Брой 17 на в-к "Тишина" от 18 октомври 2011 г.

    МЕЖДУНАРОДНА СЕДМИЦА НА ГЛУХИТЕ                         

ПЛАНЕТАТА СЪБРА ДУШИТЕ И СТРЕМЕЖИТЕ НИ

   От 19 до 25 септември 2011 година хората с увреден слух от цял свят бяха заедно в душите и в сърцата си по време на Международната седмица на глухите.
   Международната седмица на глухите обедини всички нас, за да се почувстваме силни и да покажем възможностите си пред останалата част от света. В тези дни бяха организирани множество срещи, кампании и инициативи по актуални теми, засягащи слуховоувредените хора.
   На 25 септември бе отбелязан Световният ден на глухите.
   По традиция тези празници се отбелязват от 1951 година, когато е била създадена Световната федерация на глухите.
   От тогава и досега СФГ насърчава своите членове за инициативи и за добри изяви в тези великолепни дни. По традиция тогава цялата общественост по света бива привличана с изяви от нашите невероятни умения, от красотата и обаянието на лицата ни, от чистотата на душите ни.


  НАЦИОНАЛЕН ФОРУМ                                                                 

ПРАВОТО НА ТРУД – ПЪТ КЪМ ДОСТОЕН ЖИВОТ

•  На 4 октомври 2011 год. в Гранд хотел „София” се състоя Национален форум „ Правото на труд - път към достоен   живот”

    Форумът беше организиран от Националната федерация на работодателите на инвалиди (НФРИ)  в рамките на проект „Посредничество и електронни услуги - нова форма на достоен живот и преодоляване на социалното изключване”

  Във форума взеха участие: Валентина Симеонова - зам. министър на труда и социалната политика, Светлана Ангелова - зам. председател на Комисията по труда и социалната политика към НС, Гинка Чавдарова - изпълнителен директор на Национално сдружение на общините в България, Минчо Коралски - изпълнителен директор на АХУ, Майкъл Барет - от Европейската асоциация на доставчиците на социални услуги, Ирландия, Винсънт Бьорг – представител на Министерство на образованието в  Малта, както и председатели на национално представените организации на и за хора с увреждания и  експерти в областта на интеграцията на хората с увреждания.

   Форумът протече с дискусии в три направления:

•  Политика на заетост на хората с увреждания – тук бе очертана стратегия за интеграция на хората с увреждания, чрез заетост;
•  Реализиране успешни и устойчиви  проекти за заетост на хората с увреждания;
•  Добри практики за заетост и социални услуги за откриване на повече и по-добри работни места. Посредничество и  асистиране при наемане на хора с увреждания.


  ЕВРОПЕЙСКА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ТЕМА:                            

„ПОВИШАВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО И ДОСТЪПНОСТТА НА ОБРАЗОВАНИЕТО И

ОБУЧЕНИЕТО НА УЧАЩИ С УВРЕЖДАНИЯ”

29 септември 2011г., парк хотел „МОСКВА”

  Европейската конференция бе открита от г-жа Мария Горанова – Вълкова, изпълнителен директор на Асоциация „Мария Кюри” Пловдив. Със свои разработки и доклади участваха проф. дпн Дора Лефтерова, декан на Педагогическия факултет към ПУ „Паисий Хилендарски” в Пловдив, г-ца Петя Грудева от Асоциация „Мария Кюри”, г-жа д-р. Вал Чапман, от Университета в Устър, Великобритания. Специален гост на събитието бе г-жа Меглена Кунева, бивш еврокомисар и кандидат за президент на Република България. Съюзът на глухите в България бе представен от г-жа Миряна Мошева, координатор на Националния Методически център за обучение по жестов език.
   Разискванията и дебатите имаха две насоки. Първата – как да се осигури пълна интеграция на младите хора с увреждания в професионалното им образование. И втората – как да се премахнат бариерите за личностното им развитие без дискриминация след като завършат обучението си.


  ДЕН НА КАРИЕРАТА ЗА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ 2011           

МОСТ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА


ЕФЕКТИТЕ ОТ КРИЗАТА

   За поредна година БСЛА (Българско сдружение за личностна алтернатива) организира кариерен форум за хора в неравностойно положение.

   На 27 септември 2011 година в х-л „Радисън САС” в София бе проведен седмият „Ден на кариерата за хора с увреждания”. Организаторите и този път успяха да постигнат директен контакт между потенциални работодатели и безработни хора с увреждания.


   УСПЕХ                                                                                             

Центърът за социална рехабилитация
и интеграция на хора с увреден слух в град Варна

ИМА НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПОЛЕЗНА РАБОТА

   След изтичането на първия тригодишен договор без прекъсване на дейността, бе подписан нов договор, който вече е за пет години!
   Да ни е честито!
   Социалната услуга, която се предоставя от Съюза на глухите в България, чрез районната организация на глухите във Варна е държавно делегирана дейност към община Варна. Агенцията за социално подпомагане оцени много високо качеството на работа в центъра (ЦСРИХУС). Именно тази отлична оценка бе причина да се подновят договорните отношения със СГБ.


   Капацитетът на ЦСРИХУС е 40 души, но периодично има подмяна на потребителите. Затова през изминалия период от услугите на центъра успяха да се ползват 54 членове на РО Варна, от които 21 мъже и 33 жени. Предлаганите услуги са социални, терапевтични, рехабилитационни, обучителни и интегриращи, Специфичните дейности са слухово–речева рехабилитация, провеждана от сурдопедагог и обучение по жестомимичен език. Друга дейност, която е много подходяща за интеграцията на глухите е интернет комуникацията.   
   За подобряване на тази дейност компютърната зала беше изцяло обновена – ремонтирана, обзаведена и оборудвана с нови компютри с видеокамери. Специална фирма се грижи за техническата им поддръжка.


МЕЖДУНАРОДНА СРЕЩА НА РОДИТЕЛИ

НА ДЕЦА С УВРЕДЕН СЛУХ

Финландия, гр.Турку, август, 2011 г.

   Над 250 участника от 14 европейски страни участваха в тази семейна среща. Брилянтната организация бе дело на Финландската организация на родители на деца с увреден слух и Ева Тикка, председател на ФЕПЕДА.    
  Над 60 доброволци взеха участие в организацията на събитието, като част от тях бяха младежи с увреден слух. България и Асоциация на родителите на деца с увреден слух бе представена от Антоанета Яричкова, Антония Йорданова, и Дарина Пантелеева, заедно с 12-годишния Богомил и 14-годишната Нели.


   ХИЛЯДИ ХОРА С УВРЕДЕН СЛУХ                                         

Хиляди хора с увреден слух се събраха в Москва за

ФЕСТИВАЛА „СВЕТЪТ НА ГЛУХИТЕ”

  

   Фестивалът се провежда за трети пореден път в московския парк на културата „Соколники”, а тази година съвпадна със Световния ден на глухите, който се отбелязва ежегодно в последната неделя на месец септември. Вече трета година това благородно мероприятие се осъществява  с подкрепата на правителството на Москва, на  редица обществени организации, както и на  „Всеруското общество на глухите”, на ръководството на парк „Соколники” и на  московската организация за деца със специфични потребности. Говорителят на шоуто Михаил Николаев, който е и заместник-ректор на Московския институт по лингвистика, сподели, че най-голямото преимущество на фестивала е присъствието на многобройни доброволци, които нямат проблеми със слуха и които просто са дошли, за да помагат.


Хора с увреждания се обучават

за сътрудници в малък и среден бизнес

   Петдесет и пет души от общините Добрич и Добричка ще бъдат обучавани по проект „Иновативни услуги за социална и икономическа интеграция на хора с увреждания”. Дейностите се реализират от Висше училище международен колеж и Сдружение „Хоби С клуб”.
  Заниманията по предприемачество ще продължат два месеца. Сред уменията, които ще усвоят на теория и практика хората с увреждания и членове на техните семейства, са етикет при запознанства, бизнес срещи и презентации, изготвяне на визитни картички. За курсовете са осигурени безплатни учебни материали, свободен достъп до интернет, специализирана литература по предприемачество, безплатна храна и транспорт за хората от община Добричка.


Проучване за създаването на Младежки център в Дупница

   Сдружение „Партньори-Дупница” и Младежкият консултативен съвет от града са започнали кампания за създаване на Младежки център в Дупница чрез проект, който ще се реализира в рамките на 6 месеца. Провеждането на кампанията е продиктувано от многократно изразеното мнение на младите хора в региона, както и на специалистите, работещи с тях, за отсъствие на места и възможности за неформално обучение.


На студентите по вода !

  И тази Университетът по библиотекознание и информационни технологии направи грандиозно откриване на академичната учебна година. Както всяка година, бяха поканени много гости от партниращи университети, различни организации и държавни агенции.


НОВА КНИГА

   Излезе новата книга на Цветана Нецова „Писмото на един живот с обрулени криле”. Цветана е оригинален и самобитен автор, чийто стил е експресивен, колоритен, наситен със символи. Издала е сборника „Изповедите на една непоправима романтичка”.


Тишина®


 

   

В момента има 10  гости и няма потребители и в сайта

© ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ