователен с жестовия превод. С джентълменски подход той целуна ръка на колежката си и след приветствено обръщение и забавна размяна на импровизирани реплики двамата отправиха топла покана към председателя на СГБ Васил Панев, който произнесе кратка, но съдържателна реч. С малко, но сърдечни думи той поздрави всички присъстващи за удоволствието да ги види събрани тук, в тази важна за младите членове на Съюза вечер. Г-н Панев пожела на гостите незабравими мигове и преживявания, а на участниците – отлично представяне и успех.

    Свежите водещи представиха след това и журито: Илияна Вълчева от Фондация „Каузи”, Росица Караджова - „Мис Тишина 2010”,Дамян Калчев – член на Районния съвет към РО София в СГБ, Лина Паунова от галерия „Палитра”, и Боряна Нанкова – „Мис Тишина 2001”.

  А след това, в нов облак от музика, със самоуверена походка и маниер на професионални модели по подиума ефирно и с грация се понесоха и самите участници. Първа бе Велмира Стефанова (22) от Търговище, чийто дрескод бе изцяло в черно-бялата гама. Последва я Атанас Калинов (24) от Пловдив, трета бе Катя Колева (19) от Пловдив, четвърти разходи по подиума внушителните си 185 см Драгомир Драгомиров (24) от Сливен, пета показа стройна снага Силвия Чан (26) от София, Стела Петкова (20) от София бе шеста, следваше я Иво Ласонов (20) от София, осма бе Таси Ганичева (18) от Пловдив, която бе и най-дребничката участничка с 158 см. Лъчезар Живков (24) от Перник и Юммгюл Сали (25) от Момчилград завършиха парада на красотата в първия кръг от представянето си с всекидневно облекло.

  Скечове и свежи вицове, разказани от неподражаемия Панталей Христов (Пони), наситиха паузата с искрен смях. Във втори и трети кръг на конкурса младите момчета и момичета дефилираха по бански костюми, представиха се с артистични танцови изпълнения, в четвъртия кръг блестяха с прекрасни вечерни тоалети и стилни костюми. В последния, пети кръг от конкурса, участниците имаха възможност да отговорят на въпроси, които целяха да разкрият начина на мислене и мненията им по определени теми. И както се оказа, красотата не измества, а хвали ума.

  За втори път водещите поканиха председателя на СГБ, за да информира присъстващите за две други, също толкова значими за организацията мероприятия. Васил Панев спомена, че отчетно-изборната година ще стартира с отчетно-изборни събрания, на които ще се обсъди направеното за благото на хората с увреден слух през изминалата година. Безспорно най-очакван обаче е 80-тият юбилей на Съюза на глухите в България на 16 юли. Г-н Панев покани всички да се присъединят към това значимо за СГБ мероприятие, както и към 26-тият Национален туристически събор в Доспат на 5, 6 и 7 септември 2014 г.

 Време бе журито да обяви решението и избора си за победител в конкурса за „Мис и Мистър Тишина”, след като Пони за пореден път разсмя публиката с уникалните си умения и богата палитра от подходящи за случая вицове.

 Мигът на истината. Водещите до последно поддържаха с шушукане, намеци и полуусмивки градуса на напрежението кои са щастливите носители на короната и скиптъра. Третото място заеха Велмира Стефанова и Атанас Калинов. Вторият приз отнесоха Юммгюл Сали и Драгомир Драгомиров. А удоволствието да представят България в Чехия се усмихна на Силвия Чан и Лъчезар Живков, които стъпиха на почетния пиедестал.

  На въпроса, какво би направила с 50 000 лв, новата мис „Тишина България” сподели, че въпреки редовните фишове, с които участва в играта на тото, все още не ù се е усмихвал късметът да спечели голяма сума. Но при шанс да ги получи, би ги инвестирала в подкрепа за хора с увреждания и в образование за деца. Силвия получи короната си лично от ръцете на миналогодишната носителка на титлата Тина Николова, а наградата ù бе връчена от председателя на СГБ Васил Панев. Лъчезар Живков бе запитан дали би станал доброволец и къде би работил като такъв. Мистър „Тишина България 2014” заяви, че с удоволствие би се включил да помага на хора с увреден слух, с каквото и когато има такава възможност. Наградата, лентата и скиптърът му бяха връчени от координатора на РО София Илиян Радев.

 Всички участници в конкурса получиха и поощрителни награди на престижната марка за козметика Еstée Lauder, осигурени със съдействието на Фондация „Глухи без граници”. Призьорите с усмивка направиха финално дефиле и с искрено задоволство позираха при увековечаването на ценните за тях моменти на триумф.

 Янка Трачук и Митко Якимов закриха конкурса със същия артистичен размах и партньорски синхрон, приканвайки гостите да преминат в другата част на зала „Диамант”, където приглушените, дискретни светлини танцуваха по кристала върху прекрасни маси в бяло и червено. Време бе да започне Националният пролетен бал, в който игрите, танците, смехът и томболата с награди са само малка част от фееричната пролетна гала вечер.

 До малките часове на нощта ръководството на Младежката организация и РО София подгряваха градусите на настроението с разнообразна музикална и танцова програма, в която се изявиха с великолепно танго невероятните Наско Калинов и Кристина Григорова. Росица Караджова, която следва специалност „танцов театър” в НБУ, развълнува присъстващите с изпълнението си на „Катерино моме”, а Александър Георгиев от Пловдив изпълни с жестов превод песен на английски. Нестройните разлюлени хорà след това нагледно убедиха всички, че липсата на ритъм не е пречка, когато желанието да се забавляваш и да освободиш енергия е налице.

  Зала „Диамант” понесе и взривовете от дружен смях по време на томболата, когато дамско бельо, шалове и туники се оказваха притежание на печеливши от силния пол. Наградите със сигурност ще запазят спомена за великолепните преживявания, прекрасното меню и обслужване от страна на хотела, както и сърдечните приятелски срещи.

  В крайна сметка, пожеланието на водещите за пълноценно изживени мигове, за които да се разказва и преразказва на близки и приятели за тази незабравима вечер се сбъдна. Какво по-прекрасно има от сбъднато желание, още повече, когато срокът за организация на всичко бе само две седмици?

  Не липсваше и скепсис от страна на „доброжелатели”, които поставиха под съмнение организационните възможности и потенциал на организаторите, предвид кратките срокове и възникващите внезапно пречки и затруднения, които по-скоро бяха мотив и предизвикателство за справяне, отколкото повод за притеснения.Благодарение на енергичните усилия на Илиян Радев и Янка Трачук, в синхрон и съвместно партньорство с фондация „Глухи без граници”, конкурсът и балът бяха проведени на много високо ниво и се радваха на огромен интерес от членовете на СГБ.

   Когато се работи в екип и се влага душа, нещата винаги са наслада за сетивата.


  ЕВРОПЕЙСКО ИЗЛОЖЕНИЕ                                        

ТРЕТИ ЕВРОПЕЙСКИ ФОРУМ ЗА СОЦИАЛНО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО

   От 20 до 21 март тази година в Пловдив се състоя Трети Европейски панаир на предприятия и кооперации на хора с увреждания. Това е единственото в Европа Международно изложение на изделия от предприятия на социалната икономика. Съорганизатори на тазгодишния панаир на изделията на социалните предприятия бяха Министерството на труда и социалната политика, Европейската комисия, Европейската конфедерация на производствените кооперации и социални предприятия, Агенцията за хора с увреждания и Международен панаир – Пловдив.

  Изложението бе открито тържествено от Председателя на съвета на директорите на Международния панаир в Пловдив д-р Иван Соколов.

  В церемонията по откриването се включиха министърът на труда и социалната политика  д-р Хасан Адемов, както и зам. министърът Лазар Лазаров, изпълнителният директор на Агенцията за хората с увреждания Минчо Коралски, кметът на Пловдив Иван Тотев,  както и представители на европейските партньори. Сред официалните лица бе и председателят на Съюза на глухите в България г-н Васил Панев.

  В своето слово при откриването министърът на труда и социалната политика д-р Хасан Адемов отбеляза, че специализираните предприятия и кооперации са част от бизнес средата в България. Той отбеляза, че в началото на март Народното събрание е приело на второ четене промени в Закона за интеграция на хората с увреждания. Мерките ще подпомогнат този сектор от икономиката защото той е изцяло в интерес на хората с увреждания. Социалните предприятия допринасят за целите на стратегия „Европа 2020” като създават работни места, спомагат за социалното сближаване и насърчават достъпа на финансиране на социалните предприятия  чрез Европейския социален фонд в България.

  В Палата № 6 на пловдивския панаир бе представена продукцията на 82 социални предприятия и кооперации за хора с увреждания от България, Белгия, Румъния, Италия, Турция и Испания.

  Съюзът на глухите в България представи изделия на своите предприятия „Тих труд” от София,Пловдив, Дупница, Бургас, Стара Загора, Варна, Ямбол, Русе, Лом и Плевен.

  Пред елегантния ни щанд се спираха много хора. Видно, интересът бе голям. И към текстилните ни изделия, и към конфекцията, и към обувките и към кошерите за пчеларите..

  Но особено приятно ни изненада интересът на самият министър Хасан Адемов. Когато разглеждаше нашия щанд,  той неочаквано се спря и влезе вътре. Взе един от медицинските ни костюми и каза  - „Ето такова е било работното ми облекло повече от 20 години”. Може би не всички знаят, но министър Адемов  е лекар и  по специалност е анестезиолог.

  Каква по-добра оценка за нашето производство? Качествено е явно, след като и министърът го е носил 20 години!

  Спря се и пред витрината с изложените и произвеждани в Пловдив работни обувки. Наистина, „само в движение” спомена тук за разработването на европейска програма  за  производство  на обувки  за деца с увреждания. Какво пък – може в годините да се включим в нея.

  А на панаир – като на панаир. Множество хора, интерес и любопитство, оживление в търсене на най-доброто.

  Ние бяхме доволни. Интересът към нас бе заслужен.

  А накрая дойде и добрата вест: ГРАМОТА и ПЛАКЕТ  за иновативен продукт на Третия Европейски панаир на предприятия и кооперации от социалната икономика,  получи  „Тих труд” ЕООД Варна за  изработването на екологични хартиени пликове и торбички.


  ЕВРОПЕЙСКО КОНФЕРЕНЦИЯ                                  

„НАСЪРЧАВАНЕ НА СОЦИАЛНОТО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО – ВЪЗМОЖНОСТИ И

ПЕРСПЕКТИВИ”

   В рамките на Третия Европейски форум за социално предприемачество в Пловдив, на 20 мартт.г., в зала „България” на Конгресния  център на Международния панаир, се състоя Конференция с европейско участие, свързана с проблемите и възможностите за насърчаване на социалното предприемачество в страните от Европейския съюз.

 ВКонференцията взеха участие:г-н Марко Цурович, от Европейската комисия- ГД ”Предприятия и промишленост”, г-н Бруно Роландс, от Европейската конфедерация на производствените кооперации и социални предприятия /СЕКОП/,  г-н Сажин Плакало от Европейския център за социална икономика, г-н Петру Гафиук от Социални фирми Европа и др.

  От българска страна в конференцията участваха зам. министърът на труда и социалната политика г-н Лазар Лазаров, г-н Стилиян Беласопулов, председател на Националния съюз на трудово- производителните кооперации,  изпълнителният директор на Агенцията за хора с увреждания г-н Минчо Коралски,  както и представителите на Европейските организации за България.

  Тук бе и г-н Васил Панев, председател на Съюза на глухите в България.

  Конференцията бе открита от г-н Стилиян Беласопулов, председател на Националния съюз на трудово- производителните кооперации. Той  подчерта важността на този форум за обсъждането и предоставянето на по-добри възможности за развитие на социалното предприемачество. Отбеляза и един любопитен факт - че някои от организациите на хората с увреждания представят продукцията си тук, в Пловдив за 12-ти път. Сред тях е и Съюзът на глухите в България. Тази година ние изказваме благодарност за сътрудничеството на Националната федерация на работодателите на инвалиди, и лично на нейният председател г-жа Ели Тодорова.


В рамките на Европейския форум за социално предприемачество в

Пловдив, на 20 март т.г., се състоя и

КРЪГЛА МАСА НА ТЕМА: „РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНОТО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТО - РОЛЯТА НА ДЪРЖАВАТА И ОБЩИНИТЕ

  Водещ на тази важна дискусия бе г-жа Елка Тодорова, председател на Националната федерация на работодателите на инвалиди. Тук бяха дискутирани проблемите за иновциите и за конкурентноспособността  по схема „Подкрепа на предприятия и кооперации на хора с увреждания” 2014-2020 г., ролята на Европейския социален фонд по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” за развитието на социалните предприятия, Публично-частното партньорство между общините и социалните предприятия, както и опитът и добрите практики на някои общини. Бяха представени и дискутирани  финансовите инструменти в подкрепа на социалното предприемачество, както и някои практики публично частното предприемачество и съдействието на Европейските проекти.


  В ПЛОВДИВ                                                                        

Пролетен парад на красотата

 На първа пролет стартира 23-тият Италиански фестивал на красотата и прическата в Международен панаир – Пловдив. Церемонията бе на 21 март, петък, от 10:00 часа в Палата 2, организирана от „ChristianofRomaGroup" и Сдружението на българските фризьори. Три момичета с увреден слух от МОСГБ участваха в дефилето.

   Хора с увреждания на зрението и слуха бяха сред специалните гости на международния форум. В това издание социалният акцент бе фокусиран върху приобщаването на гражданите в неравностойно положение към красотата и модата. Поканени бяха председателят на Съюза на глухите в България Васил Панев и председателят на Националната асоциация на слепо-глухите у нас Димитър Парапанов. Над 100 незрящи от цялата страна получиха като подарък авангардни козметични каталози на Брайлова азбука по време на откриването на 23-тия Италиански фестивал на красотата и прическата в Пловдив. Първото по рода си в България издание за хора с нарушено зрение, което включва цялата гама еко продукти за коса с абсолютно рециклируеми съставки, бе разпространено безплатно до неделя, 23 март, в Палата 2 на Международен панаир – Пловдив. Синхронен превод на жестомимичен език от Александър Георгиев улесни присъстващите от цялата страна гости с проблеми със слуха и говора. Преводът протече едновременно със симултанния от италиански език. Момичета от МОСГБ – Младежката Организация към Съюза на глухите в България - се превърнаха в модели на тези световноизвестни стилисти. В продължение на 2 дни те дефилираха гордо на сцената, и бяха бурно аплодирани от многобройната публика. За нас, членовете на МОСГБ и СГБ, докосвайки се до този свят на красотата през тези дни, е едно незабравимо преживяване, коментираха 3-те момичета. Благодарим искрено на Организаторите от „ChristianofRomaGroup" за този подарък и жест за съпричастност.


  КАЛЕЙДОСКОП                                                              

Електронен жестов речник

със знаци на 16 езика

 

  Екип от специалисти в колежа в Донкастър, Англия, участвал в изследване на глухотата, са разработили в партньорство интернет страница за глухи хора, които искат да посетят или работят в различни европейски страни.     Чрез този европейски международен проект е реализиран нов цифрово-визуален жестов речник, в който се показва широка гама от често употребявани разговорни и професионални знаци, използвани в дърводелската индустрия, строителството, кетъринга и хотелиерството. Проектът е с название „Разпространение на жестовия знак” и се поддържа чрез програма „Леонардо да Винчи” на Европейската комисия. Сайтът е много удобен за потребителите – в полето за търсене се изписва търсената дума и след това се натиска с десния бутон на мишката върху знамето на страната, за да се види жестовият знак за тази дума – на шведски, английски (BSL), американски (ASL), немски, френски, испански, португалски, руски, естонски, литовски, латвийски, исландски, полски, чешки, японски и украински.

   Речникът съдържа също и детски жестове. Работата над проекта продължава и сега – речникът постоянно се попълва с нови жестове на различните езици.

  В бъдеще се предвижда повече страни да бъдат поканени да дадат своя принос и да се добавят допълнителни професионални области към сайта, който е на адрес: http://www.spreadthesign.com/


Изобретиха слухов апарат,

съвместим с мобилни устройства

   В началото на март т. г. компанията Apple заедно с датска фирма GN ReSound направиха презентация на съвместната си разработка - слухов апарат ReSound Linx, който работи в комбинация с мобилни устройства с операционната система iOS. Ларс Виксмоън, главен изпълнителен директор на ReSound в изявление пред медиите споделя, че чрез тази съвместна разработка компанията му „вижда възможност да създаде най-добрият в света слухов апарат чрез комбиниране на възможностите на променящите технологии и разпространението им в световен мащаб.” Микрослушалката на слуховия апарат се свързва чрез безжични стереослушалки с айпод, айфон или таблет, като предоставя възможност за ползване на много нови функции - пълна персонализация на настройките на апарата, видеоразговори, чатове, музика, филми, навигационна карта и др. в помощ на хората с увреден слух. Новата съвместна разработка на двете компании има над 1000 приложения в App StoreSM, така че може да си представим как ReSound Linx ще обогати живота на нечуващите хора. Единствената пречка (засега) си остава цената - около 3000 долара.


Жестов контрол при автомобилите

  Специалистите на Google,  продължават да работят по програмата Glass, за самоуправляващи се автомобили с интернет връзка. Google вярва, че може да направи живота на шофьорите по-лесен и да намали броя на катастрофите при разсейване, разчитайки на жестов контрол. Наскоро компанията получи правата за патент за жестов контрол в купето на автомобила. Вместо да търси бутони и контролни схеми, което може да бъде разсейващо, шофьорът може просто да помаха с ръка във въздуха. Навигацията не се ограничава до тук. Докосването на елемент на климатичната система, например, може да контролира температурата, а плавен жест надолу в близост до прозорците — да ги свали. Google би могла да интегрира тези възможности в отделна система за монтаж към различни автомобили, но не би било учудващо, ако компанията я запази за своя самоуправляващ се модел, който е в процес на усилена разработка. Освен гиганта Google, и от фирмата  Pioneerпоказаха ново GPS устройство, което поддържа управление чрез жестове. Устройството се нарича Raku Navi GPS, а въпросната иновативна технология, заложена в него - Air Gesture. Air Gesture работи на базата на инфрачервена технология и позволява на водачите на автомобили да управляват лесно GPS приемника си, без да натискат никакви копчета.Нужно е само едно замахване на ръката в близост до екрана на приемника, за да се отвори меню с навигационни команди.

Източник: http://www.onair.bg/


Тишина®


 

   

В момента има 13  гости и няма потребители и в сайта

© ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ