Брой 15-16 на в-к "Тишина" от 21 септември 2011 г.

    СВЕТОВНОТО СЪБИТИЕ НА 2011 ГОДИНА    

XVI КОНГРЕС НА СВЕТОВНАТА ФЕДЕРАЦИЯ НА ГЛУХИТЕ И XVIII ГЕНЕРАЛНА АСАМБЛЕЯ НА СФГ

  • От 14 до 24 юли тази година град Дърбан в Южноафриканската република бе столица на два от най-важните форуми на Световната федерация на глухите.

  • Представители на 74 страни от целия свят участваха в работата на XVI конгрес на СФГ, който премина под мотото: "ГЛОБАЛНО ВЪЗРАЖДАНЕ НА ГЛУХИТЕ".

  • В рамките на Конгреса се състоя и XVII Генерална Асамблея на Световната федерация на глухите.

  • В работата и на двата форума от българска страна участваха г-н ВАСИЛ ПАНЕВ, председател на Съюза на глухите в България и почетен член на Световната федерация на глухите, както и г-н НИКОЛАЙ НИНОВ, заместник председател на СГБ.

 

alt

   ХVІ Конгрес, както и ХVІІІ Генерална асамблея на Световната федерация на глухите се проведоха в Международния конгресен център в град Дърбан. В тази забележителна със своята архитектура и функционалност прекрасна сграда, бяха осигурени най-добрите възможности за работа на 114-те делегати, дошли тук от 74 страни на света.

alt  alt

alt alt

 alt

 На 15 юли бе открит първият семинар на Генералната асамблея на СФГ, на който присъстваха официалните делегати.

  Г-н Марку Йокинен, председател на СФГ, започна  деловата работа и  даде първите насоки за  въпросите, с които ще се занимава асамблеята - запознаване с последните изисквания  на  Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания, както и с възможностите на делегатите да участват в поправките на устава на СФГ, и правилата за облекчаване на процеса за приемане на новите решения.

 Членът на Съвета на СФГ г-н Джоузеф Мъри /САЩ/ направи обзор на Конвенцията и обърна особено внимание за правото на използване на жестовия език в сферата на образованието. Той изтъкна като важен приоритет признаването на културната самобитност на глухите във  всяка една страна - както за приемането на  проекти, така и за изготвянето на съответните закони. Той напомни и факта, че за съжаление, в Комитета за работа по Конвенцията на ООН, който заседава два пъти в годината в Женева, отсъстват глухи хора. И предложи през 2012 година да бъдат делегирани няколко глухи членове в състава на  този комитет със съответно решение на Световния форум.

 Най-забележителното събитие през този първи ден обаче, несъмнено бе пристигането на г-н Васил Панев, председател на Съюза на глухите в България. Неговата  известност в Световната федерация на глухите датира от 24 години. Тогава той е бил избран за единствен вицепрезидент на СФГ. А след дългогодишната му и невероятно успешна работа, сега г-н Панев е един от най-уважаваните почетни членове на организацията. Изключителен интерес и любопитство  предизвика и срещата му с другите двама, така наречени „старейшини” на Световната организация – Андерсон и Каупинен.

  България се гордее с това!

  На 16 юли в своя обзорен  доклад за извършеното, г-н Марку Йокинен изтъкна, че повечето от поръките, поставени на предишната асамблея на СФГ в Мадрид, са осъществени. Той определи отчетния период като наистина  успешен за укрепване на връзките с ООН.

  Новият президент на Световната федерация на глухите се казва КОЛИН АЛЪН  и е от Австралия.

  Новият заместник- председател на СФГ е ВИЛМА НЮХАУДТ-ДРУЧЕН, президент на Южноафриканската федерация на глухите.


МЛАДИТЕ С НОВ АВТОРИТЕТ В ЕВРОПА

alt

   От 4 до  6 септември 2011 в почивната база на СГБ в хотел „Студенец” край Пловдив се проведе семинар на Младежката организация на Съюза на глухите в България. Участниците бяха излъчени от младежките организации на всички районни организации в страната, които предварително бяха информирани, че делегатите трябва да отговарят на възрастовата граница от 18 до 30-годишна възраст.

alt

   За нов председател на МОСГБ беше избрана Антония Хубенова от гр. Стара Загора, която от своя страна предложи за членове на ръководството на МОСГБ - София Калинова от гр. Пловдив, като заместник-председател, Николай Нинов от гр. София - секретар, Нефизе Мохамед от гр. Хасково - която ще отговаря за туризма и културно-масовата дейност, и Боряна Тихолова от гр. София - информация и образование. Общото събрание гласува "ЗА" новото ръководство на МОСГБ.


СЕМИНАР ЗА ОБУЧЕНИЕ ПО БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА

alt

   На 12 и 13 септември 2011г. в учебния център на БСЧП „ Възраждане” в Долна Баня се проведе за втори път обучение по ЗЗБУТ на ръководни кадри от СГБ, управителите на ТД и специалистите, отговорни по ЗБУТ в системата на СГБ. Обучението се ръководеше  от Любомир Георгиев - член на УС на БСЧП „Възраждане”. Организатор на проекта бе Вяра Йорданова - регионален координатор на БСЧП „ Възраждане” и отговорник за изпълнение на програмата за обучение по безопасност и здраве при работа (2011 г.) на ръководните кадри и отговорници по условията на труд в системата на СГБ.


ДОБРА СРЕЩА НА ДОБРИТЕ ХОРА

  • От 2 до 4 септември тази година в базата ни в Приморско се състоя Националното съвещание на жените и възрастните хора в системата на СГБ

alt

alt

alt

alt

   За три дни хотел "Тишина" в Приморско стана център на приятелството, на добрите думи и на желанието да бъдем заедно. Националното съвещание на жените и възрастните хора привлече като с магнит и всички други наши членове, които бяха избрали да почиват сега тук, в това прекрасно място. И срещата ни стана наистина многолюдна. Не е случайна думата. Защото всички идваха да участват в разговора, всички бяха любопитни да чуят и да подкрепят това, което ставаше в голямата заседателна зала. А в голямата заседателна зала наистина се проведе

РАБОТНА СРЕЩА.


БУРГАСКАТА ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕЗ АВГУСТ

alt

   Животът на РО на глухите – Бургас продължи и през горещия месец август. В Бургас летните месеци не са само плаж, море, слънце и цаца. От  интересната културна програма, която предлага морския ни град и ние се възползвахме.


"НЕ" НА НАСИЛИЕТО

  През месец юли АРДУС беше домакин на работна среща по проект VioLet: не на насилието над деца и младежи със сензорни увреждания”. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Главна дирекция „Правосъдие, свобода и сигурност” на Европейската комисия по програма Дафне III и е партньорство на Асоциацията на родителите на деца с увреден слух (АРДУС), Сдружение „Възможности без граници” (СВГ) и Кралския колеж на слепите във Великобритания (RoyalNationalCollegefortheBlind– RNC).

alt

alt   alt   alt   alt   alt

  Проектът е фокусиран върху проблемите на социална изолация и агресия над деца със зрителни и слухови увреждания. Основната целева група обхваща ученици със сензорни увреждания  на възраст между 10 и 19 год. Проектът е с продължителност 24 месеца.


  ВАРНА                                                                                                  

ЮБИЛЕЙНА ФОТОИЗЛОЖБА

  Oт 17 август до 4 септември в Гранд мол във Варна бе открита фотоизложба, посветена на тригодишнината от създаването на Центъра за социална рехабилитация и интеграция на хора с увреден слух в града.

alt

alt

  Както вече писахме във вестник „Тишина”, центърът е открит на 03.09.2008 г., в резултат на осъществен съвместен проект с община Варна и от 1 март 2009 г. се финансира като държавно делегирана дейност. Глухите във Варна са над 500 в региона и създаването този център за хора с такива сензорни проблеми беше крайно наложително. Това е единственият център за рехабилитация на глухи в региона. Основната цел на предоставените в центъра социални услуги бе повишаване на самочувствието на хората с увреждания и социализирането им в обществото.


"ИГРАЙ И ПИШИ ПО- ДОБРЕ НА БЪЛГАРСКИ"

alt

  В Дупница приключи с голям успех инициативата на сдружение „Партньори - Дупница”, която бе в рамките на проекта „Приятно и полезно”, осъществена съвместно с основните училища „Христо Ботев”, с. Самораново и „Св.св.Кирил и Методий” в с. Яхиново. Целта й бе да повиши уменията за писмено и устно общуване на децата в начален и основен етап на образование.


С АРДУС НА МОРЕ 2011 г.

alt

   И тази година децата на АРДУС имаха възможност да отпочинат и да съберат положителни емоции от традиционният летен рехабилитационен лагер.  Той се осъществи в периода 15 – 22 Август в гр. Поморие. Участие взеха повече от 30 деца и младежи на възраст между 8 – 25 години и на тяхно разположение имаше трима рехабилитатори.


МЛАДЕЖИ ОТ 7 ЕВРОПЕЙСКИ ДЪРЖАВИ СЪЗДАДОХА МЛАДЕЖКА ОРГАНИЗАЦИЯ КЪМ ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАЦИЕНТСКИ ФОРУМ

alt

  От 19 до 21 август в Брюксел, Белгия, се състоя първата официална среща на Младежката група на Европейския пациентски форум (EPFYouthgroup). На срещата присъстваха млади представители на пациентски организации от 7 европейски държави – Естония, Полша, България, Румъния, Литва, Малта и Холандия. Срещата бе организирана от представителите на Европейския пациентски форум (ЕПФ) – г-ца Озгюн Унвер и г-н Уолтар Артози. Те посрещнаха младежите в Брюксел и ръководеха планираните дейности през трите работни дни на срещата. Главната цел на младежката среща беше участниците да се запознаят с целите, задачите и дейностите на Европейския пациентски форум, да обсъдят и формулират какви са нуждите и потребностите на младите пациенти в съвременна Европа, да планират бъдещи дейности  и не на последно място - да изберат ръководство на Младежката група на Европейския пациентски форум - EPFYouthgroup.

 На втория работенден, чрез анонимно гласуване сред младежите, бе избран  Управителен съвет: Марта Димитрова(BG) – Президент, Алин Бужан(RO) – Вицепрезидент и Борислава Ананиева(BG) - член на Управителния съвет.


СОФИЯ КАЛИНОВА

МОМИЧЕТО, КОЕТО ДОНЕСЕ ГОРДОСТ ЗА БЪЛГАРИЯ

Преди няколко броя, уважаеми читатели, Ви съобщихмеза успеха на нечуващата

млада българка София Калинова, която стана член на екипа на Европейския съюз на глухите /ЕСГ/

alt

   И всички ние не можем да не се гордеем, че наш човек отново представи пред света името на България и нашия съюз на глухите. Искаме да ви разкажем днес за нея. Особено на по-младите от вас. Защото за всички нейният пример може да бъде поука за това как с труд и упоритост могат да се „превземат върхове”. А тя – 18-годишната София, има вече своя връх. Повече от три месеца тя бе стажант в централата на ЕСГ в Брюксел. Повече от три месеца тя работи в екип с председателя на ЕСГ г-н Марк Уитли. И не само участва в подготовката на срещата на ръководителите на организациите на европейските държави в Будапеща, но започна и работа по младежки проекти, за които ще отговаря и в бъдеще.


Тишина®


 

   

В момента има 20  гости и няма потребители и в сайта

© ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ