Брой 10 - 11 на в-к "Тишина" от 07 юни 2011 г.
 

НАЦИОНАЛНО СЪВЕЩАНИЕ – ДИСКУСИЯ

с управителите на ТД „Тих труд” ЕООД

Темата:

„СТРАТЕГИЧЕСКИ ВЪПРОСИ ЗА БЪДЕЩОТО РАЗВИТИЕ НА ПРЕДПРИЯТИЯТА”

бе събрала в хотел „Студенец” всички управители на съюзните предприятия „Тих труд”.

  Приятелството, усмивките и добрите чувства донесоха първото усещане. Та колко години вече тези хора работят заедно, колко години вече те отчитат пред своята общност онова, което са свършили. Досега винаги повече са били изтъквани успехите. А забележките – честни и строги, са били като указания за търсене на нови възможности и идеи.

Този път не бе така.

Защото въпреки указанията и насоките, въпреки изключителното желание, напредъкът е малък.

Още с първите думи на председателя на СГБ г-н Васил Панев, стана ясно, че диалогът ще бъде тежък и труден.

Ето как започна той: „Общото събрание на пълномощниците на СГБ, което се проведе през 2009 г., излезе с решение за създаване на Обща стратегия за развитието на нашите предприятия. Една година почти измина от тогава. Това бе времето, което Управителният съвет даде на всеки от вас да преосмисли своята работа и да даде своите конкретни – ама наистина конкретни, предложения за бъдещето на нашата промишлена дейност.


    НА 18 И 19 МАЙ 2011 ГОДИНА СЕ СЪСТОЯ                                                              

НАЦИОНАЛНО СЪВЕЩАНИЕ С ОРГАНИЗАЦИОННИТЕ РАБОТНИЦИ ОТ РАЙОННИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ НА СГБ

 

  Съюзният хотел „Студенец” за втори път през този месец стана център на национално събитие. За среща тук бяха дошли председателите и координаторите на районните дружества на Съюза на глухите в България.

  И за втори път работната зала бе „нажежена” от разговори, емоции, предложения и оплаквания. И съвсем не бяха случайни предложенията и тревогите, които бяха изказани. Бяха изстрадани от всекидневието и практиката на тези най-всеотдайни хора в нашия съюз.

  Тъкмо те са истинските посланици на СГБ по цялата територия на България. По 24 часа в денонощието – те са хората, които нямат почивка. Знаят дори по имена всичките си членове, знаят им проблемите, знаят и как да им помогнат. И нека днес да кажем едно „БРАВО!” за тяхното усърдие и всеотдайност.

Програмата на съвещанието бе кратка – само няколко точки. Формални лекции нямаше.

  Имаше разисквания – много разисквания, които трябваше да „избистрят” политиката и действията за работа по места. Най-съществената работа, която трябва да „пренесе” съюзните задачи до съзнанието на всеки един.


От 12 до 14 май в Палата № 10 на Международния панаир в Пловдив се състоя

ІХ -ТО НАЦИОНАЛНО ИЗЛОЖЕНИЕ НА СТОКИ И

УСЛУГИ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ И

КООПЕРАЦИИТЕ НА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ

   44 специализирани предприятия и кооперации се представиха на форума, в който участваха пет национално представени организации – Съюзът на глухите в България, Националният съюз на трудовопроизводителните кооперации, Националният съюз на кооперациите на инвалиди, Националната федерация на работодателите на инвалиди и Съюзът на слепите в България. Изложението се проведе под патронажа на министъра на труда и социалната политика Тотю Младенов. Присъства и зам. министър Валентина Симеонова, както и представители на правителствени, стопански и бизнес организации.


    КРЪГЛА МАСА НА ТЕМА:                                                                                            

„БИЗНЕС СРЕДАТА – ФАКТОР ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ

се състоя в рамките на ІХ-то изложение на стоки и услуги на специализираните предприятия и кооперациите на хората с увреждания в Международния панаир в Пловдив

   Дали темата на кръглата маса бе добре формулирана (или пък не), но голямата зала на пресцентъра на Международния панаир в Пловдив бе наистина препълнена.

Всъщност, всички тези официални гости и участници бяха дошли тук, за да разговарят по проблемите на ТРУДОВАТА ЗАЕТОСТ НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ.


  65 ГОДИНИ РАЙОННА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ГЛУХИТЕ                                      

ТЪРЖЕСТВО НА ДУХА И УСТРЕМА

   Един прекрасен юбилей събра стотици щастливи и усмихнати хора.На 14 май т. г. читалище „Христо Ботев” в Пловдив бе място за приятели, почитатели и съмишленици от цялата страна.Младостта бе знакът. Младостта - не само на годините, но и на духа.


   УЧИЛИЩЕ НАШЕ, ЗДРАВЕЙ !                                                                                       

УЧИЛИЩЕ НАШЕ, ЗДРАВЕЙ!

85 години по пътя на познанието в Пловдив

  85 години пловдивското училище,което носи името на "Проф. д-р Стоян Белинов", дава знания и разум на глухите деца.


Тишина®


 

   

В момента има 16  гости и няма потребители и в сайта

© ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ