Брой 20 на в-к "Тишина" от 28 ноември 2011 г.

    НАБЛИЖАВА ТРЕТИ ДЕКЕМВРИ                                          

ЗА НАС, ХОРАТА, КОИТО ОБИЧАМЕ ЖИВОТА

   * Догодина ще се изпълнят точно 20 години, откакто Генералната асамблея на ООН обяви 3 ДЕКЕМВРИ ЗА МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ и призова държавите-членки и международните организации в този ден да провеждат различни инициативи с цел интегрирането им в обществото

  Предизвикателството на този ден е, че той ЗАДЪЛЖАВА всички (именно - задължава!), които са ангажирани с проблемите на хората с увреждания, да имат предвид човека - неговата индивидуалност и лично достойнство, а не специфичното му увреждане. Такъв е европейският модел на политики към и за хората с увреждания, който би трябвало и България да следва. Нашата страна все още не е предприела действия за присъединяване  към Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания, а това е първият международен договор в сферата на правата на хората с увреждания със задължаващ характер. Би трябвало ратификацията да е приоритет на държавата. Защото с всеки изминал ден, когато се опитваме да реализираме което и да е от правата ни, се сблъскваме с невъобразими трудности. Затова е крайно време българското общество да осъзнае, че се нуждаем от особено внимание и грижа. Въпреки, че с усилията си държавни и неправителствени организации бавно, но необратимо променят негостоприемната към нас българска социална среда, обществото си остава наш длъжник.


  В НАШИТЕ БРАТСКИ ОРГАНИЗАЦИИ                                  

СЪСТОЯ СЕ XVIII КОНГРЕС НА

УКРАИНСКОТО ОБЩЕСТВО НА ГЛУХИТЕ

  • На конгреса присъстваха ръководители на организациите на глухите хора от много европейски страни.
  • България бе представена от г-н Васил Панев, председател на СГБ

 

   Представители от България начело с г-н Васил Панев, председател на Съюза на глухите в България участваха на 20.10.2011 година в работата на ХVІІІ-я Конгрес на УТОГ (украинско общество на глухите).
  Събитието бе проведено в Дома на културата на УТОГ в град Киев. Прекрасна сграда в интересен архитектурен стил и изключителни условия за провеждане на различни форуми и дейности, свързани с културния живот на съюзната организация. В дома бе подредена изложба с документи,  свързани с цялата история на УТОГ, както и изложби свързани с интелектуалния и стопански живот на хората със слухови увреждания. На изложбите имаше произведения на изкуството и уменията на изтъкнати представители на глухите хора, както и на детски картини и сувенири.
   На Конгреса присъстваха над 240 делегати и гости.  Освен нашата делегация, Представителни делегации, водени от техните ръководители имаше от Русия, от Молдова, и от Беларус. Присъстваха представители от Министерския съвет на Украйна, министерства, агенции, и други организации.


 ЕВРОПЕЙСКАТА ОРГАНИЗАЦИЯ НА МЛАДИТЕ ГЛУХИ  

ГЕНЕРАЛНА АСАМБЛЕЯ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ОРГАНИЗАЦИЯ НА МЛАДИТЕ ГЛУХИ

СТРАТЕГИЧЕСКИ ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТИТЕ НА EUDY

  • На тази Асамблея, проведена в Мадрид, Испания, на 21 и 22 октомври 2011 г., България стана 23-я  член на EUDY.
  • София Калинова, зам. председател на МОСГБ, бе избрана за член на Контролната комисия на Европейската младежка организация на глухите.   

  Делегати на Генералната асамблея в Мадрид, Испания, които представляваха България бяха  Антония Хубенова, председател на МОСГБ и София Калинова, зам.- председател на МОСГБ.  Те бяха нашите представители, които приеха поздравите на участниците в този форум за утвърждаването на България за член на Европейската младежка организация на глухите.


  ЮБИЛЕЙ                                                                                        

90 ГОДИНИ

СЪЮЗ НА СЛЕПИТЕ В БЪЛГАРИЯ

  • На 7 ноември тази година Съюзът на слепите в България отбеляза 90-годишнината от своето създаване.
  • На тържеството в Младежкия театър „Николай Бинев” присъстваха представители на президентството на Република България, на Министерството на социалната политика, както и ръководителите на Национално представителните организации на хората с увреждания.
  • Съюзът на глухите в България бе представен от г-н Васил Панев, председател на СГБ.
  • Богата изложба от произведения на художественото изкуство, създадени от незрящи хора, впечатли посетителите.

 

   „Инвалидността в 21 век не може да бъде недостатък – така започна изказването си председателят на Съюза на слепите в България г-н Васил Долапчиев. - Днес ние се борим за създаване на законодателство за хората без зрение, което да осигурява подходяща среда за развитие на интелектуалните и професионалните им възможности, борим се за по-високи доходи, за достойнство и  за премахване на всяка дискриминация.
  Трудно е в днешно време да реализираме всички тези идеи. Но нито за миг няма да преустановим борбата си за добруването на хората с увредено здраве.”  


  "ПРОИЗВЕДЕНО ОТ ИНВАЛИДИ ЗА ИНВАЛИДИ"           

СТЪЛБИЩЕН ПОДЕМНИК ЗА ИНВАЛИДНИ КОЛИЧКИ

Не без гордост преди малко повече от месец приехме удовлетворението на зам. кмета по социалната политика  на Столичната община -  г-жа Албена Атанасова, за едно наше изделиe на „Тих труд”  ЕООД в Плевен. 

   

   Стълбищният подемник за инвалидни колички, монтиран в Центъра за психологически изследвания, на ул. „Г.С.Раковски” 112 в София, бе оценен от г-жа Албена Атанасова като наистина полезно и комфортно съоръжение.  Тогава в сградата имаше среща на ръководители на Национално представителните организации на хората с увреждания с г-жа Йорданка Фандъкова. Събитието бе на 3-я етаж, а г-жа Атанасова не успя да влезе с инвалидната си количка в асансьора.
  Използва нашият стълбищен подемник, произведен в „Тих труд” ООД в Плевен. И домакини и гости на тази среща видяха работата на чудесното съоръжение.


  В СТАРА ЗАГОРА                                                                       

СРЕЩА НА МЛАДИТЕ

На отчетно-изборното събрание на Младежкия клуб към

Районната организация, бе избрано новото  ръководство

   На 9 ноември 2011 год. в залата на Районна организация на глухите в Стара Загора се проведе отчетно - изборното събрание на Младежкия клуб към Районната организация. Гости на събранието бяха членове на Районния съвет на организацията – Бонка Илиева и Гита Димитрова, както и координатора – Мария Каварджикова.
  Всички изказаха одобрението си за новата програма за работа,  която и през следващата година ще бъде разнообразна и обогатена с нови инициативи. За председател отново бе избрана Антония Хубенова, а в състава на Съвета са Тина Юриева, Милка Владимирова, Иван Георгиев и Тончо Илиев.


ЧЕТВЪРТИ РЕГИОНАЛЕН СЕМИНАР НА ЕВРОПЕЙСКИЯ

ПАЦИЕНТСКИ ФОРУМ (ЕПФ)

  От  26 до 28.10.2011г., в гр. Букурещ, Румъния се състоя  4-тия регионален семинар на  Европейския пациентски форум (ЕПФ), чиито членове са пациентски организации и  организации, работещи с и за хора с увреждания, от страни – членки на Европейския съюз.
  Семинарът бе организиран  със сътрудничеството на румънската „Коалиция на организации на пациенти със хронични заболявания” от гр.Букурещ.
  Европейският пациентски форум е най-голямата европейска представителна организация, чиято цел е да работи за солидарността, силата  и  единството на  пациентското движение в ЕС. 


ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ НАСТОЯВАТ

ЗА ДОСТЪПНА СРЕДА

  Хиляди хора с увредено здраве в България са обречени в по-голяма, или в по-малка степен на недостъпен живот. Пречат им уврежданията, с които съдбата ги е белязала. Но още повече  им пречи и липсата на добра информираност и ангажираност на обществото, което сега не се вълнува особено от тях. Защото  когато средата е  не  достъпна, животът също е незаслужено труден.


МЛАДЕЖКА АКЦИЯ В ПОДКРЕПА НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ

   С танци пред Народния театър в София младежи от България и Румъния изразиха подкрепа към своите връстници с увреждания.
  Проектът, наречен „Демокрация чрез танц”, цели да привлече общественото внимание към нуждата от интегриране на хората в неравностойно положение. Младежите искат от институциите да бъдат по-съпричастни към проблемите на хората в неравностойно положение.


   НАША ГОРДОСТ                                                                     

АНАТОЛИ БОРИСОВ ОТ УЧИЛИЩЕТО НИ В СОФИЯ СЪС

СТИПЕНДИЯ ЗА СПОРТНИ ПОСТИЖЕНИЯ

   Министърът на физическото възпитание и спорта Свилен Нейков награди със стипендии 6 талантливи деца за изяви в различни спортове. Наградите са осигурени след благотворителен търг, организиран от фондация "Български Спорт" и Български спортен тотализатор.
  Нашата най-голяма гордост е Анатоли Борисов, ученикът в  11- а клас в ССУ с ДГ за деца с увреден слух "Проф. д-р Дечо Денев”, който бе награден със стипендия за заслуги като национален състезател по биатлон за глухи  спортисти и републикански шампион по волейбол.


АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА ВАШИЯ ВЕСТНИК

Тишина®

Абонаментната кампания

за 2012 г. ще продължи до 15.12.2011 г.

Абонирането става във всички пощенски станции на страната

Годишният абонамент е 10 лв.

Каталожен №753


Тишина®


 

   

В момента има 16  гости и няма потребители и в сайта

© ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ