Брой 21 - 22 на в-к "Тишина" от 18 декември 2015 г.

 

ОТЧЕТНО ИЗБОРНО СЪБРАНИЕ НА

НАЦИОНАЛНАТА АСОЦИАЦИЯ НА

ПРЕВОДАЧИТЕ НА ЖЕСТОВ ЕЗИК В БЪЛГАРИЯ

   На 5 декември т.г.. в залата на районната организация на глухите в София се проведе Общото отчетно изборно събрание на Националната асоциация на преводачите на жестов език в България /НАПЖЕБ/

   Присъстваха както преводачите от и на жестов език от цялата страна, така и специално поканени гости, сред които председателят на СГБ Николай Нинов; Светлозар Парапанов, изпълнителен директор на Националната асоциация на сляпоглухите и директор на Националния център за рехабилитация на сляпо-глухи (НЦРСГ) „Хелън Келър”; Христина Чопарова, медиен експерт на СГБ; Дамян Калчев, председател на РО-София; Илиян Радев, координатор на РО-София, Лилия Ангелова от Пазарджик; Борислав Денков, председател на ТО-Благоевград; Иван Бургов и Митко Якимов, председател на Фондация „Глухи без граници”.

   Съгласно изискванията на действащия устав, най-напред бе извършено преброяване на членовете, за да се установи, че от общо 55 членове на събранието присъстват 37 и има кворум и може да се проведе.

   Водеща на събранието бе Мария Каварджикова от Стара Загора, която най-напред поздрави с „Добре дошли!” присъстващи и гости, а след това даде думата на Николай Нинов, председател на СГБ, който отправи  кратко, но съдържателно приветствие към всички и пожела успешна работа и ползотворна дейност през 2016 г. на бъдещото ръководство, като завърши с думите: „Глухите хора имат нужда от вас!”.

   Ели Захариева, председател на асоциацията, прочете дневния ред, който с явно гласуване и пълно мнозинство бе приет от всички присъстващи. Дневният ред включваше следните точки:

1. Отчетен доклад за дейността (докладът бе прочетен от Ели Захариева);

2. Приемане на финансовия отчет за периода 2011-2015 г. (отчетът бе почетен от Мария Каварджикова);

3. Програма за дейността на сдружението през 2016 г., представена от Спаска Джангозова;

4. Обсъждане на измененията и допълненията в устава;

5. Обсъждане на Етичния кодекс измененията и допълненията в етичния кодекс на преводача;

6. Избор на ново ръководство (председател и Управителен съвет).

7. Текущи въпроси.

   За хода на разискванията и дебатите по време на Събранието, както и за изказванията на участниците и гостите, четете подробно написаното от Петра Ганчева на стр. 2 и 3 в брой 21-22 на  вестник „Тишина”.

 • Новият председател на НАПЖЕБ е Милена Гъркова.
 • Членове на новия управителен съвет са: Цветан Кунчев, Альоша Станимиров, Марина Пенева и Светлозар Парапанов.
 • Членове на комисията  за контрол и спазване на етичния кодекс са: Пламен Константинов, Ирена Вачева и Ружа Шуманова.

 

 


 

8 ГОДИНИ МЛАДЕЖКА ОРГАНИЗАЦИЯ КЪМ

СЪЮЗ НА ГЛУХИТЕ В БЪЛГАРИЯ

   На 3 декември 2015 г., от 18.00 ч в зала 1 на СГБ Младежката организация отбеляза своя 8-ми рожден ден.

   Организацията на младите хора с увреден слух прави първите си стъпки на 9 номерви 2007-ма, и оттогава до сега има натрупан в актива си солиден опит в организационно отношение. В над 80-годишната история на СГБ допреди 8 години не е съществувало младежко звено. Но то се заформя, расте и преследва цели и задачи, свързани с благоденствието на младите хора с увреден слух, подобряване качеството на живота им чрез промени в българското законодателство и в съответствие с Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания.

   МОСГБ е млада, но има в актива си международни участия и срещи, прекрасни инициативи на местно ниво и към СГБ, подпомагане на младите хора с увреден слух в намирането на работа и интегрирането им в приятни и полезни мероприятия. През октомври  2011 г., на генерална асамблея на Европейската младежка организация на глухите (EUDY) България става 23-тата държава-членка, в която усилията на младите активисти в системата на СГБ най-после получава международно признание.

   София Калинова, делегат на Младежката организация на това мероприятие, е и председател на МОСГБ до 2013г. Първият председател на организацията е Костадинка Узунова, а последният – Росица Караджова. Председателят на Съюза на глухите в България Николай Нинов е първият секретар на МОСГБ, а Дамян Калчев, председателят на РО София, завежда туризма и културно-масовата дейност на Младежката организация през 2010/11 г. Негов е и проектът за логото на МОСГБ, което изразява идеята за заедност и представлява екип със сключени длани, чиито първи фигури образуват буквата М. М като младост, но и като мъдрост.

   Председателят на СГБ Николай Нинов и Председателят на РО София Дамян Калчев бяха специални гости на годишнината на Младежката организация, отбелязана в Международния ден на хората с увреждания от новото ръководство начело с Росица Караджова.

   Николай Нинов поздрави младежите с пространна реч, като разказа за своето участие в историята на организацията като неин пръв секретар, а в края на речта си връчи юблейна плакета.

   Дамян Калчев усмихна всички като заяви, че за съжаление председателят е казал всичко нужно и за него не е останало какво още да допълва. Той изрази надеждите си, че организацията и занапред ще работи в посока развитие и обогатяване на целите. Като автор на много идейното лого на МОСГБ, Дамян Калчев обясни идеята му - емблемата на организацията има част от логото на СГБ като знак, че МОСГБ е част от Съюза.

   Росица Караджова изрази уважението си към двамата специални гости, като им подари своята книга „Ритъмът на сърцето” и представи презентация, в която бе показан пътят на Младежката организация до момента в история, дати, ръководства.

   Осмият рожден ден на Младежката организация уважиха много млади хора от предишни ръководства, които споделиха опита и трудностите, преодолени в името на общата кауза. Иво Роберто Христов, като бивш член на УС и отговорник за туризма, разказа за своята дейност и накратко за проекта с фотопътуване из интересните места на България. Пламен Симеонов, понастоящем отговорник по културно-масовата дейност и туризъм, прикани членовете да изкажат мнения и предложения. Людмил Гетов попита защо няма информация за международната дейност на МОСГБ.  Г-ца Караджова се съгласи с липсата на информация, и каза, че има публикувана информация в клип, но въпреки това ще се постарае да реши този проблем.

   Споменат бе пищният юбилей на МОСГБ през 2012 г. в Пловдив, където гостуваха и чуждестранни партньори на организацията от Европейския съюз на младежите с увреден слух (EUDY); също и участията на Младежката организация в Генералната асамблея на Европейския младежки лагер в Приморско през 2014 г. и др.

По покана на председателя Николай Нинов на юбилейната среща присъстваше и медийния експерт на СГБ Христина Чопарова. Като журналист и редактор във в. „Тишина”, през последните години тя спомогна много за широкото медийно представяне на МОСГБ. Като специален кореспондент на вестника, отрази дейността на МОСГБ на Генералната асамблея и Младежки лагер на Европейския съюз на глухите младежи (EUDY) в Приморско през 2014; отрази пространно 5-тият юбилей на МОСГБ в Пловдив и изборите на ръководство на организацията в СГБ през 2014-та. При съставянето на юбилейния сборник по случай 80 години от основаването на СГБ, събра и подготви цялата налична информация за Младежката организация.

   На 8-мия рожден ден на МОСГБ, вече като медиен експерт на СГБ, тя говори кратко за новата медийна политика, част от която е създаването на информационни клипове с участието на млади хора с увреден слух - конкретно с председателя на Младежката организация към СГБ Росица Караджова. Г-ца Чопарова поздрави младите хора и им пожела успехи, както и по-активно участие в медийните дейности на СГБ.

   Срещата на младежите завърши около 20.00 ч., в приятни разговори, спомени и бъдещи планове.

   Пред новото ръководство (избрано съвсем наскоро), тепърва се откриват много нови възможности за едно по-добро бъдеще за всички млади хора с увреден слух.

 


   3 ДЕКЕМВРИ                                                                

 

МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН ЗА ХОРАТА

С УВРЕЖДАНИЯ

 • Вече 23 години /от 1992 г. и досега/, по инициатива на Организацията на обединените нации, светът отбелязва на този ден – 3 декември, своята подкрепа и  съпричастност към хората с увредено здраве.
 • На този ден по традиция,  хората с увреждания напомнят на обществеността за своите проблеми, но и показват своите възможности и способности.
 • Тази година Организацията на обединените нации отбелязва Международния ден с мотото: „Въпросите за включване – достъпност и упълномощаване на хората с всички способности”.

   В навечерието на Международния ден за хората с увреждания, в Министерството на труда и социалната политика се състоя среща на вицепремиера и министър на труда и социалната политика Ивайло Калфин с представители на Национално представителните организации на и за  хората с увреждания.

  В своето слово г-н Калфин отбеляза че, „Хората с увреждания са част от нас и от човешкото многообразие. Хората с увреждания, както и всички граждани, са носители на права, което им дава възможност да взимат самостоятелни решения за своя живот, спазвайки принципите на свободно информирано съгласие, имат право на равни възможности без каквото и да било дискриминативно  отношение. Министерството на труда и социалната политика работи за гарантирането на повече възможности и подобрен достъп до пазара на труда на хората с увреждания в социално отговорна бизнес среда.”

   Министърът направи равносметка за предприетите законодателни инициативи на Министерството на труда и социалната политика в подкрепа на хората с увреждания. Подготвен е нов Закон за социалното подпомагане, разработени са изменения и допълнения в Закона за интеграция на хората с увреждания. И допълни, че неотменно ще бъде следвана политиката за подобряване качеството на живот на хората с увреждания и за недопускане на дискриминация по признак „ увреждане”.

   На срещата присъстваха ръководители на Национално представителните организации на и за хората с увреждания в България, както и представители на правозащитни организации.

   Те поставиха изискване за сериозно и отговорно обсъждане на проблемите във връзка с проекта за промените на ТЕЛК, за  помощно-техническите средства, както и за някои  отнети привилегии на хората с увреждания.

   Международният ден на хората с увреждания бе отбелязан и в нашите Районни и териториални организации на глухите.

   За инициативите може да прочетете на стр. 4 на в. „Тишина”.


   ЮБИЛЕЙНИ ТЪРЖЕСТВА                                      

 

РАЙОННАТА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ГЛУХИТЕ

В ГОРНА ОРЯХОВИЦА ЧЕСТВА 70 ГОДИНИ ОТ СЪЗДАВАНЕТО СИ

70 ГОДИНИ - ЕДИН ЧОВЕШКИ ЖИВОТ

 • На 29 ноември 2015 г. в Младежкия дом на град Горна Оряховица, се проведе тържество, посветено на този юбилей.
 • Присъстваха над 130 човека – членове на РО и съмишленици.
 • Гост на юбилейния празник бе Председателят на Съюза на глухите в България г-н Николай Нинов. Той връчи на РО в Горна Оряховица юбилеен плакет

   На тържеството присъстваха бивши председатели на РО - Асен Ангелов, Елена Върбанова, както и  много от дългогодишните активисти-ветерани Величка Миладинова, Койка Христова, танцьорът Китон Кузманов, дългогодишната преводачка Стефка Марчева, самодейци и активисти. Присъстваха и представители на ТО Габрово, Велико Търново и Елена. И на всички бяха поднесени цветя, а на входа бяха поставени табла със снимки от историята на дружеството, различни организационни, културни и спортни мероприятия.

   Тържеството бе открито от председателя на РО Ценка Калчева, която прочете кратка информация за историята на организацията, създадена от Димитър Краев и група ентусиасти - ученици в столарското училище в Петропавловския манастир край град Лясковец и техни съмишленици, готови да помагат на хората с увреден слух. Горна Оряховица е избрана за това събитие поради стратегическото й място на картата на България, най-вече заради добрите транспортни жп връзки.

   Ръководството на новосъздадената районна организация започва активно да подпомага създаването и развитието и на предприятието „Тих труд” и на учебно-производственото предприятие „Труд”, подготвило поколения много добри специалисти в няколко професии, реализирали се в предприятията на СГБ. През времето, в продължение на тези 70 години, районната организация е развивала и продължава да развива много добре организационна, културна и спортна дейност.

   Поздравления направиха председателят на СГБ г-н Николай Нинов, г-жа Мая Цекова – представител на дирекция „Социално подпомагане”, общинският съветник Павлинка Николова, председателят на РО на глухите в Плевен Димитър Петров. Бяха прочетени и приветствия от РО-Русе и Стара Загора, с подаръци за организацията. Поздравления с песни с мимика и жест ни направиха приятелите ни от Плевен - Кремена Петрова и Пламен Димитров. Кулминацията на тържеството бе спектакълът „Другият”, представен от габровския Мим театър, с художествен ръководител д-р Тодор Шандурков. Всички присъстващи изгледаха представлението с голям интерес, тъй като сюжетът разказваше историята на глух човек. Особено приятни бяха моментите, в които ветераните и хората, отдали живота си за делото на глухите, за издирването и подпомагането им в различни сфери, се просълзиха от проявата на внимание и почит пред всички. Когато всичко завърши, на много от хората не им се тръгваше и останаха в салона. На всички за спомен от събитието бяха раздадени дипляна, възпоменателно магнитче и много бонбони за довиждане.

   Този празник нямаше да се случи без помощта на дългогодишните активистки на РО Милка Маринова и Йонка Дамянова. И ще остане незабравим в сърцата на всички участници и присъстващи - запомнен и разказван от всички тях - почувствали до дъното на душите си преживяното, за да го предават във времето така, както са го запомнили: незабравимо и стойностно.

 

* * *

РО НА  СГБ - СЕДЕМДЕСЕТ ГОДИНИ

ОТ ИСТОРИЯТА НА ВАРНА

 • На 14.11.2015г бе празничният ден на който Районната организация на глухите във Варна отбеляза своя 70 годишен юбилей.
 • Тържеството се състоя в едноименния ресторант „Варна”, в присъствието членове, симпатизанти, ветерани и гости.

 

  Учредителното събрание, на което се поставя началото на Районното дружество на глухите,  се провежда на 15 август, в далечната 1945г., в една от стаите на училището за глухи деца в гр. Варна. В новосъздаденото дружество обединяват сили 17 души, пет от които са чуващи, а 12 глухи. Председател на  първия управителен съвет  / сега Районен съвет / става Димитър Стоянов Райчев, а секретар Дечо Денев – сурдопедагог в училището за глухи деца в гр. Варна. Едни от първите членове и активни дългогодишни деятели са Михаил Съркаджиев, Йорданка Петкова, Никола Митев, Цвятко Иванов, Александър Станчев (също сурдопедагог).

   За да бъдат почетени за дългогодишна и самоотвержена работа, на тържеството бяха наградени с плакети някои от най-активните дейци през годините, начело с г-н Иван Кателиев, председател на Ваненската РО от 1963 до 2001г.

  Другите наградени бяха:

  Богомил Цонев - дългогодишен участник в ръководните органи на организацията, сегашен зам. председател, бивш самодеец и дългогодишен състезател по ориентиране;

  Дамян Георгиев - дългогодишен участник в ръководните органи на организацията, един от създателите на туристическото движение на глухите във Варна, дългогодишен състезател по ориентиране;

  Тодорка  Пенчева - дългогодишен участник в ръководните органи на организацията, активен самодеец - мим , дългогодишен състезател по ориентиране;

  Катя Благоева - дългогодишен участник в ръководните органи на организацията, активен самодеец, председател на клуб ” Трета възраст”;

  Недялка Желязкова- дългогодишен участник в ръководните органи на организацията, председател на „ Клуба на жените”;

  Не бяха забравени и активистите от ТО Добрич, които със своята работа, през годините активно подпомагаха дейността на Варненската организация - Мария Ангелова и Петя Митева- сегашен председател.

  Плакети бяха дадени и на двама души,  които не са членове на СГБ, но с работата си през последните години показаха съпричастност към проблемите на варненските глухи - Мария Димитрова - дългогодишен ръководител на танцовия състав,  и Станислав Иванов- общински съветник, на когото дължим редица социални придобивки през последните години.

  След поздравленията от г-н Иванов, гостът от гр. Пловдив – Стоян Герджиков прочете поздравително писмо от г-н Альов, председател на РО Пловдив, и сам поздрави присъстващите с песента „Душа”. Председателят  на РО Варна и водещ на събитието, г-н Демиров, прочете писмо от г-н Николай Нинов, председател на СГБ по повод юбилея.

  Празничната програмата бе разнообразна и включваше различни видове самодейно изкуство: народни танци, песенно изпълнение, художествено слово, пантомима и уникалния таджикски танц изпълнен от Анжела Герджикова.

  Един от най-паметните моменти бе когато г-н Демиров изненада от името на варненските членове, г-жа Стойкова, като й поднесе часовник със символите на празника. По този начин  районната организация засвидетелства признателността към всеотдайната й работа за благото на варнеснките слуховоувредени граждани.

  Останалата част от тържеството мина в танци. Даже голяма част от персонала на ресторанта, които нямаха до момента никакви контакти с глухи, изразиха учудването си от умението на слуховоувредените да се забавляват и да танцуват.

  За довиждане много от членовете си пожелаха да се съберат след още 10 г.

Да им го пожелаем и ние!

* * *

 

70 години РО на глухите в Пловдив

ИСТОРИЯТА В ЦИФРИ И ФАКТИ

   На 26 ноември  1945 година по инициатива на учителя Стефан Гладков и на съратниците му: Яко Панижели, Борис Маркулиев, Димитър Касъров и Киро Благоев, се свиква Учредетелно събрание, на което присъстват 21 глухи и 3 чуващи учители от УГД и се взема решение за учредяване на Дружество на глухите в Пловдив, с председател Димитър Касъров.

   Започва апостолска, къртовска работа в големите селища – Пловдив, Пазарджик, Хасково, Стара Загора, Смолян, Карлово, Панагюрище и др. Слага се началото на първични организации в тези селища.

   По-късно организациите в Хасково и в Стара Загора стават самостоятелни Районни организации.

   В своята дейност – до днес, председатели са били: Димитър Касъров, Илия Пейчев, Денчо Даскалов, Тачо Тачев, Рангел Андреев, Драгомир Драголов, Спас Кумчев, Димитрия Мудева, и от 2011 година насам Красимир Альов.

   Най големи успехи за масовизирането на организацията са постигнати при Илия Пейчев, Тачо Тачев и Денчо Даскалов. Тогава организацията достига 1650 членове.

   Организационни секретари са били Иван Димов, Стефан Гладков, Божидар Божичков, Александър Кондоними, Иван Генев, Стоян Арабаджиев, Бохо Бохосясян, Тодор Кацаров и Спаска Джангозова.

   Връх на дейността организацията бележи при Спаска Джангозова, която вече 33 години е организационен ръководител.

 Днес пловдивската организация има новата слава благодарение на приемствеността на поколенията.

   Ето няколко цифри и факти:

 • Дружеството е носител на 37 купи, 8 плакети, и десетки грамоти и почетни знамена за делата си в художествената самодейност, спорта и туризма.

   В синхронното пеене, в пантомимата и в танцовото изкуство на нашите състави, не веднъж сме смайвали и чуващите зрители.

  Чаровницата Анжела Давлaтова е царица на руски, цигански, индийски и арабски танци.  Тя е наша гордост.

  Забележителни успехи е донесла нашата организация в спорта. Гичо Желев е носител на повече от 50 медала по борба и е единственият носител на статуетката „Ромул и Рем” от град Рим в Италия. Георги Владов също е носител на повече от 50 медала. А световни шампиони по борба от пловдивската школа са  Сава Якимов, Иван Тотолаков, Анггел Кремов и Иван Гецов. Всички те са удостоени със званието „Майстор на спорта”.

   Спортистите ни осъществяват два похода по билото на Стара планина от връх Ком до нос Емине на Черно море, както и два похода с лодки по река Марица  от Пловдив, до Свиленград.

  Това са ЗЛАТНИТЕ ДЕСЕТИЛЕТИЯ от 60-те до 90-те години на 20-ти век. Районната организация тогава има 17 териториални първични организации, от които 6 в Пловдив-градски, една в „Тих труд”, една окръжна в селата край Пловдив, и осем в големите селища на Пловдивски, Смолянски и Пазарджишки окръзи.

  Впечатляващо е нашето участие в Националните туристически събори. На много от тях – в Юндола, Язовир Батак,  на Студенец в Родопите, и два пъти  на язовир Доспат , ние бяхме единствени домакини.

  Преди три години се проведе при изключителен успех Юбилеен концерт в залата на Народния театър в Пловдив по случай 60-годишнината  от създаването на художествената самодейност в  Пловдивската Районна организация.

  За своята всеотдайна и активна дейност, двама наши ръководители са удостоени със званието „Почетен член на СГБ”.  Това са Денчо Даскалов и Спаска Джангозова.

  70-годишният юбилей бе почетен на специално събрание на Градската организация.

  Тържественото му отбелязване предстои в близко време, когато ще получим разрешение от Община Пловдив да ползваме голяма зала за целта, с богата художествена програма.

  Да ни е честит 70-годишният юбилей!

 


Тишина®


 

   

В момента има 30  гости и няма потребители и в сайта

© ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ