Брой 18-19 на в-к "Тишина" от 08 ноември 2011 г.

    НАЙ-ДОБРА ВЕСТ                                                                         

МЛАДЕЖКАТА ОРГАНИЗАЦИЯ НА СГБ

СТАНА ЧЛЕН НА EUDY

Европейската организация на младите глухи EUDY прие с пълно одобрение присъединяването на Младежката организация на Съюза на глухите в България за пълноправен и достоен неин член!

   На Генералната Асамблея на Европейската младежка организация на глухите - EUDY, която се състоя на 21 и 22 октомври т.г. в Мадрид в Испания, България получи своето признание. Нашите усилия и дръзновената ни работа за добруването на младите глухи хора получиха най-високата оценка.

България стана 23-тата държава, членуваща в EUDY. 24-та Албания.

 

 Делегатите, които представляваха България на този важен форум бяха Антония Хубенова, председател на Младежката организация на СГБ и София Калинова - заместник председател. По време на Асамблеята  бяха приети промени в Правилника за работа, както и структурни възможности за обновяване на дейността във всяка една от страните.

  Състояха се и избори за ново ръководство на EUDY. За председател бе преизбрана г-ца Филипа Мерикс от Великобритания. Г-ца Мерикс изпрати специалните си поздрави до всички глухи младежи в България. През миналата година тя бе наш гост на Семинарът на младежите активисти в системата на СГБ. "Истинското приятелство никога не се забравя" - каза ни тогава тя.

   Нека да пребъде това приятелство!

Нека се гордеем!


  НАПРЕД НАУКА Е СЛЪНЦЕ                                                       

100 ГОДИНИ СОУ ЗА ДЕЦА С УВРЕДЕН СЛУХ

СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ В ТЪРГОВИЩЕ

СЪС СТОГОДИШЕН ЮБИЛЕЙ МОГАТ ДА СЕ ГОРДЕЯТ МАЛКО УЧИЛИЩА В БЪЛГАРИЯ !

НА ПРЪСТИТЕ НА ЕДНАТА РЪКА СЕ БРОЯТ ТАКИВА УЧИЛИЩА В ЦЯЛАТА НИ СТРАНА.

ДВЕ ОТ ТЯХ СА НАШИ - ЗА ДЕЦА С УВРЕДЕН СЛУХ.

ДНЕС СЕ ГОРДЕЕМ СЪС СТОГОДИШНОТО ОБРАЗОВАНИЕ НА ДЕЦАТА С УВРЕДЕН СЛУХ В УЧИЛИЩЕТО НИ, КОЕТО Е В ТЪРГОВИЩЕ

   В СОУ за деца с увреден слух „Свети Иван Рилски” днес се обучават и възпитават деца и ученици със слухови и речеви нарушения от 11 области на България. Училището е единствено по рода си за Североизточния регион на страната.
  От 1992 г. до днес директор на специалното училище е г-н Росен Милачков, носител на Почетното отличие „Неофит Рилски” за високопрофесионална дейност в системата на МОМН.
   Екипът от специалисти-сурдопедагози в училището чрез разнообразни форми и дейности работи за обогатяване на знанията на слухоувредените деца и ученици, развива познавателните им дейности, мисленето, паметта и речта.
  От 1995 година в училището са създадени специализирани паралелни за обучение по шивачество, тапицерство и кулинария. От тогава повече от  80 младежи с увреден слух от тези паралелки са намерили своята достойна работа, създали са семейства и деца, които се гордеят с тях.

  

  

  

НАГРАДИТЕ
СОУ за деца с увреден слух „Свети Иван Рилски” бе удостоено от Съюза на глухите в България със „Сребърен  Медал за особени заслуги” към делото на глухите в България.


  КОНФЕРЕНЦИЯ                                                                              

ЕВРОПЕЙСКИ МНОГОНАЦИОНАЛЕН ПРОЕКТ „EFESTO” ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННА ОБУЧИТЕЛНА СРЕДА ЗА УЧАЩИ СЕ С УВРЕЖДАНИЯ

       

  На 12 октомври т.г. в Гранд хотел София  се състоя Конференция, организирана от Фондация „Тайм”, на която бяха представени основните достижения на многонационалния европейски проект „EFESTO  - Създаване на електронна обучителна среда за учащи се с увреждания” , в който участват Италия, Полша, Унгария и България.

ИНОВАТИВНАТА ПРОГРАМА” EFESTО”
ВЪВЕДЕ  УРОЦИ В  КОМПЮТЪРА  НА ГЛУХИТЕ  ДЕЦА И НА ДЕЦАТА С УВРЕДЕН СЛУХ ОТ НАЧАЛНАТА ОБРАЗОВАТЕЛНА СТЕПЕН

  EFESTO  е онлайн обучителна платформа, която включва набор  от функционалности, насочени към специфичните потребности на глухите деца и децата с увреден слух. Използван е и жестов език, като метод за преподаване. Образователното съдържание на платформата е представено на учениците както текстово, така  и аудио-визуално.
Уроците са разработени по темите: човек и природа, математика, пазар, професии и сезони.  За началната образователна степен те са достъпни за всеки от онлайн платформата  EFESTO (http://www.efesto.unisannio.it/). Достъпът до тях е през интернет, като за използването им са необходими потребителско име и парола.


  ПРАЗНИК                                                                                         

ИСКРЕНАТА РАДОСТ НА УЧИЛИЩЕТО

На 18 октомври т.г.  Средното специално училище с детска градина за деца с увреден слух ”Проф. Дечо Денев” чества своя патронен празник.
Децата, учителите и цялата ни общественост отбелязаха 113-та годишнина от основаването на училището.

  

  Празникът бе великолепен. В тържествената зала присъстваха толкова хора -  родители, приятели, съратници и спонсори на новите иновационни дейности, които училището ни започна да развива през тази година.
  Разбира се, най-важни бяха децата! Щастието беше тяхно!
 Учениците от всички възрасти,  участници в училищният танцов състав „Жестим” не спираха празника! А учителите, и възпитателите и специалистите в обучението бяха горди от постигнатото.
  Какъв дух и какъв стремеж за щастие имаше тук. Няма другаде такава радост – в нашите училища е най-искрената тя!
 ССУ с ДУЗ „Проф. Дечо Денев” е училището, което има не само желанието, но и най- голямата  упоритост да се бори за прилагането на най-съвременните иновативни програми и  технологии при обучението на децата с увреден слух.


ПРОГРАМА "УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ"

     

  За пореден път АРДУС предоставя възможност за обогатяване на опита на своите попораснали членове. Тази година Асоциацията спечели поредният си международен проект, с което ще позволи на младежите да пътуват извън границите на страната ни, да поработят и да подобрят езиковите си компетенции.


  Проектът е на тема “Nothing is Impossible – Vocational Training and Mobility for Hearing Impaired Young People” и е  финансиран от Програма „Учене през целия живот”, секторна програма Леонардо До Винчи, дейност „Мобилност”.
 Основната ни цел е повишаване качеството на социалното включване на хората с увреден слух на пазара на труда и техния “социалния капитал”, посредстовом практическо обучение за придобиване на умения в реална бизнес среда.
  Настоящият проект на "Асоциация на родители на деца с увреден слух" си поставя като основна задача да създаде възможност за натрупване на реален професионален опит за младежи със слухово увреждане чрез мобилност в сродни неправителствени организации в Ирландия и Италия, които са част от FEPEDA.


КРАСОТА И ВДЪХНОВЕНИЕ

  • На 13 октомври т.г. трима млади художници с увреден слух представиха свои творби в съвместна изложба  с прекрасното име „Настроения”

  • Голямата зала на СГБ, на ул. „Денкоглу” 12 едва успя да побере почитателитe на художественото майсторство в изложбата, организирана от Районната организация на глухите в София

„Дори да обиколим света в търсене на красотата,

не я ли носим в себе си, не ще я открием.”

Ралф Емърсън

  

   Моника Войкова, Денислав Тодоров и Калин Йорданов са приятели отдавна, а срещите им в СГБ винаги са били най-приятни и плодотворни. Първите двама са завършили Национална художествена академия , а единия от тях е самоук. Тримата често се събират тук -  да се видят,  да се похвалят с един или друг свой художествен проект. Идеята за обща изложба се харесала на тримата творци отдавна и те решили да я претворят в практика.
  А с помощта на Районна организация на глухите – София, тази идея бе е реализирана по най-добрия начин.


МЛАДИТЕ ТАЛАНТИ,

С КОИТО СЕ ГОРДЕЕМ !

    РАДОСЛАВ ГЕНОВ ГЕНЕВ е студент с увреден слух в Националната художествена академия. Той е  член на една от най-младите първични организации на СГБ  - ТО в град Сандански към РО на глухите гр. Дупница.  На 2 септември тази година Радослав откри  своята Втора самостоятелна изложба в художествената галерия на родният си  град Самоков.
    Организатори бяха  Община Самоков и Историческият  музей в града.

   Ръководството на РО на глухите Дупница, бяхме много горди, че Радослав Генов е наш член! Пожелаваме  му  много здраве и творчески успехи!


„ТРАДИЦИИТЕ И ОБИЧАИТЕ – МАЛКО ПОЗНАТОТО НАСЛЕДСТВО”

   Проект „Традициите и обичаите – малко познатото наследство”, е инициатива, която си постави за цел в неформална обстановка в местността „Леденика”, Врачанския балкан, да срещне млади хора от четири младежки организации от различни европейски страни в които членуват  младежи с увреден слух и техни чуващи приятели, с интереси в областта на историческото, културно и фолклорно наследство, и да ги запознае с нови и по-малко познати  традиции и обичаи, характерни за техните страни.

Проектът бе иницииран от Сдружение «Отворено общуване» и финансиран от Европейската програма «Младежта в действие» на Националния център «Европейски младежки програми и инициативи».
 В различни работни сесии, участниците от Гърция, Турция, Полша и България  се запознаха с историята,  културата, бита, традициите и обичаите на своите държави. Те инициираха форми за запазването и популяризирането им, като част от „живото наследство” на всеки народ. Чрез изкуството на фотографията, младите участници пресъздадоха идентичността на  своите бит, култура и „жив”фолклор.


   ПРЕДСТОЯЩО                                                                             

МЕЖДУНАРОДЕН ФОРУМ ЗА


ЖЕСТОВИТЕ ЕЗИЦИ В ОБРАЗОВАТЕЛНАТА СИСТЕМА

 Изследователският колеж и конферентен център за глухи в град Ал, Норвегия, в сътрудничество със Световната федерация на глухите, и с Европейския съюз на глухите, ще бъде домакин от 6 до 9 ноември т.г. на МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ на тема: „Жестовите езици като застрашени езици".
 По повод международната конференция, университетски преподаватели, възпитатели и лидери на глухата общност от цял свят ще се съберат, за да обсъдят състоянието на езика на знаците във всички страни. Те ще обсъдят и редица въпроси, свързани с бъдещето на общността на глухите.


ДОСТЪПНОСТ ДО ИНФОРМАЦИЯТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

  На 14 октомври 2011 г. Парламентариумът на Европейския парламент в Брюксел се отвори към обществеността. За първи път в историята, предлаганата информация ще е достъпна за общността на глухите, защото ще е преведена на четири различни жестомимични езика.
  Парламентариумът е най-големият информационен център в Европа и първи по рода си в света, в който се превежда на 23 говорими и 4 жестови езици. Глухите хора вече имат възможност разбират всичко, чрез британски жестомимичен език (BSL), френски език (LSF), немски език (DGS) и холандски език (NGT).

 

 

 


   В ГЕРМАНИЯ                                                                                

РОДИТЕЛИ НЕ МОГАТ ДА ГОВОРЯТ ДОБРЕ


С ДЕЦАТА СИ С УВРЕДЕН СЛУХ

  Д-р Адам Коза, евродепутат, и г-н Гайер, член на ЕП, проведоха среща в Брюксел по покана  на  г-н Г.Хайне от Асоциацията на германските родители на глухи тежкочуващи деца от Северен Рейн-Вестфалия.
  Г-н Хайне привлече вниманието на членовете на Европейския парламент (ЕП) върху факта, че много от глухите деца в Северен Рейн-Вестфалия имат родители, които не  умеят да разговарят на добър жестов език  с тях. Обучението на такива родители е наложително, и би следвало да се заложи като задължително в европейските документи, заради важното значение на семейната среда за интелектуалното развитие на глухите деца.  Г-н Гайер призова  Фондациите на родители на деца с увреден слух за  съдействие по този проблем.  Необходима е активността им за осведомяването на вземащите решения в Европейската комисия по проблемите им. „Имаме нужда от една всеобхватна политика на всекидневния живот, базирана на практически предложения. "


ДОСТЪП ДО СЛУЖБИТЕ ЗА СПЕШНА ПОМОЩ НА ТЕЛЕФОН 112

С ЖЕСТОВ ЕЗИК

  Европейският съюз на глухите започна сериозна работа върху изработената неотдавна  Декларация за достъп на хората с увреден слух до  службите за спешна помощ,  чрез използване на единен телефон 112.


  Декларацията бе инициирана от Румънската асоциация на глухите и се координира от Европейският съюз на глухите. Тя призовава за достъп при всички спешни случаи до телефон 112 за глухи и трудно чуващи хора, включително и с добавка на видео технологии, които да подкрепят езика на знаците, и текстово-базирани системи. Призовава се също така и за законодателство и стандартизация в държавите-членки на ЕС.
  През септември и октомври, екип на ЕСГ бе в Европейския парламент в Страсбург и в Брюксел, за да лобира между евродепутатите за събиране на подписи под декларацията. До сега са подписали 253 членове на Европейския парламент (ЕП), 17 от които са представители на България.


Тишина®


 

   

В момента има 26  гости и няма потребители и в сайта

© ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ